Arhitectorul Bernardazzi Alexandr

ALEXANDR BERNARDAZZI (1831 – 1907)
Anul 1850. Tînărul de 19 ani, Saşa Bernardazzi, după terminarea şcolii de construcţii – mai tîrziu Institutul renumit al inginerilor civili din Peterburg – a fost trimis la Chişinău. în comisia regionala a Basarabiei de construcţii şi drumuri în funcţie de “asistent de arhitect”.
“Ai părăsit în zori oraşul, mult timp îl mai vedeai în zare. Dar iată viile din jur, ca un peisaj italian. Pe loc şi inima se–opri, cînd soarele te–a întîmpinat…Fiinţa–ntreagă–a ta rîvnea să–nceapă munca chiar acum! Studentule. Într–un ceas bun!”
Se poate de înţeles sentimentele studentului de ieri – el dorea să schimbe lumea întreagă. Însă ce a văzut tînarul arhitect, un om progresist de naţionalitate rusă, intrînd în oraş?
Iată cum descrie în anul 1852 corespondentul gazetei “Novorosiischii Vestnic” aspectul neatrăgător al Chişinăului: “Nu avem trotuaruri, nemaivorbind de pavaje. Pietonii se îneacă în glod iarna, vara – în nisip. Vegetaţia este foarte săracă. Există numai doua locuri în oraş unde te poţi ascunde de arşiţ”.
Oraşul era situat în mijlocul unui peisaj foarte deosebit. Un complex minimal reprezenta numai centrul lui, acele cîteva clădiri, unde a dansat cîndva la baluri Puşkin, fiind deportat, cu Pulhirita Barfolomei, unde se adunau cîndva decabriştii şi organizau nişte petreceri pompoase boierii moldoveni. Dar în rest oraşul era ca o grămădire de cocioabe. Doar unele clădiri frumoase ale aristocraţilor reprezentau embrionul culturii oraşului şi arhitecturii. Tînărul arhitect hotărăşte să reconstruiască oraşul. El a fost primul arhitect, care conştient transforma şi construia Chişinăul. Alexandru Bernardazzi primul a observat şi a apreciat frumuseţea pietrei naturale, căldura cotletului nostru (cărămida) alb însorit. Astfel de piatră utilizau arhitecţii din Florenţia, Veneţia la construcţia minunatelor clădiri spre deosebire de piatra cenuşie a ţărilor nordice.
Tînărul arhitect este plin de planuri, însă deocamdată…soarta i–a pregătit tînărului Bernardazzi lucru de rutină la pavarea străzilor, soluţionarea problemelor de inginerie şi sanitare, construcţia canalizării, luptă cu incendiile. Bernardazzi depune toată energia şi conştiinciozitatea sa şi în acest domeniu de activitate, atît de departe de romantica.
El se ocupa de astfel de lucruri, fără de care oraşul nu poate să trăiască. În activitatea sa tînărul arhitect s–a ciocnit cu indiferenţa autorităţilor oraşului, necointeresaţi în transformări. Şi banii pentru necesităţile gospodăriei orăşeneşti se eliberau foarte greu, anevoios, cel mai des construiau bogătaşii. Însă peste şase ani, fiind în vîrsta de 25 ani, el devine arhitectul oraşului.
Cine totuşi este Alexandru Iosif Bemardazzi? Din timpurile lui Petru I în Rusia au început să sosească arhitecţi străini. Pe pămîntul rus liber se dezvoltă talentul arhitecţilor din străinătate, în general italieni – Leblon, Trezini, Rosoi şi Rastrelli, Cameron şi Cvarenghi.
Unii dintre străinii veniţi la Peterburg din Elveţia au fost arhitecţii de origine italiană, fraţii Vincento, Jovani şi Juzeppe Bemardazzi. Viitorul tataă al lui Alexandru Juzeppe a primit supuşenia rusească, ortodoxia şi se numea Iosif.
Fraţii Bemardazzi şi–au dedicat viaţa construcţiei oraşului Piatigorsk. Tot aici în anul 1831 s–a născut Alexandru Bemardazzi.
La vîrsta de 25 de ani, în anul 1856, el a devenit arhitectul principal al Chişinăului. După proiectele lui au fost construite mai mult de 30 de clădiri, la care el a folosit metode şi detalii ale arhitecturii italiene, vizantice şi ruse. Clădirile lui Alexandru Bemardazzi înfrumuseţează Chişinăul ca nişte perle ale secolului trecut, ele se află sub ocrotirea statului şi aproape toate sînt restaurate. Cine nu cunoaşte gimnaziul Dadiani, acum Muzeul de Arte Plastice, Biserica greacă, capela gimnaziului pentru femei, biserica Nouă armenească, grandiosul castel de apă – acum după reconstrucţie acolo se află Muzeul oraşului, clădirile spitalului pentru copii şi a fostei judecătorii de district, acum administraţia căii ferate, şi multe altele, ce a construit Bemardazzi în Moldova.
Clădirile construite în baza proiectelor lui Bemardazzi se deosebesc prin graţia sa, prin decorul bogat şi careva eclecticism, corespunzător manierei arhitecturale din timpul acela. Ele înfrumuseţau oraşul, erau ca nişte insule ale frumosului. Aceste clădiri completează şi astăzi de minune aspectul arhitectural al oraşului.
Bernardazzi a depus mult suflet, energie şi talent în amenajarea parcului Puşkin (astăzi parcul Ştefan cel Mare).
Toate aceste clădiri le vezi în fiecare zi, mergînd la şcoală sau cu prietenii la cinema, însă le observi oare? Poate acum cu alţi ochi vei privi castelul de apă şi vei vedea toată splendoarea lui printre verdeaţa aurie a toamnei? Am vrea să credem… Este înduioşător faptul, că Bemardazzi a lăsat un testament, în care şi–a expus dorinţa de a fi înmormîntat la Chişinău alături de mama sa. El a murit in timpul deplasării de serviciu la Fastov nu departe de Kiev, însă voinţa lui a fost îndeplinita şi osemintele lui se odihnesc în oraşul nostru.
Chişinăuienii recunoscători păstrează cu precauţie memoria despre renumitul său compatriot, care a întruchipat sufletul său în muzica pietrei. Cu ocazia sărbătoririi a 150 ani de la naşterea arhitectului în anul 1981 cu numele lui a fost numită o stradă, fosta str. Cuznecinaia. Pe casa unde el a locuit (strada Bucureşti, 92) şi pe capela gimnaziului pentru femei sînt instalate plăci comemorative.
Александр Бернардацци

