Catedrala Schimbarea la Faţă (fosta biserică Sf. Împăraţi Constantin şi Elena)

La început a fost capelă a Gimnaziului de băieţi nr. 2 (Liceul militar Mihai Viteazul). Catedrala a fost construită în 1902, din mijloacele financiare donate de guvernatorul Constantin Alexandroviei. Autorul proiectului catedralei este arhitectul Mihail Seroţinschi. Lucrările de construcţie au fost conduse de Andrei Stepanov, asistat de arhitectul O. Gaschet. Timp de câteva luni biserica a fost ridicată. La 19 mai, acelaşi an, ea a fost deschisă şi sfinţită.Catedrala este construită din piatră, având parchet de stejar. Acoperişul este concav, din metal suflat cu aur, având o cupolă. Clopotniţa se află deasupra pronaosului.Iconostasul din lemn de brad este suflat cu aur, lucrat de meşterul I. Kirilov, este compus din patru registre: Toţi Sfinţii Împăraţi, Icoana Maicii Domnului, Cina cea de Taină şi Iisus Hristos. Catedrala are, de asemenea, şi icoane frumoase, pictate de I. Mişcenco. Pereţii bisericii, coloanele şi arcurile au fost decorate în 1906 de pictorul Pavel Piskariov, cu o bordură în stil bizantin. Un zid de piatră cu grilaj de metal înconjoară biserica. Din anul 1922, preot şi profesor de religie era protoiereul Gavriil Zlatov, în vârstă de 46 de ani, licenţiat în teologie.În perioada ocupaţiei sovietice, în 1962, biserica a fost închisă şi transformată în planetariu. Astfel, biserica a supravieţuit, iar în anii ’90 ai sec. XX a fost redeschisă pentru credincioşi. Catedrala a fost restaurată, în pridvorul ei fiind menţionaţi ctitorii sfântului locaş: Ştefan Vorona şi Mihail Popovici. La intrarea în catedrală, pe pereţii din exterior sunt pictaţi sfinţii prooroci Moisei şi Ilie.

 

Maria Brânzan

Sursa: Locaşuri sfinte din Basarabia. – Chișinău. : Alfa şi Omega, 2001. – 288 p. Din cuprins : Biserici din Chişinău. – P. 108-128.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s