Bulevardul Constantin Negruzzi

Bulevardul Constantin Negruzzi (fosta Негруци)

Constantin (Costache) Negruzzi (1808 – 24 august 1868) a fost un om politic şi scriitor român din perioada paşoptistă. Publică câteva traduceri de poezii (Mnemon de Voltaire, Prostia Elenei de Marmontel), şi câteva nuvele, care făcură mult efect. Îndemnat de scrierile patrioţilor de peste munţi, studie istoria şi dădu la lumină Aprodul Purice ca un fel de protestare indirectă la adresa domnului şi boierilor din timpul său.
Ales, în 1837, deputat de Iaşi în Obşteasca obişnuită adunare, instituită de Regulamentul Organic, apoi ca funcţionar superior, şi ca director al teatrului (alături de Mihail Kogălniceanu şi Vasile Alecsandri), se arată pătruns de idei liberale şi doritor de progres. În 1840 este ales primar al oraşului Iaşi. Se stinge din viaţă la 24 august 1868, şi este înmormântat în cimitirul bisericii din Trifeştii Vechi.

Bulevardul Constantin Negruzzi (fostul bd. Munceşti) se află în sectorul Centru. Are o lungime de circa 550 metri. E cuprins între Piaţa Naţiunilor Unite şi piaţa Constantin Negruzzi. Aspectul actual îl are de la începutul anilor 50, când pe latura sudică s-a construit Hotelul Chişinău. În partea de sus a bulevardului se evidenţiază clădirile Hotelurilor Chişinău şi Naţional, iar în cea de jos – clădirea Hotelului Cosmos, construit în anii ’80. Poartă numele clasicului literaturii române C. Negruzzi, care în anii 1822—1823 a locuit la Chişinău.

Tamara Nesterov


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s