Имя Александра Бернардацци известно каждому уважающему себя кишиневцу. Ведь именно он увидел и оценил красоту теплого и солнечного ракушечника. Он был первым архитектором, который осознанно преобразовывал и застраивал Кишинев. С 1856 по 1878 годы Бернардацци был главным архитектором города, и в это время по его проектам построены такие замечательные памятники архитектуры, как здание Управления железных дорог, Водонапорная башня, Православная, Греческая и Армянская церкви, Капелла женского лицея и многие другие – в общей сложности сорок семь сооружений. В 1981 году в 150-ти летний юбилей зодчего его имя было присвоено улице Кузнечной. А также были установлены мемориальные доски на доме, где жил Бернардацци и на Капелле женского лицея (ул.Пушкина). В этом году будет отмечаться 170-летний юбилей со дня рождения Александра Бернардацци, в связи с чем в Национальном Музее Истории открывается выставка личных вещей архитектора и репродукций его проектов. Союз архитекторов Молдовы проводит cимпозиум «Красота и грация, воплощенные в камне», на который приглашен потомок великого зодчего из Италии. //Tri.md
1850 год. Девятнадцатилетний Саша Бернардацци после окончания строительного училища – позднее знаменитый Институт гражданских инженеров в Петербурге – был направлен в Кишинев, в Бессарабскую областную строительно-дорожную комиссию на должность «архитектурного помощника».
Одними из иностранцев, приехавших из Швейцария в Петербург, были зодчие итальянского происхождения братья Винченцо, Джованни и Джузеппе Бернардацци. Будущий отец Александра Джузеппе принял русское подданство, православие и стал называться Иосифом . Братья Бернардацци посвятили свою жизнь строительству Пятигорска. Здесь же в 1831 году и родился Александр Бернардацци . В возрасте 25 лет в 1956 году он стал первым главным архитектором Кишинева. По его проектам в городе было построено более 30 зданий и сооружений, в которых он использовал приемы и детали итальянского, византийского и русского зодчества. Здания Александра Бернардацци украшают Кишинев как архитектурные жемчужины прошлого века, они взяты под государственную охрану и почти все реставрированы.
Александр Бернардацци родился в 1831 г. в Пятигорске. Получил образование в строительном училище в Петербурге. Начало деятельности, где в 1856 – 1858 гг. он исполнял обязанности городского архитектора. В Одессе А.О. Бернардацци начинал работать архитектором при Новороссийском университете.

Среди одесских построек конца прошлого века монументальностью и целостностью образа выделяется памятник архитектуры – здание Новой биржи по ул. Пушкинской, 17 (ныне Одесская областная филармония). Здесь все дышит спокойным великолепием, мастерством исполнения каждой детали. Приемы полихромной кладки фасадных стен, витые беломраморные колонки, витражи, обилие дорогих пород древесины в интерьере напоминают одну из жемчужин средневекового зодчества Венеции – Дворец Дожей.
В нише огромной входной лоджии в день 50-летия архитектурной деятельности автора в 1900 г. благодарными одесситами был установлен бюст “самого титулованного” в истории города и известного далеко за его пределами зодчего – Александра Осиповича Бернардацци.
А.О. Бернардацци родился в 1831 г. в Пятигорске. Очень рано проявились у него художественный талант, обостренное чувство гармонии окружающего мира. Он отправляется на учебу в столицу и девятнадцатилетним заканчивает там строительное училище. Затем следуют годы упорного совершенствования. Творческий дебют в Кишиневе, где в 1856 – 1858 гг. он исполнял обязанности городского архитектора.
Наконец А.О.Бернардацци начинает работать в Одессе архитектором при Новороссийском университете. Благодаря исключительному мастерству, требовательности к себе и к подчиненным, к середине 1880-х гг. он стал наиболее почитаемым исполнителем как частных, так и городских заказов.
В это время он строит железнодорожный вокзал “Одесса-Главная” (1879-1883 гг., по проекту архитектора В.А.Шретера, разрушен фашистами в 1944 г.); инвалидный дом (ныне – ПО “Пищепромавтоматика” по ул. Мечникова, 53, 1886) и здание Одесского отделения Русского Технического Общества (опытное производство ФХИ АН УССР, по ул. Баранова, 1, 1887 г. по проекту арх. Э.Я.Меснера и инж. П.С.Чеховича). Здесь впервые для общественных зданий зодчий применил экономичную и выразительную неоштукатуренную кладку из кирпича и ракушечника в качестве декоративного убранства фасадов.
Наиболее плодотворными в творчестве мастера стали 1890-е гг. А.О.Бернардацци проектирует большое количество жилых доходных зданий и особняков, отличающихся филигранной проработкой объемов. Среди них дома по ул. Советской Армии, 15 и Пастера, 34 (1891); Гоголя, 23 и Ярославского, 20; Кирова, 20 (1893); табачный магазин по ул. Дерибасовской, 31 (1894) и особняк по ул. Дидрихсона, 7; целый ряд других.
К 100-летию Одессы городскому архитектору (этот пост А.О.Бернардацци занимал с 1879 г.), возглавившему работу архитектурного отдела Технического Общества, поручают проектирование и строительство целого ряда общественных зданий.
Уравновешенностью масс, четким функциональным зонированием отличаются клиники медицинского института по ул. Пастера, 7 (в соавторстве с арх. Н.Ш.Толвинским), больница по ул. Белинского, 9 (1892, проспект арх. Шмидена и Шнеера). Весьма своеобразно обработанное крупным рустом здание виноочистного склада близ вокзала (1890-е гг.). Изысканны детали фасадов и интерьеры б. реформатской церкви (театр кукол по ул. Пастера, 62), гостиницы “Красная” по ул. Пушкинской, 15 (б. “Бристоль”, 1898-1899 гг., с молодым арх. А.Б.Минкусом) и, наконец, знаменитой Новой биржи (1894-1899), выполненной в сотрудничестве со скульпторами Молинари, Менционе и Эдуардсом, художниками Кассиоли и Каразиным.
Последние поиски мастера связаны с осмыслением новых архитектурных течений. Насыщенность декором уступает место лаконичному языку гладких поверхностей, обогащенных изразцовыми вкраплениями. Такими видятся фасады домов по ул. Баранова, 18 (1902) и
Ярославского, 18 (1903).
Умер А.О.Бернардацци 14 августа 1907 г. на станции Фастов.

