SA Bucuria

SA „Bucuria”

Primii pasi Fabrica de cofetărie S.A.”Bucuria” si-a început activitatea în anul 1946, initial activând ca o mica întreprindere meşteşugăreasca care producea doar biscuiţi si paste făinoase. Ulterior s-a reorientat spre producţia de cofetărie, lărgind astfel oferta de produse.
Apoi procurînd utilajul necesar din Germania, devine o întreprindere modernizata având drept scop satisfacerea necesitaţilor consumatorilor pe piaţa produselor de cofetărie. La început asortimentul la întreprinderea S.A. “Bucuria” îl constituia ciocolata si caramela, iar dupa 1950, gama produselor de cofetărie s-a lărgit considerabil.
Initial întreprinderea era înregistrata ca „întreprindere de stat”, mai apoi în 1992 trece la forma de arenda, în acelaşi an la iniţiativa colectivului de munca si în conformitate cu Legea Republicii Moldova “Cu privire la societăţile pe acţiuni” a fost reorganizata în societate pe acţiuni de tip închis cu capital mixt: de stat si privat, în anul 1994 în baza Legii Republicii Moldova “Cu privire la privatizare”, S.A. “Bucuria” si-a schimbat titlul de proprietate si actualmente este privata 100% si se defineşte ca fiind Societate pe Acţiuni de tip deschis.
Întreprinderea reprezintă o ramura importanta pentru economia Republicii Moldova având activitate rentabila, ce-si onorează obligaţiile fata de Bugetul Consolidat, Casa Naţionala, furnizorii de materie prima si materiale, colectivul de munca, etc.
Calitate inalta a produselor de cofetărie. Avantajul producţiei SA “Bucuria” îl constituie utilizarea la producerea produselor de cofetărie a diferitor ingrediente naturale -materia prima specifica ramurii – boabe de cacao, nuci, scorţişoara, mac, fructe, etc. cu un gust si o aroma excepţionala. Achiziţionarea materiei prime de înalta calitate si utilizarea acesteea la procesul de producere, garantează calitatea înalta a producţiei. Pe parcursul activităţii sale, S.A.„BUCURIA” acorda o atenţie deosebita domeniului de calitate. Astfel, S.A„BUCURIA” a obţinut Certificatul de Conformitate a Sistemului de Calitate, eliberat de către Organul de Certificare a Producţiei Alimentare a Rusiei „Ros-Test” (Moscova).
În octombrie 2001 întreprinderea a fost certificata în Sistemul International al Calităţii I.S.O. 9001-1994, ce confirma înca o data calitatea înalta a produselor de cofetărie ale S.A.”Bucuria”. De asemenea s-au elaborat etapele necesare în vederea pregătirii pentru testarea Sistemului Calităţii Managmentului în versiunea noua I.S.O. 9001-2000. Cooperarea internaţionala S.A. “BUCURIA” exporta produse de cofetărie în următoarele tari: Rusia, Belarus, Ucraina, România, Germania, Grecia, tarile Baltice, SUA, Canada, Israel, Austria.
O buna parte din volumul vânzărilor le constituie vânzările pe piaţa interna, care se efectuează prin intermediul comerţului specializat de firma, dealeri oficiali si alti cumpărători.
S.A. “Bucuria” dispune de 32 de magazine specializate situate în mun.Chişinău, cît si în diferite judeţe ale Republicii Moldova ; 30 de filiale dintre care 18 – în mun. Chişinău, 4 – în Bălti si 8 – în alte localităţi a Republicii.
Sectorul de producere a întreprinderii este constituit din trei hale de producere, înzestrate cu utilaj specializat si linii automatizate. Componenta societăţii include:
întreprinderea de cofetărie “Bucuria” în or. Chişinău, care dispune de trei subdiviziuni de baza si BSCT – biroul specializat de construcţii si tehnologii cu producere experimentala (Chişinău), ce permite reprofilarea utilajului în corespundere cu cerinţele pietii; filiala Criuleni. Filiala “Saturn” Donduseni – specializata în prepararea semifabricatelor din fructe pentru industria de cofetărie.
Prezenta subdiviziunilor ce realizează cercetări le constructive, pregătirea si montarea utilajului pentru industria de cofetărie, se răsfrânge pozitiv asupra dezvoltării S.A. “Bucuria”. Aceasta permite cu pasi rapizi de a produce utilajul necesar pentru perfecţionarea producţiei, implementînd astfel tipuri noi, conform cerinţelor consumatorilor, ţinând cont de calităţile gustative, forma, design, în total, în cadrul societăţii activează în mediu 1600 de angajaţi. S.A. “Bucuria” este o unitate economica de perspectiva, dinamica, care pune accentul asupra calităţii înalte a produselor, preţului competitiv si stabilirii relaţiilor de cooperare cu parteneri de afaceri atît din tara cît si peste hotarele ei.
Conform auditului de recertificare a fost obţinut acest Certificat, care a demonstrat ca sunt îndeplinite condiţiile standardului EN ISO 9001: 2000 si ca S.A. “Bucuria” a implementat si menţine un sistem de managment al calităţii în domeniul elaborării, producerii si comercializării produselor de cofetărie.a produselor de cofetărie ale S.A. “Bucuria”.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s