SA Carmez

Istoria Combinatului de carne începe în anul 1904, acesta fiind un abator municipal nu prea mare cu o secţie de afumare. De mare însemnătate pentru Combinatul de carne de atunci sunt anii 50, la începutul cărora aici pentru prima dată în istoria Moldovei a fost pusă în exploatare industrială secţia de producere a frigului artificial în scopuri tehnologice.
În anii 1955 şi 1973 secţiile combinatului au fost tehnic reconstruite. Începînd cu a. 1995 pentru reconstruirea de producere au fost alocate suplimentar mai mult de 10 mln dolari SUA.
În anul 1991 colectivul combinatului a trecut la forma de organizare a lucrului bazată pe condiţii de arendă, iar pe data de 6 ianuarie anul 1995 întreprinderea a fost reorganizată în Societatea pe acţiuni “Carmez” cu fond statutar în sumă de 41 mln. lei, din care 48,4% din acţiuni aparţin lucrătorilor SA „Carmez”.
În anul 1997 SA” Carmez ” la Bruxelles a obţinut tenderul la producerea preparatelor din carne după tehnologiile noi. În 1997 urmează decorarea pentru introducerea proiectului de evidenţă a economiei resurselor energetice.
În octombrie 1998 la Paris şi în octombrie 1999 la Geneva – Steaua internaţională de Aur pentru calitatea mezelurilor.
În anul 1999 a fost sărbătorit jubileul de 95 ani al combinatului de Carne Chişinău, SA “Carmez” în prezent – cea mai mare întreprindere de prelucrare a cărnii din Republica Moldova.
În anul 2000 pentru prima dată în istoria Republicii Moldova SA “Carmez” este decorată cu Premiul de Stat pentru realizări în domeniul calităţii şi competitivităţii producţiei fabricate – Diploma de gradul III.
În anul 2001-2002 a devenit laureat al Premiului de Stat pentru realizări în domeniul calităţii şi competitivităţii – Diploma de gradul I.
În 2001 produsele de serie finite ale SA “Carmez ” au fost certificate în sistemul standardelor de Stat al Rusiei. Lucrările de certificare au fost întreprinse în comun cu reprezentanţii ” Rostest-Moscova ” în Republica Moldova.
În anul 2004 – centenar al SA „Carmez”.
Combinatul de carne Chişinău a stat la originea industriei cărnii din republică, iar la moment SA “Carmez” a obţinut realizări remarcabile în condiţii economice atît de dificile! S-a lărgit considerabil numărul produselor finite cu luarea în vedere a cerinţelor consumatorilor – mai mult de 200 de denumiri, precum sunt: mezeluri, afumături, semifabricate, grăsimi, subproduse, la fel şi făina din carne şi oase, care este parte componentă integrantă a raţiei alimentare în creşterea tuturor tipurilor de animale şi păsări.
Modificări esenţiale a suportat şi procesul tehnologic de producere a mezelurilor şi a afumăturilor în rezultatul reutilării tehnice a procesului de producere.
SA” Carmez ” are aşezare geografică avantajoasă – în centrul Republicii Moldova, la intersecţia căilor de transport principale, în apropierea nodului de cale ferată şi a magistralelor auto, ce permite livrarea produselor sale finite în orice direcţii.
La SA” Carmez ” activează circa una mie de oameni printre care mulţi specialişti cu experienţă. Există dinastii muncitoreşti. Se tinde de a asigura condiţiile normale de muncă şi odihnă. Permanent se modifică sfera producţiei de trai. Secţiile sunt utilate cu saune, unde e posibil de restabilit forţele după o zi de lucru. Combinatul dispune de baze de odihnă proprii ca „Struguraş” în localitatea Coblevo pe malul Mării Negre, pensiune „Arcadia” la Vadului-Vodă şi unul din cele mai bune din republică centre de asanare pentru copii „Luceafărul”.
Pe lîngă aceasta combinatul alocă zeci de mii de lei anual compatrioţilor în scopuri de binefacere şi acordă ajutoarea materiale Centrului Mamei şi copilului, şcolii pentru invalizi, colectivului de studenţi de la Universitatea Agrară, bisericii ortodoxe, mănăstirii din Căuşeni, pensionarilor- foşti colaboratori ai Combinatului de carne.
Populaţia oraşului Chişinău, mai mult de 850 mii de oameni, constituie consumatorii de bază ai produselor finite. 80 % din carne este utilizată în scopul fabricării mezelurilor şi semifabricatelor, afumăturilor şi conservelor, care sunt comercializate în Chişinău, regiuni adiacente şi în afara Republicii Moldova.
O parte a produselor din carne, circa 15-20%, se comercializează peste hotarele Republicii. Grăsimile sunt realizate în ţările CSI, România, o parte a acestora e consumată de către populaţia băştinaşă. La moment SA „Carmez” se dovedeşte a fi întreprinderea principală de prelucrare a cărnii din Republică şi satisface o parte considerabilă a cerinţelor peţii interne.


4 thoughts on “SA Carmez

 1. Intrebarea Dvs este cel mai probabil subiect de studiu. Nu cunoastem daca exista vreun studiu la aceasta tema. Insa, pentru informatii referitoare la Societatea pe acţiuni „Carmez”, va putem recomanda cartea Cîșlaru, Anatol. Societatea pe acţiuni „Carmez” : Un secol de căutări şi izbînzi. Chișinău : Știința, 2004, 271 p.

  Like

 2. wow !!!!
  informatia mi-a fost enorm de utila
  am avut o lucrare practica la geografie , si nicaieri nu gaseam nimic inf., doar numere de telefoane si adresa .
  plus la asta nici macar siteul lor oficial nu lucra 🙂
  multumesc inca o data

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s