CHIȘINĂU – CAPITALA REPUBLICII MOLDOVA


Municipiul Chişinău, centru politic, administrativ, economic, ştiinţific şi cultural al Republicii Moldova, e situat pe 47°2′ latitudine nordică şi 28°50′ longitudine de est de la meridianul Green-wich, la o margine a pantei de sud-est a Podişului Central al Moldovei, în zona de silvostepă. Este străbătut de râul Bâc (afluent de dreapta al Nistrului), cu afluenţii … More CHIȘINĂU – CAPITALA REPUBLICII MOLDOVA