Parcurile Chişinăului


Parcul „Ştefan cel Mare”
Парк Штефана Великого

Parcul municipal, ex Puskin, este un loc traditional de odihna, plimbări si intalniri a chisinauienilor. Aceasta oaza verde in centrul capitalei exista din 1818, si are suprafaţa de 7 ha. In centrul parcului, pe o coloana de granit este instalat bustul din bronz al lui Puschin, opera a sculptorului A.M. Opecusin.
De asemene
a, in centru se afla un havuz. De aici se incepe Alea Clasicilor, decorata cu busturile de bronz a marilor scriitori si oameni de arta a Moldovei. La intrarea in parc din partea scuarului Pietii Marii Adunări Naţionale a fost inaugurat monumentul voievodului Stefan cel Mare.

 

Havuzul din Parcul Central

Фонтан в Центральном парке
Этот фонтан, в нескольких метрах от которого расположен бюст Александра Сергеевича Пушкина, хорошо известен всем жителям столицы. Начинает фонтан работать в теплое время года в 12 часов, заканчивает в 18 часов. Кстати, именно в этом парке очень любил гулять Пушкин, находясь в нашем городе. 
Акации вокруг его памятника и фонтана были посажены в 1885 году. Две из этих акаций сохранились до наших дней. Раньше фонтан работал без перебоев. Теперь вода здесь появляется реже.

