Sectorul Centru

Chişinăul este un oraş compact, centrul lui, prin care vom efectua o plimbare virtuală, are legătura cu toate sectoarele administrative. Dacă intraţi în Chişinău de la aeroport, atunci oraşul va deschide porţile sale, situate pe bulevardul Dacia, în apropiere cu care se află Muzeul satului, apoi pe viaduct veţi nimeri repede în centru.
Dacă veţi ajunge la gara feroviară, atunci de la piaţa din faţa gării, de unde se vede Casa de Cultura a Feroviarilor, puteţi ajunge spre centru pe bulevardul Gagarin pe lîngă monumentul lui Cotovschi şi pe bulevardul Negruzzi spre Piaţa Libertăţii (Piaţa Independenţei), care se mărgineşte cu clădirile hotelurilor “Naţional” şi “Chişinău”, de asemenea cu clădirea administrativă principală a Academiei de Ştiinţe. În centrul pieţei este instalată compoziţia de sculptură, consacrată luptătorilor Armatei Sovietice, care au eliberat Moldova de fascişti în anul 1944.
Aici îşi are începutul prospectul principal al capitalei noastre – Bulevardul Ştefan cel Mare, avînd o lungime de 3.8 kilometri. Pe parcursul secolelor el deseori îşi schimba denumirea şi înfăţişarea. În anul 1944 sectorul central al Bulevardului Ştefan cel Mare a fost aproape în întregime distrus, întregi au rămas doar 2-3 clădiri. Pe clădirile din ambele părţi ale bulevardului se desluşesc clar etapele reconstrucţiei.
Bulevardul începe cu două clădiri moderne, primele etaje ale cărora sunt ocupate de magazine, bănci, firme mari. Vizavi este situată Sala de Expoziţii a Uniunii Pictorilor, decorată cu sculpturi metalice ale muzelor.
Pe partea cu numere pare a bulevardului, la colţ cu strada Izmail, se află clădirea magazinului universal (UNIC) – una din cele mai mari întreprinderi de comerţ în Moldova, pusă în acţiune la mijlocul anilor 80. În faţa magazinului universal în anul 1997 a fost construită o clădire minunată – Petrolbank.
După magazinul universal pe aceeaşi parte urmează clădirea “Moldtelecomului” cu multe etaje, ridicată prin metoda cofrajului alunecător. Deşi Chişinăul este situat în zona activităţii seismice, datorita unor astfel de clădiri înalte el a căpătat aspectul unui oraş pe deplin contemporan. Mai departe urmează teritoriul fostului cartier armenesc, mărginit de bulevardul modern Ştefan cel Mare, străzile Armenească şi Tighina (fosta strada Bender).
În Chişinău armenii au apărut în primul sfert al secolului XV. La începutul sec. XIX în Chişinău erau 113 familii de armeni şi în anul 1814 de către autorităţile oraşului este determinat un sector (mai mult de 10 mii stînjeni) pentru construcţia clădirilor de cult şi altele. Mai înainte aici se afla arca Bender, iar la colţ cu strada Armenească – o farmacie frumoasă.
Pe o altă parte a bulevardului, paralel cu el, după case, se află Piaţa Centrală.
Partea remarcabilă a centrului o constitue Sala cu Orgă, care este situată pe partea impară a străzii. În dreapta Sălii cu Orgă – clădirea Teatrului Naţional Dramatic „M. Eminescu”. Între ele –vernisaj sub cerul liber. În stînga – o clădire nu mai puţin frumoasă a Primăriei oraşului, iar vizavi se află Poşta Centrală. Acum putem să ne uităm în urmă la acea parte a prospectului, unde noi numai ce ne–am plimbat.
După strada Puşkin se află piaţa principală a Chişinăului – Piaţa Marii Adunări Naţionale. Pînă la reconstrucţie ea avea cu totul alt aspect. Dintr-o parte piaţa este mărginită de un scuar, unde se află ansamblul Catedral. Una din clădirile cele mai vechi este Porţile Sfinte. De–a lungul scuarului este situată piaţa de flori.
Vizavi de arca se află Clădirea Guvernului. Ea este construită pe locul, unde înainte se afla Eparhia Basarabească. Lîngă clădirea Guvernului – clădirile Palatului Naţional şi a Bibliotecii Naţionale.
Pînă nu demult aici, vizavi de Arca Biruinţei, în faţa clădirii Guvernului se afla monumentul lui V. Lenin, unde, conform diferitor surse, au fost înălţate pe rînd monumentele lui Alexandru I, Ferdinand I, Ştefan cel Mare. În prezent pe acest loc nu este instalat nici un monument.
Cu Piaţa Marii Adunări Naţionale se uneşte Grădina Publică Ştefan cel Mare. La intrarea principală în parc este înălţat monumentul lui Ştefan cel Mare pe locul monumentului imperatorului rus Alexandru al 2–ea, distrus în anul 1918.
După parc se află cinematograful “Patria”, construit în locul celei mai frumoase clădiri ai Adunării Nobile, clădire ce nu s–a păstrat pînă în zilele noastre, la intrarea în care era o arcă. Apoi urmează clădirea Parlamentului Moldovei. Pînă acum în faţa ei se află un monument unic – K. Marx şi F. Enghels. Vizavi se află Teatrul de Operă şi Balet, construit nu demult, după care urmează Palatul Preşedenţiei şi clădirea Uniunii Agroindustriale. Palatul Preşedenţiei este construit pe locul bisericii germane. Pe aceeaşi parte a străzii se află Catedrala „Schimbarea la Faţă”, fosta biserica militară. Cîndva aici era planetariu. Bisericile Chişinăului – noi am numărat 20, reprezintă nişte aşchii vechi, componente ale sufletului strămoşilor noştri – perle de arhitectură ale capitalei noastre.
La justa valoare este apreciată clădirea ce înfrumuseţează strada principală a Chişinăului – clădirea fostului muzeu de artă, construit de către meşterii din Viena în stilul rar de arhitectură – barokko rafinat.
În toate cele patru direcţii de la intersecţia cu Calea Orheiului pe strada principală sunt situate clădiri, ce aparţin sistemului de ocrotire a sănătăţii. Acesta este spitalul republican de boli infecţioase cu numele lui Toma Ciorbă, care este situată în spatele gardului de ajur într–o clădire cu un etaj, clădită din cărămidă. La fel şi cea mai veche clădire a Universităţii de Medicină, urmaş al institutului 2 de medicină din Leningrad, adus la Chişinău în întregime din Peatigorsk împreuna cu bibliotecă, unde se afla acolo în evacuaţie. Tot atunci s–a copt ideea necesităţii soluţionării problemelor vitale în domeniul ocrotirii sănătăţii în Moldova.
Ultima clădire remarcabilă pe bulevardul Ştefan cel Mare este clădirea construită recent în stil modern – Palatul Tineretului.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s