К 175-летию со дня рождения Александра Бернардацци

“Признано, что произведения искусства отвечают глубокой, свойственной человеку потребности, что, отрывая его от будничной сутолоки, они переносят его в иную, безмятежную сферу, в иной круг мыслей и побуждений и тем просветляют, радуют его душу”, – писал Александр Бернардацци в 1900 году 1 июля в нашей республике будет отмечаться 175-летие со дня рождения выдающегося архитектора – самой яркой личности в бессарабском зодчестве второй половины XIX века.

Александр Бернардацци родился в 1831 году в Пятигорске, в семье архитекторов итальянцев, родом из Памбио, Тессинского кантона Швейцарии. Вероятно, отсюда и тяготение к итальянской архитектуре. Начальное образование он получил в семье, где говорили на нескольких языках. В 12 лет поступил в строительное училище в Петербурге, где воспитывался за казенный счет. В 1850 году, окончив полный курс этого училища, получил назначение в Бессарабскую строительную дорожную контору на должность помощника архитектора. И уже в 1856 году назначается городским архитектором Кишинева. Он был им 22 года.

Здания, построенные А. Бернардацци в центре нашей столицы, по стилю, форме, качеству и градостроительному значению являют собой образец передового европейского зодчества. Тем самым он задал тон того профессионального уровня, с учетом которого нужно было развивать дальнейшее строительство города.

Разве можно представить нашу столицу без зданий, построенных по проектам А. Бернардацци – женской гимназии Дадиани (ныне Национальный художественный музей), городской думы (ныне примэрия), Греческой церкви на ул. Влайку Пыркэлаб, церковной капеллы на ул. Пушкина (ныне церковь Св. Теодоры и Тирона), здания окружного суда (ныне управление “Железные дороги Молдовы”), особняка Катакази на углу улиц Бэнулеску Бодони и 31 Августа (ныне Музей археологии и истории), водонапорной башни и многих других.

Украшает центр столицы здание примэрии, построенное в 1902 году в стиле флорентийской готики с элементами дворцовой архитектуры. Двухэтажный особняк состоит из двух, расположенных под прямым углом зданий Они связаны между собой выступающим на угпу объемом (с гпавным входом в здание), увенчанным башней с часами. Фасад богат пластикой, организуемой большим фризом над стеной, рустикой, балконами, башенками, оживляющими его плоскость живописной ифой светотени. Монументальность сооружения достигнута путем объединения окон декором, окаймляющим верх стены рельефным фризом. Вдохновляясь флорентийским собором Санта Мария дель Фьоре и творчески применив его декоративные элементы к местным условиям, Александр Бернардацци создал здание, уникальное по своим архитектурным достоинствам. Во время войны оно было значительно разрушено. В 1951 г. здание реставрировали по проекту архитектора Роберта Курца. Оно является архитектурным и историческим памятником.

С начала своей деятельности зодчий знакомится с народным архитектурным творчеством, ищет местные природные строительные материалы Белый пильный известняк, благодаря своей красоте и прочности, в сочетании с красным кирпичом, стал основным строительным материалом при выполнении всех проектов.

Неподалеку от примэрии расположено здание бывшкго Кишиневского окружного суда, ныне управление “Железные дороги Молдовы” Оно построено в 1887 году инженером-строителем Генрихом Лонским по проекту А Бернардацци и в значительной мере формирует архитектуру центра столицы. Здание привлекает лаконичностью и законченностью форм В нишах фасада со стороны улицы Вероники Микле, на уровне второго этажа установлены статуи богини правосудия и женщины, опирающейся на меч. Оригинально решен интерьер здания, в его пространстве выделяются все детали интерьера.

С большой любовью в 1900 году построено здание женской гимназии Дади-ани. Ранний итальянский ренессанс и готика нашли отражение в архитектуре А. Бернардацци, которой присущ лиричный и одновременно монументальный характер. Впечатляли в свое время величественная дверь, венецианские окна, легкий купол, возвышающийся над черепичной кровлей, декоративные башенки В интерьере сохранились великолепная лестница и вестибюль. В настоящее время здание реставрируется.

Большое внимание А Бернардацци уделял строительству культовых сооружений, доходных домов, больниц. По его проекту был сооружен водопровод, благоустраивались парки и улицы города. И хотя центр старого Кишинева застраивался разными по характеру, стилю и назначению зданиями, благодаря грамотному проектированию и умелому строительству весь комплекс зданий составляет единый ансамбль.