Parcul „Ştefan cel Mare”
Parcul orăşenesc Ştefan cel Mare (fostul Puşkin) – locul iubit pentru odihnă, plimbări, întîlniri pentru toţi locuitorii Chişinăului de toate vîrstele. O zonă verde în centrul capitalei noastre, cu care într-adevar se mîndresc chişinăuienii.
Mai mult de o jumătate de secol există acest parc în Chişinău. Asemeni omului, fiecare parc îşi are soarta sa, biografia sa, marcată cu diverse evenimente. Pe parcursul ultimilor o sută de ani au fost publicate zeci de descrieri ale istoriei apariţiei parcului orăşenesc. Fondarea lui era atribuită generalului-gubernator Bahmetov (mai precis soţiei sale – mare amatoare de livezi) şi imperatorului Alexandru I, care în timpul vizitei Chişinăului adică şi-ar fi expus dorinţa sa preaînaltă: “Să se puie începutul parcului oraşului în acest loc pustiu” şi vice-gubernatorului Vighel, şi multor altor persoane sus puse. Dar toate aceste versiuni nu sunt întemeiate, luînd în consideraţie amintirile contemporanilor lui A.Puşkin. Toţi ei povestesc, că poetul dizgraţiat a îndrăgit această grădină (cu alte cuvinte ea exista deja cînd Puşkin locuia la Chişinău în perioada anilor 1821-1823), că aici el se întîlnea cu prietenii săi, îi plăcea sa urmărească serbările populare din grădină.
Cine totuşi este iniţiatorul şi fondatorul parcului nostru minunat? Posibil, primul lui proiect a fost elaborat de către inginerii militari ruşi necunoscuţi, care încă în secolul 19 au pus bazele planificării moderne a părţii de sus a Chişinăului vechi. Pe planul lor este evidenţiat un sector de formă pătrată a parcului prezent, unde pe vremurile celea, posibil, încă erau rămăşiţele codrului străvechi. Dar erau necesari şi specialişti, care ar fi putut să planifice terenul, să-l amenajeze, să sădească plante decorative. Un astfel de specialist a fost un entuziast – organizator de terenuri al oraşului, Bogdan Eitner. Sub conducerea lui şi cu participarea lui au fost făcute primele alee existente acum, au fost sădiţi sute de salcîmi: tei, platani, primele straturi de flori. Anume atunci, în anul 1818, “pentru a nu admite pătrunderea în parc a vacilor, caprelor şi altor animale ale locuitorilor băştinaşi”, parcul a fost îngrădit. Este greu de imaginat cum arăta parcul în acel timp, îngrădit cu gard de nuiele de la partea de locuit a oraşului. Dar anume aşa un gard a fost făcut în jurul livezii şi în jurul teritoriului, ce aparţinea eparhiei locale (cartierul, care acum este mărginit de bulevardul Ştefan cel Mare şi străzile Bănulescu Bodoni, 31 august şi Puşkin). Multe necazuri ale parcului erau cauzate de nefiabilitatea îngrădirii şi, de aici, se iveşte ideea creării unei îngrădituri fundamentale. S-a decis să îngrădească parcul cu un perete de piatră, dar Al. Bernardazzi a propus să fie turnată o îngrăditură din fontă, care, conform calculelor lui ar fi fost numai cu 1850 de ruble mai scumpă, in schimb ar fi fost mai trainică şi ar fi ţinut mai mult, ar fi arătat mai graţios.
Această propunere a fost primită. Perfecţionat la uzina mecanică din Odesa, acest gard era compus din 460 de zale şi cîntarea 5400 kilograme. La Chişinău el a fost adus în anul 1863, însă lucrările de instalare a îngrăditurii au continuat pînă la sfîrşitul anilor 60. După furtunile din 1865 şi 1885 în ea au fost înlocuite doar cîteva zale, dar, în general, îngrăditura s-a păstrat bine şi reprezintă o frumoasă şi fiabilă încadrare a parcului. Cu timpul în parc au fost instalate leagăne şi carusele, au apărut diferite gherete şi pavilioane pentru vînzarea cvasului, vinurilor, fructelor, dulciurilor; tot aici a fost alocat un loc pentru pregătirea apei răcoritoare. Apoi la colţul străzii Bănulescu Bodoni şi prospectului principal, pe un deal nu prea mare, în parc a fost construit turnul de lemn pentru prima fotografie din Chişinău. Pe locul cinematografului de azi ” Patria” a fost ridicată prima clădire a teatrului. Materialele din arhivă au păstrat numele multor grădinari, care au contribuit mult la înfrumuseţarea parcului, printre care rolul principal, s-ar părea ca îl are florarul local binecunoscut, Chiun.
