Strada Bogdan Voievod

Strada Bogdan Voievod (fosta Алешина)
Bogdan I, Domnitor al Moldovei (1359 – 1365), este considerat întemeitorul Moldovei de sine stătătoare, cu reşedinţa la Baia.
Bogdan, voievodul român din Maramureş (1342 – 1345), care stăpânea în aici o moşie vastă numită Cuhea sau Cuhnea, aflându-se în conflict cu regele Ungariei încă din 1343, ia decizia în 1359 să treacă munţii în Moldova, unde tocmai murise Sas, fiul lui Dragoş. Însoţit de fiii săi, de rude şi o oaste mică, Bogdan a învins oastea urmaşilor lui Sas şi l-a alungat pe fiul acestuia numit Balc sau Băliţă care era la conducere după trecerea în nefiinţă a tatălui său.
Încercările regelui Ungariei, Ludovic cel Mare, de a-l aduce pe Bogdan I la supunere, nu izbutesc, iar Bogdan, învingător asupra oştilor trimise contra lui, se menţine ca domn independent. După el, ca întemeietor al principatului, Moldova a fost numită şi Bogdania. De la el s-a păstrat şi prima monedă moldovenească, cu inscripţia: “Moneda Moldaviae-Bogdan Waiwo(da)”. El a zidit o mănăstire la Rădăuţi (în Bucovina), unde a şi fost înmormântat.
Strada BogdanVoievod (pînă în 1991 – strada Alioşina). Se află în sectorul Rîşcani. Strada uneşte piaţa Alecu Russo cu strada Tudor Vladimirescu. Pe ea se află Tipografia Centrală (nr. 1), Colegiul Tehnologic al Industrie Uşoară (nr. 8/1), blocuri de locuit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s