Действительно единым ансамблем была решена архитектором больница в поселке Кодру (бывшие Костюжены). Ее строительство относится к началу XX века. Генеральный план больничного комплекса представляет собой двухрядное размещение 19 корпусов, с расстоянием между ними в 80 м. Здесь же находится парк с многочисленными породами древесных насаждений и кустарников. Архитектурная выразительность зданий больничного комплекса свидетельствует о большом творческом потенциале А Бернардацци Огромный строительный опыт, знание архитектурных стилей, их талантливое сочетание ощущаются в каждом его творении.

В 1863 году по проекту А Бернардацци одна из достопримечательностей столицы – городской сад (ныне парк Штефан сел Маре) был обнесен чугунной оградой, отлитой на механическом заводе в Одессе. Ограда состояла из 460 звеньев и весила 5400 килограммов Она хорошо сохранилась до наших дней и является прочным и красивым обрамлением парка.

Около 30 лет А Бернардацци прожил в нашем городе, а в 1878 году переехал работать в Одессу. В истории застройки этого города здания, возведенные им, занимают достойное место Однако и в Одессе он продолжал создавать проекты для Кишинева и других мест Бессарабии. Это более 50 зданий административного, жилого, хозяйственного назначения Среди них усадьба и охотничий дом князя Манук Бея в Хынчешть (ныне историкокраеведческий музей), храм Александра Невского в Унгенах, школа лютеранского прихода в Кишиневе, католическая каплица в Бендерах, здания станций Бенде-ро-Галацкая железная дорога.

В 1900 году общественность отметила 50-летие творческой деятельности замечательного зодчего Торжества проходили в здании построенной им Одесской биржи. Здесь почитатели таланта установили бронзовый бюст юбиляра Общество гражданских инженеров учредило золотую медаль в его честь.

В течение 115 лет в Петербурге, Пятигорске, Кишиневе, Одессе творили три поколения талантливых зодчих Бернардацци: архитекторов, художников строителей. Их талант, природная одаренность, самобытность, влюбленность в свое дело запечатлены в прекрасных памятниках архитектуры.

Всматриваясь в творения Александра Бернардацци, украшающие наш город, убеждаешься в его неизменной любви к прекрасному Всю свою сознательную жизнь он вкладывал в любимое дело душу, энергию, талант и фантазию.
Лариса МИХАИЛО
Столица. – 2006. – 1 июля. – № 48 (707).

Александр Бернардацци

Александр Бернардацци родился 2 июля 1831 года в Пятигорске (Россия). Учился в Петербурге. В 1850 году переехал в Кишинев. В 1856 году становится главным архитектором Кишинева. Занимал эту должность вплоть до 1878 года. Александр Бернардацци с сестрой Матильдой и мамой Вильхельмен жили в доме, расположенном на углу улиц Подольская и Мещанская в Кишиневе, купленном 25 июня 1859 года у Татьяны Занге. Семье архитектора по этому адресу принадлежала земля площадью 1361 кв. метр, на которой располагался полутораэтажный особняк и 3-этажное здание. В последнем располагался пивзавод, пивная и хладохранилище. Сестра архитектора 1 февраля 1881 года вышла замуж за австрийца Зиеглера и покинула отчий дом, оставив свою земельную долю семье. Мать архитектора умерла 12 марта 1876 года, по завещанию Александру Бернардацци достался полутораэтажный дом. Умер архитектор на станции Фастов.
САМЫЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ ТВОРЕНИЯ АРХИТЕКТОРА
В Кишиневе сохранились десятки домов, построенных по проектам Бернардацци. Вот самые значимые из них, хотя любое творение зодчего можно назвать неповторимым и уникальным:
– Здание мэрии, 1903 г. ( в сотрудничестве с архитектором М.Эллади), (бул. Штефан чел Маре угол ул. Влайку Пыркэлаб).- Управление «Молдавской железной дороги», 1887 г. (ул. Влайку Пыркэлаб, 48).- Водонапорная башня (угол ул. Бэнулеску-Бодони и Матеевич).- Греческая церковь, 1891 г. (угол ул. 31 Августа и Влайку Пыркэлаб).- Капелла женского лицея, 1895 г. (ул. Пушкина, 20-А).

К 175-летию со дня рождения А. Бернардацци

Симфония из камня

Каждое здание, построенное в нашей столице выдающимся зодчим Александром Бернардацци, – это памятник архитектуры, сочетающий традиции итальянского Возрождения и молдавской народной архитектуры. Ни одно из них не похоже на другое, а вместе они образуют созвучную симфонию, музей под открытым небом. Традиции, использование А. Бернардацци в его памятниках, являются одним из величайших богатств духовной жизни народа, это присутствие прошлого в настоящем.
В центральной части столицы, на улице А. Матеевича, наше внимание привлекает изящное и в то же время монументальное здание бывшей водонапорной башни, построенное в конце 19 века. Оно является визитной карточкой города, как и здания примэрии, Греческой церкви, Управления государственного предприятия “Железная дорога Молдовы”, Национального художественного музея, построенные выдающимся зодчим.
Высота этого сооружения до венчающего карниза – 22 метра. Стены сложены из белого известняка-ракушечника, чередующегося с красным кирпичом и серым известняком. Котелец в сочетании с кирпичом создают основу многоярусной орнаментальной композиции. На фасаде четко читается традиционная черта классицизма – троекратно убывающие по высоте здания членения. Если нижний ярус (до второго промежуточного карниза) по форме, отделке и материалу внушает устойчивость, надежность, то следующий ярус, выделенный изящными пилястрами, – строен и грациозен. Верхний ярус миниатюрен, украшен кружевом из камня, увенчан мастерски выполненным карнизом с использованием элементов народного фольклора. Каждая деталь выполнена с любовью.
В связи с тем, что на башню возлагались функции не только водонапорного сооружения, но и архитектурного акцента, в качестве дополнения в ее верхней части был установлен деревянный сруб. В нем размещался колокол для оповещения горожан об опасности. Была и галерея для пожарного дозорного. Так с возведением башни были решены сразу две проблемы – водоснабжения и противопожарной охраны города.
В 1985 году, после реконструкции здания, проведенной по проекту архитектора Роберта Курца, и возведения еще одного этажа в бывшей водонапорной башне был открыт Музей истории города. Научные сотрудники создали интересную экспозицию, отражающую историю, образование, экономику, здравоохранение, культуру Кишинева, начиная с 1466 г
“В 2005 году музей вновь был закрыт на реставрацию. Как сообщил нам заместитель начальника Управления культуры Янош Цуркану, на эти работы примэрия выделила около 800 тыс. леев. Муниципальное Управление капитального строительства планировало завершить эти работы в конце прошлого года. Но, к сожалению, из-за множества недоделок, которые требуют устранения, сдача объекта в эксплуатацию откладывается”.
В июне-июле Музей истории города должен вновь распахнуть свои двери. Ведь в нынешнем году мы будем отмечать 540 лет со дня основания столицы. “Архитектура – тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания”, – писал Н. Гоголь.