În anul 1885 pe banii strînşi de chişinăueni în baza hîrtiei semnate (1000 ruble în aur) a fost înălţat monumentul lui Al. Puşkin, lucrat de sculptorul Al. Opekuşin. Chişinăul a devenit al doilea oraş după Moscova din imperiul Rus, unde a fost instalat monumentul marelui poet.
În anul 1928 în baza proiectului lui Al. Plămădeală la intrarea principală în parc este înălţat monumentul lui Ştefan cel Mare.
În anii războiului al doilea mondial în parc a apărut mormîntul frăţesc al luptătorilor sovietici. După război, pe locul monumentului lui Puşkin (mai înainte el era pe una din aleile de la marginea parcului) a apărut un cinematograf din lemn cu două săli, “Rodina”, la ieşirea la străzile Bănulescu-Bodoni şi 31 august – Sala sportivă, la ieşirea la străzile 31 august şi M. Cebotari – sere.
În luna martie 1958 în parc a fost deschisă Alea clasicilor literaturii moldoveneşti.
În ultimile decenii ale puterii sovietice în parc a fost fondată Aleea Prieteniei, unde pentru oaspeţii deosebiţi ai Chişinăului era o mare onoare să sădească copaci, printre care a fost primul cosmonaut Iu. Gagarin, tatăl restructurării M. Gorbaciov, M. Contaria, care a ridicat drapelul biruinţei pe Reihstag în anul 1945.
Parcul este înfrumuseţat cu 4 fîntîni arteziene. Principala este situată în centru – la ea duc toate aleile şi cărările, în zilele cu arşiţa de vară sute de izvoraşe îşi împrăştie picăturile argintii de apă, umezînd aerul din jur. Cu un artistism expresiv se deosebeşte flntîna arteziană de lîngă copacii bătrîni, executată în formă de scoică şi înfrumuseţată cu peştişori, sărind de asupra apei. Liniştit şi orgolios curge apa din fîntînă sub formă de stîncă, pe vîrful căreia stă un vultur. A patra fîntînă arteziană a fost creată cînd parcul a împlinit 165 de ani, şi se aseamănă cu o floare ce şi-a deschis petalele la umbra copacilor viguroşi.
Parcul are o notabilitate – intrarea pe Aleea clasicilor este păzită de doi lei din marmură, care au aţipit puţin. Nu ştim nimic despre provenienţa lor aici, nu ştim nici cine este autorul leilor. Aceasta este una din tainele nedescoperite ale parcului, însă leii sunt binecunoscuţi fiecărui locuitor al oraşului, mulţi dintre care la vîrstă fragedă au făcut poze, căţăraţi pe aceşti lei. Este foarte frumoasă intrarea principală în parc – formele mici de arhitectură modernă se combină reuşit cu copacii seculari şi compoziţiile florale.
Pînă în zilele noastre s-au păstrat unii copaci foarte bătrîni – salcîm şi dud, care au mai mult de 130 – 160 ani. Ei atrag o atenţie deosebită din partea vizitatorilor şi reprezintă monumente ale naturii şi se află sub ocrotirea statului.
În prezent asortimentul dendrologic al parcului include circa 50 de specii şi 6 forme ale copacilor, tufarilor, lianelor. În parc cresc şi specii foarte rar întâlnite în Moldova – cedru, bunduc canadian, tufarul glicinei, ienupăr virginian.
Parcul vechi a depăşit demult hotarele sale iniţiale, s-a contopit cu peisajul orăşenesc. Parcul este reînnoit în permanenţă, sunt efectuate lucrări minuţioase de creaţie pentru perfecţionarea şi îmbogăţirea aspectului lui verde. Parcul orăşenesc Ştefan cel Mare este rezultatul muncii şi talentului multor generaţii de entuziaşti. În prezent parcul ocupă 7 hectare şi este unul din cele mai pitoreşti locuri ale oraşului.
Parcul arată minunat şi deosebit în zilele de iarnă, cînd se îmbracă în blana albă şi străluceşte argintiu în razele soarelui.

