Capele din Chișinău

Capela Seminarului Teologic Înălţarea Domnului

Locaşul a aparţinut fostului Seminar Teologic din Chişinău, înfiinţat, conform dispoziţiilor autorităţilor, în anul 1812 de către mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, care a ştiut să imprime vieţii seminarului o direcţie naţională.
În martie 1944 seminarul a fost evacuat la Rusca Montana, judeţul Caraş-Severin. în clădirea sa din Chişinău, unde s-a aflat seminarul, a fost transferat Ministerul de Interne, aici fiind inaugurată catedra militară şi tirul, unde militarii deprindeau “mânuirea armelor”. Biserica a fost transformată în sală sportivă, iar pictura de pe pereţii capelei a fost astupată cu vopsea. După spusele foştilor seminarişti, pictura era deosebit de frumoasă. Mulţi din ei chiar au păstrat fotografii ale faimoasei picturi. Abia în 1946 clădirea a fost transferată Universităţii de Stat. La cererea autorităţilor sovietice, obiectele de cult evacuate în 1994 la Rusca Montana au fost aduse la Chişinău, în afară de iconostas, care a rămas la Caransebeş, apoi a fost adus la Timişoara, şi Sfântul Antimis, păstrat de către familia Puiu din Rusca Montana.

După revoluţia din 1989, iconostasul şi antimisul au fost readuse la Chişinău. Iconostasul a fost instalat în biserica întâmpinarea Domnului a Academiei de Teologie, după ce a fost restaurat de către Eleonora Romanescu. Iconostasul a fost adus la Chişinău prin strădaniile părintelui Petru Buburuz, pe atunci decan al Facultăţii de Teologie din Chişinău, reînfiinţată prin eforturile Sfinţiei Sale şi care în perioada octombrie 1991 – noiembrie 1993 a funcţionat în fostul local al Seminarului de Teologie.

Iurie Babii
Bibliografie:
Alfa şi Omega, 1-15 decembrie 1997.

 

Capela Liceului Experimental de Inventică si Creativitate Prometeu din Chişinău

Liceul Prometeu din Chişinău este singurul liceu din R. Moldova care arse propria capelă. Ideea construcţiei unei capele în cadrul liceului a apărut încă de la înfiinţare, în 1990, şi îi aparţine fondatorului acestui liceu, Aurelian Silvestru, directorul liceului, care a realizat şi schiţele pentru proiectul noii instituţii, între anii 1998-2000, împreună cu alte edificii care s-au construit în cadrul liceului, a fost ridicată şi capela. Noul locaş cu hramul Sfânta Treime a fost sfinţit de un sobor de preoţi ai Mitropoliei Basarabiei, în frunte cu ierarhul ÎPS Petru, Arhipescop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, în noiembrie 1999. în prezent, în capelă se efectuează lucrările de finisare, după care urmează a fi pictată. Administraţia liceului speră ca în noul an de învăţământ, 2001-2002, elevii vor audia orele de religie în capelă. La Liceul experimental de inventică şi creativitate Prometeu din Chişinău orele de religie se citesc din 1992 de către preoţii din cadrul Mitropoliei Basarabiei — Vlad Mihăilă şi Vasile Petrov.

Andrei Deleu

Din cartea : Locaşuri sfinte din Basarabia. – Chișinău : Alfa şi Omega, 2001. – 288 p.Din cuprins : Biserici din Chişinău. – P. 108-128

One thought on “Capele din Chișinău

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s