Лариса МИХАЙЛО

1436-1996 «И изъявить Вам признательность от всего города»

У каждого города есть свой архитектурный гений, свой зодчий, творения которого формируют образ города, его региональный, самобытный колорит. Таким человеком для Киши-нэу несомненно является Александр Иосифович Бернардацци, самый талантливый и самый значительный архитектор дореволюцион­ной Бессарабии. Имя Бер-нардацци известно каждому кишиневцу, но много ли мы знаем о его долгой и яркой творческой судьбе, счастливо сочетавшейся с развитием родного города. Итак, начнем с биографии.
Будущий зодчий родился в 1831 году в Пятигорске в семье архитектора и топог­рафа Иосифа (Джузеппе) Бернардацци, италоязыч-ного швейцарца из г. Луга­но. Отец Александра вмес­те с братьями Джиованни, Антонио и Виченцо приехал в 1819 г. в Петербург для строительства Исаакиевс-кого собора. В 1822 г. Джу­зеппе и Джиованни заклю­чили контракт с медицинс-ким департаментом по бла­гоустройству курортов Кав­каза. Несомненно одарен­ные зодчие выполнили 147 архитектурных проектов для Пятигорска, Ессенту­ков, Кисловодска. “После смерти братьев Бернардац-ци в Водах нет никого, дос-тоиного носить имя архи­тектора”, — такую посмер­тную оценку их деятельно­сти дал кавказский намес­тник М С.Воронцов.
Семейная профессия, на­следственные творческие гены предопределили жиз­ненный выбор молодого Александра. В 1843 году после смерти отца и дяди он был определен в млад­ший класс строительного училища в Петербурге (впоследствии институт гражданских инженеров). В 1850 г. он оканчивает курс училища по I разряду со званием архитектурного помощника и тогда же на­значен на младшую техни­ческую должность в Бесса­рабскую строительную и дорожную комиссию. Моло­дой Александр сразу про­явил свой архитектурный талант, добросовестное от­ношение к делу, и уже в 1856 году, после смерти Пуки Заушкевича он назна­чается на ответственную должность городского архи­тектора. Ему в это время было всего лишь 25 лет.
Кишинэу в, этот период значительно расстраивает­ся, растет количество его жителей. Большое внима­ние Бернардацци уделяют благоустройству города, мощению улиц, устройству парков и скверов. В 186J г. военный губернатор Бесса­рабии Фонтон-де-Веррайон поручил строительной и до­рожной комиссии соста­вить проект каменной огра­ды вокруг городского сада, устроенного еще в 1820-х годах. Но Бернардацци рекомендовал соорудить чугунную решетку. «Тем более, что чугунная решетка обойдется лишь на 1650 р. дороже каменной, зато она будет значительно долго­вечнее и изящнее-, как он писал в своем отчете. Фан-тон-де-Веррайон согласил­ся с Бернардацци и предло­жил Думе следовать проек­там городового архитекто­ра. Проекты и чертежи ре­шетки, ворот и деталей ис­полнены собственноручно Александром Иосифови­чем. Работы по отливке решетки были выполнены на механическом заводе Фалька в Одессе и установ­лены в середине 1860-х го­дов. Изящная ограда-ре­шетка й сейчас украшает главный и самый красивый парк Кишинэу.
Много сил А.И.Бернардац­ци уделяет проектирова­нию и строительству обще­ственных зданий, выполня­ет многочисленные част­ные архитектурные заказы. В 1860-70-е годы по его проектам возводятся зда­ния городского театра, клу­ба, школы лютеранского прихода, надгробной ча-совни Марковых, дома Рышкан-Дерожинского, До-нич, Кассо, Феодосиу. По проекту Генриха Понского Бернардацци возводил зда­ние пассажирского вокза­ла. В имении Манук-Бея в Ганчештах он сооружает величественное здание усадьбы и охотничьего до­мика, в Бендерах —католи­ческую каплицу, в Старых Дубоссарах — усыпальни­цу семьи Донич и много других построек. Многие из этих сооружений не дошли до наших дней, но в тех об­разцах своего раннего творчества, что счастливо дожили до нас, мы видим уже сложившегося архитек­турного мастера.
Вся творческая судьба Бернардацци, вплоть до его последних работ принадле­жит эпохе эклектики, или историзма — этого неорди­нарного и интересного пе­риода европейской архи­тектуры. Главным в твор-ческом методе эклектики была свобода гибкого худо­жественного сознания. Ин­дивидуальность творческо­го решения архитектора выражалась в свободе вы­бора стилевых предпочте­нии. Уходя от монотоннос­ти и аскетизма позднего классицизма, зодчий мог выбирать декоративные и пространственные приемы для своих архитектурных композиций из богатого арсенала всех архитектур­ных эпох: барокко, ренес­санса, готики, византийско­го зодчества, нацио­нальных стилей. Бернар­дацци, великолепно владея этим арсеналом, создавал глубоко индивидуализиро­ванные архитектурные ре­шения, порой стилизуя под определенный историчес­кий стиль, а чаще смешивая декоративные приемы раз­ных эпох, всегда стремясь к максимальной художе­ственной выразительности, впрочем, не забывая о фун­кциональных задачах сво­их сооружений. “Пожалуй, он выстроил бы красиво и товарный склад”,-— так оцениваеттворческое кре­до Бернардацци его совре­менник в “Одесских ново­стях” за 1900 год.