Нескучный сад наш городской…
В Национальном архиве сохранилось немало до­кументов, свидетельствующих о судьбе главного в столице и самого старого парка в Молдове. Почти два столетия горожане любовно называют его городским садом. Сегодня он охраняется государством как памятник садово-паркового искусства девят­надцатого века.
Заложен сад был в 1818 году в самом сердце города на площади в семь гектаров. Любопытны сведения о садовниках, которые в разные времена приложили немало сил и фантазии, чтобы парк оставался самым красивым, романтичным уголком сто­лицы. Одним из первых упо­минается садовник И.Итлер, колонист из Германии. Судя по всему, это был большой знаток своего дела. Тогдашние городские власти заключили с аккуратным, трудолюбивым немцем контракт по уходу за садом. Им были обозначены его аллеи, разбиты экзотичес­кие цветники.
Здесь трудился также садовник Ромадановский. За любовное отношение к саду и неустанную заботу о нём его даже представили к награде серебряной медалью. В документах запечатлены фамилии других садовников – братьев Людвинских, Соколовский, Вербацкий. (Жаль только, что прежде де­ловые бума­ги частенько оформлялись без указания имени). Зна­чатся в архи­вных листах и сведения о посадке деревьев и кустарников, закупавших­ся в Одесском ботаническом саду. К приме­ру, регистр на­саждений за1824 год: выса­жены 1000 клё­нов, 1000 осин, 400 ясеней, 400 саженцев черного клё­на, 200 берез, 400 черешен и вишен, 200 слив, яблонь и груш. Посад­ку деревьев в саду произво­дили главный садовник и два нанятых работ­ника.
Прапорщик Лугин, знакомый Пушкина, ос­тавил в своём дневнике такую запись: «Ввечеру был в саду, где ходит несколько офицеров, молдованы в высоких круглых шапках (самые богатые и знат­ные); другие в не так высоких шапках, в полукафтанах раз­ного цвета. Дамы одеваются по-европейски, здесь много греков, сербов, одевание коих очень красиво. Сегодня я в саду и познакомился с Пуш­киным». Сохранились до сих пор старые толстые акации, под которыми, по преданиям, прогуливался молодой Алек­сандр Сергеевич. С друзьями, страстной беженкой-гречанкой Калипсо Полихрони. Ей-то и было посвящено стихотво­рение «Гречанке». О нашем старом саде писал классик молдавской литературы, обще­ственный деятель Константин Негруци в новелле «Калипсо»: «На каждом шагу можно было натолкнуться на компании гуляющих, всюду гремели opкестры, справлялись пирушки. Я почти ежедневно встречал их вдвоём – Пушкина и Калипсо».
Во второй половине позапрошлого века в городской казне денег становилось все меньше. В 60-е годы бессарабский губернатор, проезжая мимо парка, с горечью отметил для себя его запустение, неухоженный вид. Он немедленно обратился в письмах к состоятельным знатным людям города с просьбой обратить внимание на городской сад. В 1868 году он и бульвар посту­пили в ведение попечительства, учрежденного над ними. Отныне предписывалось: «Все постройки, лавки, будки, находящиеся на сих гульбищах, и все доходы с оных без исключения поступают в полное распоряжение попечительского совета для обустройства сада и бульвара». Городской думе вменялась в обязанность скорейшая починка деревянного забора вокруг сада. Но очень коро сад был обнесен строгой чугунной оградой, выполненной по проекту главного ар­хитектора города Александра Бернардацци. По всему парку тогда возводились беседки. В бывшем Александровском, а затем Пушкинском саду действовали казино, клубный дом, где устраивались город­ские балы и вечера. В связи с увековечиванием памяти пребывания в нашем городе великого русского поэта и царя Александра II на одном из за­седаний Городской думы было решено поставить в городе им обоим памятники. Средства на памятник царю были немед­ленно ассигнованы, а на соору­жение монумента поэту деньги собирали кишиневцы. В архиве много документов, рассказы­вающих об этом сборе средств. Комиссию для распоряжений по устройству памятников возглавил городской голова Карл Шмидт. Из его переписки со скульптором Опекушиным узнаем, каким именно пред­полагалось создать памятник Александру Сергеевичу. Со­хранился и эскизный рисунок будущего памятника. Дошел до наших дней и маленький листок бумаги, на котором Шмидт выражает одобрение предложенной надписи на памятнике. Как известно, это строка из пушкинского стихот­ворения «К Овидию»: «Здесь, лирой северной пустыни ог­лашая, скитался я…» и годы пребывания поэта в ссылке в Бессарабии «1820, 1821, 1822, 1823». Хранится и контракт с одесским мастером по мрамо­ру и граниту об изготовлении пьедесталов и колонны.
И вот долгожданный день наступил – 18 мая 1884 года при большом стечении горожан состоялось торжественное от­крытие памятника ссыльному поэту, воздвигнутого на народ­ные пожертвования. «Это пред­ставляет собой несомненное доказательство, что Кишинев дорожит своим историческим прошлым, тем обстоятельс­твом, что в нем наш поэт, хотя невольно, провел около трех лет, сближаясь со всеми слоями общества и народа – от гости­ного аристократа до цыганского табора», – сказал в своей речи председатель Одесского сла­вянского общества господин Шимановский. До 11 часов вечера у памятника выступал хор военной музыки.
Конечно, наш старый сад за столь длительный срок су­ществования не раз реконстру­ировался. В двадцатом веке в нем насчитывалось более 50 видов древесных пород, кустарников, лиан. Сад и се­годня – любимое место отдыха горожан. Здесь в любое время года людно. Здесь хорошо думается. У пушкинского па­мятника до сих пор назначают свидания. Каждый раз, входя в городской сад, вспомним о его прошлом и пожелаем ему долгой-долгой жизни.

