str. Basarab Matei

str. Basarab Matei
(fosta Бубновского)
Încă din timpul domniei lui Leon Tomşa a încercat să ia tronul cu ajutorul lui Rakoczy I al Transilvaniei (1630). Agitaţia din ţară a crescut şi mai mult sub următorul domnitor Radu Iliaş (1632), până ce Poarta, luând în considerare şi darurile făcute personal de Matei, îi încredinţează tronul cu toată împotrivirea intrigilor greceşti manevrate mai ales de bogătaşul Celebi Curt (martie 1633). Menţine pacea cu Turcia, încheie pact de alianţă şi prietenie cu Gheorghe Rákóczi I (1635), precum şi cu Sfântul Imperiu Roman, Polonia şi Veneţia (1636, 1637, 1639).
Matei Basarab nu se bucură multă vreme de linişte deplină. Bătrâneţea şi o rană căpătată la Finta, o răscoală a seimenilor (lefegii străini) şi dorobanţilor, îi grăbesc sfârşitul. A fost înmormântat la Târgovişte, de unde a fost mutat în 1658 la Arnota de patriarhul Macarie şi de secretarul acestuia Paul de Alep.
Str. Basarab Matei(pînă în 1991– str. Бубновски). Se află în sectorul Rîşcani. Este o stradă scurtă, unind între ele zonele verzi ce se întind de-a lungul cartierului–str. Florilor şi Dimo. Este intersectată la mijloc de bd. Moscova.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s