Наиболее значительные* из сохранившихся киши­невских памятников этого периода — дом Рышкан-Дерожинского (знакомое кишиневцам, как бывшее здание общества “Знание” на ул. Букурешть), дом До­нич (ныне Археологический музей по ул. 31 Августа) и маленький шедевр на Цен­тральном православном кладбище — фамильная часовня-склеп Марковых. Творчеству Бернардацци ранее приписывали и зда­ние бывшего Окружного суда (ныне Управление же­лезной дороги по ул. Впай­ку Пыркэлаб), автором ко­торого является другой за­мечательный кишиневский архитектор — Генрих Лон-ский. Неустанный труд на благо города приносит Александру Иосифовичу общественное признание. В “Адресе, поднесенном 2 декабря 1875 г., кишиневс­кому городовому архитек­тору Александру Бернар­дацци”, опубликованном “Бессарабскими губернски­ми ведомостями” в 1875 г. отмечалось: “Кишиневская городская Дума, определе­нием от 1 декабря, ввиду 25-летней деятельности Вашей на пользу г. Кишине­ва, постановила: изъявить Вам признательность от всего города и ходатай­ствовать о присвоении Вам звания Почетного гражда­нина города Кишинева, а также назначить Вам на­граду в сумме 1500 р….” и далее “при обсуждении это­го вопроса, принято было Думою во внимание, что Вы в продолжение всех 25 лет служили городу вполне доб­росовестно и бескорыстно, что в каждое серьезное дело Вы влагали всю вашу энергию, знание и способ­ности, и что даже в тех де­лах, в которых некоторые лица находили, что вы ув­лекаетесь, как артист, при­знавали, что побуждения Ваши были в высшей степе­ни бескорыстны и прекрас­ны…”.
В 1878 году БернардацциВ 1878 году Бернардацци переезжает в Одессу, где с 1883 г. занимает должность архитектора при Новорос­сийском университете, за­нимаясь и многочисленной частной практикой. Как и в Кишинэу он становится ве­дущим архитектором горо­да, его гордостью и славой. В Одессе им созданы мно­гочисленные сооружения. Простой перечень его одес­ских построек занял бы не один лист текста, мы при­ведем лишь наиболее зна­чительные: инвалидный дом, пассажирский вокзал (по проекту В.А.Шретера, дом Петронокино, гостини­ца “Бристоль” — и главный его одесский шедевр, став­ший “визитной карточкой” города — здание Купечес-кой биржи (ныне — филар­мония).
Но Александр Иосифович не забывал свой любимый город и город его не забы­вал. Частные заказчики и общественные учреждения не раз давали ему архитек­турные заказы, приглашали для консультаций по важ­ным архитектурным город­ским постройкам. Три со­оружения, возведенные по проектам Бернардацци на рубеже веков: Греческая церковь св. Пантелеймона, Капелла женской гимназии (церковь св. Теодоры) и гимназия Дадиани (ныне центральная часть Художе­ственного музея Молдовы), расположенные вблизи друг от друга, стали свое­образным архитектурным, ансамблем, украсившим центральную часть города.
Греческая церковь св. Пантелеймона была возве­дена в 1887-90 годах и представляет пример архе-ологизированного визан­тийского стиля. Ктиторами церкви были жители гре­ческого происхождения —купцы братья Иван и Вик­тор Пантелеймоновичи Си-надино. Желание заказчи­ков иметь храм “как в Гре­ции” предопределило вы­бор зодчим стилистическо­го прототипа. В здании Гре­ческой церкви Бернардац­ци идет путем “художе­ственного конструирова­ния” современного храма на основе подлинной ви­зантийской архитектурной формы. Церковь имеет в плане форму креста, с вос­тока основной объем за­вершается пятигранной ап­сидой, с западной стороны над входом устроена коло­кольня, повторяющая в ри­сунке главный купольный барабан. Византийское происхождение имеют по-лусферические купола сре-докрестия и колокольни на вспарушенных крестовых сводах, полуциркульные проемы барабанов, трех- и двухчастные окна, богато украшенные карнизы. В ар­хитектурном решении Гре­ческой церкви зодчий при­меняет интереснейшую конструктивную систему: четыре перекрещивающие­ся арки, на которых лежит купольный барабан. Эта конструкция, редко приме­нявшаяся в культовом зод­честве того времени, была заимствована архитекто­ром из средневековой ар­мянской архитектуры. Та­кое решение позволило от­казаться от пилонов и со­здать единое подкупольное пространство, залитое све-” том из окон барабана купо­ла. Оконные проемы, уст­роенные в барабане, обра­зуют ряд ажурной галереи с узкими простенками, так что купол представляется как бы висящим в воздухе. Под полом, покрытым моза­ичной плиткой, был устро­ен вместительный склеп, в котором впоследствии были похоронены ктиторы храма —братья Синадино. Колористическое богатство внешнего облика храма ос­новано на сочетании рядов светлого и темного по тону известняка в кладке стен и ярко-красного кирпича в отделке карниза и других частей здания.