Подготовила Вера БИЛИБАН,
сотрудница Национального архива РМ
Кишиневские новости 2008, 28 ноября

Parcul „Ştefan cel Mare”
Парк Штефана Великого (бывший Пушкина)

Когда создан: начало XIX века (после 1812 года).
Кем создан: российскими военными инженерами и планировщиками, разбившими сад в чертежах на месте большой дороги. И городским землеустроителем Богданом Эйтнером, который заложил нынешние аллеи и высаживал деревья и растения.
Кто отдыхал: Александр Пушкин. В 1821 – 1823 годах поэт, проходивший в наших краях дипломатическую службу, частенько здесь прогуливался. Да так, что… остался. Правда, в виде памятника.
Что растет: акации, липы, платаны, сирень, кедр, бундук канадский, кустарник глицинии, можжевельник виргинский.
http://old.kp.md/freshissue/culture/195547/
Наталья ВАКАРУ.
kp@kp.md
KP v Moldove 11.03.2006

Grădina publică „Ştefan cel Mare”
Публичный сад имени Ştefana cel Mare

Зеленый массив в центре столицы – любимое место отдыха, прогулок, встреч ки-шиневцев всех возрастов. Этому парку уже более полу­тора веков, и им по праву гордятся все жители города.
Как и у человека, у каждо­го парка своя судьба, своя биография, отмеченная мно­гими событиями. В течение последнего столетия в печа­ти появлялись десятки опи­саний истории возникновения городского парка. Его созда­ние приписывалось и генерал-губернатору Бахметеву (вер­нее, его жене – большой лю­бительнице садов), и импе­ратору Александру I, и вице-губернатору Вигелю, и мно­гим другим высокопоставлен­ным особам. Но все эти вер­сии оказываются несостоя­тельными, если обратиться к воспоминаниям современни­ков А.С.Пушкина. Все они рассказывают, что опально­му поэту полюбился этот сад (другими словами, он уже существовал в годы жиз­ни Пушкина в Кишиневе -1821-1823 гг.), здесь он час­то встречался со своими дру­зьями, любил наблюдать на­родные гулянья.
Первый проект парка был создан безвестным русским военным инженером, который еще в XIX веке заложил осно­вы современной планировки верхней части старого Киши­нева. На его чертежах выде­лен квадрат нынешнего пар­ка, где в те времена, возмож­но, еще сохранились остатки древних Кодр. Но требова­лись еще специалисты, кото­рые смогли бы спланировать участок, благоустроить его, посадить декоративные рас­тения. Таким специалистом и стал энтузиаст – городской землеустроитель Богдан Эйтнер. Под его руководством и при его участии были проло­жены существующие ныне аллеи, посажены сотни ака­ций, лип, платанов, разбиты первые цветочные клумбы.
Именно тогда, в 1818 году, “для недопущения в городс­кой сад коров, коз и другой живности местных обывате­лей” парк был огорожен. Нам трудно себе представить, как выглядело в те времена это место, отгороженное от жи­лой части города плетнем. А ведь именно такой забор был сооружен вокруг сада (это квартал, ограниченный нынче бульваром Штефана чел Маре и улицами Бэнулеску-Бодони, 31 Августа и Пушкина). Мно­гие беды парка были связа­ны с ненадежным ограждени­ем, и вот рождается идея со­здания фундаментальной ог­рады. Решено было обнести парк сплошной каменной сте­ной, но А.О.Бернардацци предложил отлить чугунную ограду, которая, по его под­счетам, стоила бы лишь на 1850 рублей дороже, зато прослужила бы дольше и выг­лядела изящнее.
Сейчас дендрологический ассортимент парка включает около 50 видов и шесть форм деревьев, кустарников, лиан. Здесь произрастают и редко встречающиеся в Молдавии виды – кедр, бундук канадс­кий, кустарник глицинии, можжевельник виргинский.
Старинный парк давно пе­решагнул свои первоначальные границы, слился с городски­ми ландшафтами. Он посто­янно обновляется, ведется кро­потливая творческая работа по улучшению и обогащению его зеленого наряда.
Городской парк Пушкина -результат труда и таланта многих поколений энтузиастов. Сейчас он занимает 7 гекта­ров и является одним из са­мых красивых уголков горо­да. До наших дней сохрани­лось несколько очень старых деревьев – это шелковицы и акации, которым около 130-160 лет. Они привлекают осо­бое внимание посетителей, яв­ляясь памятниками природы, и охраняются государством.
Однако естественную кра­соту одной из главных дос­топримечательностей Кишине­ва собираются подпортить. По плану реконструкция улицы 31 Августа 1989 года (бывшая Киевская) должна была на­чаться 1 июля. Проект уже не один год разрабатывался сто­личной мэрией. Но пока еще не оформлено разрешение от Министерства экологии и природных ресурсов. Эта структура должна провести детальную экспертизу, так как при модернизации улицы – а ее хотят расширить на 10 метров – необходимо будет выкорчевать деревья, которым по несколько десятков лет. Иными словами, в результате расширения проезжей части часть парка Пушкина значи­тельно пострадает.
Улицу 31 Августа и парк разделяет пешеходная тропа шириной не более трех мет­ров. По нашим расчетам, при проведении ремонтных работ парк лишится не только де­ревьев, но и фонтана, к со­жалению, не работающего на сегодняшний день.
Расширить улицу хотят для того, чтобы по ней можно было пускать транспорт во время митингов и праздни­ков, проходящих на бульваре Штефана чел Маре. Выходит, чтобы позажигать и попить пиво на главной площади страны, в столице надо обе­зобразить еще один памят­ник культуры.
Никита Гайдаш


One thought on “Parcurile Chişinăului

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s