Sinagoga corală


Хоральная синагога  Свет далёкой звезды 8 сентября 1913 года в Кишиневе, напротив общинной еврейской школы Талмуд-Тора, открылась хоральная синагога. Спустя 95 лет свет этой далекой звезды для Кишинева еще не угас.Благодаря пожелтевшим страницам бессарабской газеты «Друг» от 10 сентября 1913 года, в деталях рассказавшей об освящении синагоги, можно судить, что происходило в ней в тот … More Sinagoga corală

Mănăstirea Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron (Ciuflea)


Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron (Ciuflea) Biserica Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron a fost construită înanul 1858, în mahalaua Mălina Mică, pe piaţa numită de chişinăuieni „Piaţa Ciufli” Ctitorii acestei biserici au fost doi fraţi, pe nume Ciufli, români de naţionalitate, care au emigrat, la 1821, din Macedonia în Basarabia. Stabilindu-se la Chişinău, fraţii-negustori … More Mănăstirea Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron (Ciuflea)

Toponimul "Chişinău"


Originea denumirii. Primele menţiuni Chişinăul este unul din puţinele oraşe, al cărui nume n–a suferit nici un fel de schimbare în cursul unui rînd de veacuri. Şi în vremea lui Alexandru cel Bun, numele Chişinăului se pronunţa ca şi astăzi. În cele mai multe acte numele lui figurează astfel: Chişinău. În unele Chişnău, formă populară … More Toponimul "Chişinău"

Eseuri despre Chişinău


Eseu: Legenda Chişinăului Cu rădăcini adânc împlîntate în istorie, Chişinăul, mai mult ca oricare altă localitate din republică, este al tinerilor. Aici se concentrează potenţialul creator al ţării, inteligenţa neamului şi spiritul neîmpăcat, mereu în căutarea speranţelor împlinite. La Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” câteva sute de tineri talentaţi gândesc la chipul de mâine … More Eseuri despre Chişinău

Catedrala romano-catolică Providenţa Divină


Biserica Romano-Catolică Providenţa Divină Istoricul acestei biserici datează de la 11 iunie 1834 , atunci când comunitatea romano-catolică din Chişinău a început negocierile cu autorităţile locale şi cele guberniale pentru construcţia unui edificiu. Pentru început comunitatea acumulase suma de 2000 ruble ruseşti, dar după elaborarea proiectului de construcţie a bisericii cheltuielile au fost estimate la … More Catedrala romano-catolică Providenţa Divină

Biserica Sf. Teodora de la Sihla


Biserica Sfânta Cuvioasa Teodora de la Sihla Biserica a fost construită în 1895 şi era iniţial, capela gimnaziului de fete, fondat de zemstva basarabeană. Ctitori sunt Teodor şi Eufrosinia Krupenski (principesa Veazemschi), şi arhitectul Al. Bernardazzi, care a folosit drept arhitectura rusă din secolul al XVII-lea şi cea arabo-musulmană a Capelei. Reprezintă o noutate pentru … More Biserica Sf. Teodora de la Sihla

Biserica Sf. Pantelimon


Biserica Sfântul Pantelimon a fost construită în 1891, după proiectul renumitului arhitect Al. Bernardazzi, cu suportul financiar al fraţilor loan şi Victor Sinadino, cetăţeni de onoare ai Chişinăului. In subsolul bisericii se afla un cavou rezervat pentru 26 răposaţi din neamul Sinadino. Pe lângă biserică funcţiona o şcoală parohială, înfiinţată în 1898 şi întreţinută financiar de … More Biserica Sf. Pantelimon

Biserica Sf. Mare Mucenic Gheorghe


Свято Георгиевская Церковь Особое место в развитии молдавского зодчества первой половины XIX века занимают культовые сооружения, в которых проявились черты национального зодчества. Каменные культовые сооружения в городах Молдовы можно условно разделить на три группы. К первой, наиболее многочисленной, относятся здания традиционного плана – вытянутые с запада на восток одно-нефные помещения с тремя апсидами и колокольней … More Biserica Sf. Mare Mucenic Gheorghe

Biserica Sfântul Ilie


În Condica formelor de la ţinutul Lăpuşna din decembrie 1812, se menţionează că biserica Sfântul llie deja exista la 1799, deoarece “preotul Vasile Danilovici a fost hirotonit de episcopul Glurasim, de la Roman (1803), când fusese episcop de Huşi (1796), pe numele acestei biserici”. Biserica era din lemn, apoi a fost zidită la 1806 din … More Biserica Sfântul Ilie