Церковь женской гимна­зии (капелла) была постро­ена на средства О.Н.Катар-жи, дочкой покойного быв­шего попечителя этой гим­назии. Н.Е.Катаржи по его “последней воле” в 1896-97 годах. Отведенный для строительства узкий учас­ток земли рядом с гимна­зией, предопределил раз­витие композиции по про­дольной оси. Центральный восьмигранный объем цер­кви перекрыт высокой кровлей, напоминающий русский шатер, увенчан богато декорированной главкой. Художественный образ здания определяется причудливым, сложным со­четанием творчески интер­претированных русских и византийских архитектур­ных форм. Кладка, как и в Греческой церкви, выпол­нена с использованием ря­дов светлых и темных по тону камней известняка. Так как боковые фасады вплотную примыкали к со­седним зданиям, архитек­тор сосредоточил все свое внимание на западный фа­сад, где расположен вход в церковь. Фасад наделен архитектором объемными, трехмерными чертами и превращен в самостоятель­ную, но органичную часть сооружения и обладает особым пространственным звучанием. Несомненно в свободно трактованных, пластичных формах соору­жения оказалась новая трактовка форм древнерус­ского зодчества, идущая от влияния эстетики модерна.
Важным памятником пе­реходного периода от эк­лектики к модерну являет­ся возведенное по проекту А.И.Бернардацци здание гимназии Дадиани в конце 1890-х годов. Бернардацци можно считать и соавтором здания городской Думы (ныне здание примэрии). Ведомости Кишиневской городской Думы” за 1912 год свидетельствуют, что при создании проекта го­родским архитектором М.А. Еллади, бывший” городской голова К.А.Шмидт обратил­ся к почетному граждани­ну Кишинева, известному архитектору А.И.Бернар­дацци с просьбой о содей­ствии М.А.Еллади. После­дний, после продолжитель­ных трудов при содействии г. Бернардации представил в 1899 г. проект и смету…”. В художественном решении ажурных готических окон в лоджиях, в оформлении массивного ренессанского карниза на арочках-маши-кулях чувствуется творчес­кий почерк Бернардацци. О бескорыстии, удивительных человеческих качествах Бернардацци свидетель­ствует то, что он отказался от вознаграждения за свои консультации и помощь в проектировании в пользу Еллади. Также он “безвоз­мездно составил план хра­ма”, как свидетельствуют “Кишиневские Епархиаль­ные ведомости” за 1903 год, при строительстве цер­кви Александра Невского на железнодорожной стан­ции Унгены, которая и по­ныне является главным ар­хитектурным украшением этого города.
50-летие творческой дея­тельности Бернардацци от­мечалось не только Бесса­рабией и Одессой, оно при­влекло внимание всей ар-хитектурной общественно­сти России. Все ведущие архитектурные и строитель­ные журналы столичного Петербурга публиковали значительные материалы, посвященные его творче­ству. Так журнал “Зодчий” N 8 за 1900 год был полно­стью посвящен его юбилею. Биографические очерки, фотографии его проектов сооружений публиковали журналы “Строитель”. “Не­деля строителя”, “Известия гражданских инженеров” и другие издания. Что гово­рить уж о бессарабской и одесской прессе, ни одно издание не обошлось без поздравлений или посвяще­ний архитектору; Совет ин­ститута гражданских инже­неров в Петербурге едино­гласным решением поста­новил избрать его своим почетным членом. Обще­ство гражданских инжене­ров учредило в честь юби­ляра золотую ^едаль, кото­рая должна была выдавать­ся за лучшие решения ар­хитектурно-технических программ, на конкурсах, установленных обществом. Кульминацией юбилейных торжеств стало открытие памятника-бюста А.И.Бер­нардацци при входе в его лучшее одесское творение — Купеческую биржу. Слу­чай просто уникальный в истории, когда при жизни архитектора он удостаивал­ся такой чести.
Сыновья зодчего Евгений и Александр, продолжив семейную традицию, тоже стали архитекторами, а один из них — Александр Александрович был город­ским архитектором Киши-нэу после революции. Именно он был автором архитектурного решения памятника Штефану чел Маре, работы А.Плэмэдялэ, установленного в городс­ком саду г. Кишинэу.
Прожив долгую, плодо­творную и счастливую жизнь, Александр Иосифо­вич Бернардацци скончал­ся на 76-м году жизни в работе, в командировке в Ростове и согласно его за­вещанию, похоронен в са­мом ему дорогом городе — Кишиневе 19 августа 1907 года, тело великого масте­ра и труженика было пере­несено из Лютеранской церкви на Лютеранское кладбище для погребения в фамильном склепе. К сожа­лению, мы не можем попла­каться его праху на его могиле. Лютеранское клад­бище в 1950-х годах было полностью уничтожено и на его месте сейчас — кино­театр Таудеамус”. Небла­годарные потомки снесли его могилу, могилу лучше­го архитектора Кишинэу. И хоть впоследствии в связи с его 150-летием была ус­тановлена мемориальная доска с его портретом на здании Капеллы женской гимназии, названа в его честь улица в центре горо­да (бывшая Кузнечная), лучшим памятником ему и его творчеству стала бы монография, посвященная ему, включившая в себя его рисунки, проекты, ста­тьи. Своими трудами, сво­им творческим служением городу и людям он заслу­жил добрую и вечную память.

Игорь Пекарский
4 октября 1996 Вечерний Кишинэу

Имея, не храним, а потерявши – плачем

Ни до, ни после А. Бернардацци таких сооружений, уникальных и неповторимых, в Кишиневе построено не было. 22 года он бессменно проработал на этом посту, строил не только величественные, редкие по красоте здания, но и мостил и освещал дороги, строил тротуары, соорудил и ввел в действие водопровод. По всей Бессарабии А. И. Бернардацци построил более 50-ти сооружений, и почти в каждом из них преобладали мотивы итальянской архитектуры, но с элементами византийского, русского и готического зодчества. Излюбленным, “фирменным” стилем А. Бернардацци было сочетание местного известняка-ракушечника с красным кирпичом, что составляло уникальные по форме, цвету и художественному решению сооружения. Первый успех пришел к молодому зодчему, когда он спроектировал и построил дом-усадьбу Янушевской. Этот дом затем неоднократно перепродавался. В этой величественной усадьбе в разное время проживали семьи Кассо, Катакази, Донич и др. Всемирно известный академик-архитектор Щусев говорил, что в Кишиневе нет второго такого редкого по совершенству здания, имея в виду его формы. До недавнего времени особняк принадлежал Музею археологии и этнографии Молдовы. Нынче это здание пустует, и его уже 7 лет подряд арендует Музей восковых фигур из Санкт-Петербурга (ул. Бэнулеску-Бодони, 35). Также можно отметить и красивейшее, изысканное здание женской гимназии Дадиани на улице 31 Августа, ныне принадлежащее Национальному Художественному музею, и которое, увы, находится в аварийном состоянии. В не менее, а может, и в более худшем состоянии находится еще одно сооружение А. Бернардацци. Речь идет об усадьбе дворянина Рышкана Держицкого, известной в советское время, как Республиканское общество “Знание”, в котором деревья и бурьян уже превосходят здание по высоте. Нельзя не отметить и Земскую женскую гимназию на пересечении улиц Букурешть и Пушкина (ныне выставочный зал), примыкающую к гимназии церковную капеллу женской гимназии Дадиани (ныне церковь Святой Теодоры из Сихлы), греческую церковь святого великомученика Пантелеймона на ул. Влайку Пыркэлаб, здание Народной школы, построенной в начале 20 века в традиционном стиле из известняка (котельца)-ракушечника в сочетании с красным кирпичом (ул. Н. Йорга и А. Матеевича), здание бывшего Окружного суда (ныне Управление железной дороги Молдовы), в котором в ноябре 1907 г. судили известного бунтаря Григория Котовского.* Конечно же, самым красивым, самым совершенным и величественным строением является здание Городской думы (ныне примэрия г. Кишинева), которое он построил совместно с Митрофаном Эллади. Здание построено в стиле итальянской готики. На пересечении улиц Бэнулеску-Бодони и Матеевича высится водонапорная башня (ныне музей г. Кишинева, тоже нуждающийся в ремонте и реставрации). Кстати, точно такая же водонапорная башня была возведена на перекрестке нынешних улиц Вероники Микле и В. Александри, но она, увы, не сохранилась. Великолепна и неповторима церковь Александра Невского в Унгень, и усадьба князя Манук-бея в Хынчешть сохранилась частично. В строительство комплекса костюженской лечебницы для душевнобольных А. Бернардацци вложил 17 тысяч собственных рублей… Это лишь часть перечисленных сооружений, построенных по всей Бессарабии. А. И. Бернардацци неоднократно избирался депутатом в Городскую думу, а также мировым судьей. По словам известного краеведа, старшего инспектора муниципального управления культуры Петра Старостенко (ныне покойного), “Александр Иосифович Бернардацци в паре с городским головой Карлом Шмидтом приняли город азиатским, а оставили потомкам город европейский”. К сожалению, специалисты до сих пор не могут точно указать место, где проживал в Кишиневе наш великий соотечественник (Бессарабию он считал своей второй родиной). Даже такой известный бернардацциевед, как вышеупомянутый Петр Старостенко, до самой смерти так и не смог определить точно, где жил Бернардацци со своей семьей. В одной статье он указывал на ул. Сфатул Цэрий, 23, а в другой писал, что: “Огромный участок городской земли, где возможно (!) стоял дом, застроен жилыми зданиями, трехэтажным пивным заводом, складами и др”. И уже совсем непонятны утверждения руководства ресторана “Экватор” о том, что А. Бернардацци проживал раньше в доме, где нынче находится ресторан (ул. Бернардацци, 56). Архитекторами стали и два сына А. Бернардацци: Александр – от первой жены Кристины Францевны (фамилия не сохранилась) и Евгений – от второй жены Юлии Петровны Булэцел, потомка древнего валашского рода. Евгений Бернардацци является автором постамента к памятнику Штефану чел Маре. Камень он лично привез из карьера села Косэуць. В 1878 г. Александр Иосифович Бернардацци переехал в Одессу, но связи с родным городом не терял, и до самой смерти продолжал благоустраивать г. Кишинев. Скончался А. Бернардацци в командировке в г. Фастов. В его завещании было указано пожелание быть похороненным на лютеранском кладбище г. Кишинева, рядом с матерью. Кстати, фамильный склеп он спроектировал сам. К сожалению, склеп был варварски уничтожен в начале 60-х годов, а на его месте был построен кинотеатр “40 лет ВЛКСМ”. Петр Старостенко опубликовал как-то в одной статье план кладбища до сноса, где четко указано место фамильного склепа Бернардацци. Для торжества справедливости было бы весьма уместно установить памятник почетному жителю – гражданину г. Кишинева (1876 г.) за кинотеатром “40 лет ВЛКСМ” (ныне “Гаудеамус”) в том самом месте, где находилась могила великого зодчего и его семьи. Думаю, что если у государства не найдется средств на это благое дело, можно будет собрать деньги всем миром. Александр Иосифович Бернардацци заслужил это в полной мере, как никто другой.
Думитру БАЛАН
Независимая Молдова, 10 августа 2007 г.
Advertisements

One thought on “Arhitectorul Bernardazzi Alexandr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s