Strada Calea Ieşilor

Strada Calea Ieşilor (fosta str. Kuibâşev), magistrală în partea de nord-vest a oraşului, în cartierul Sculeni, cuprinsă între piaţa Dimitrie Cantemir şi Şoseaua Balcani. Numită astfel pentru că avea direcţia spre Iaşi, principalul oraş al Ţării Moldovei, important centru economic şi cultural. Pe acest drum se mergea şi la Sculeni, târg de seamă în trecut, cu punct vamal şi pod de trecere peste Prut, de unde se putea ajunge mai departe şi la Iaşi, şi în alte oraşe: Târgul Frumos, Suceava, Botoşani, Dorohoi. De aici vechile denumiri ale magistralei: Drumul Ieşilor şi Şleahul Sculenilor (sec. XVIII-XIX).

Actualul urbonimic reprezintă un nume topic ce evocă pagini din istoria oraşului nostru şi a relaţiilor lui cu alte centre economice şi comerciale din trecut. Se ştie că în secolul al XVII-lea, după ce Chişinăul deveni târg, vechiul Drum Moldovenesc îşi croi de la Tighina o nouă ramificaţie pe valea Bacului, un drum pe care se putea ajunge mai repede la Iaşi, şi prezenta mai puţine primejdii din partea tătarilor din Bugeac.
Aspectul de azi 1-a obţinut prin reconstrucţia vechii artere în ultimele decenii, prin edificarea blocurilor de locuit, mai întâi cu 4-5 etaje, în anii 50, apoi cu 8-15 etaje, în anii 70-80 ai sec. XX.
Pe această stradă sunt amplasate Fabrica de încălţăminte „Zorile”, S.A. „Topaz”, S.A. „Artima”, S.A. „Pielart”, întreprinderea „DAAC HERMES”, S.A. „Taxi- Service”, piaţa agricolă „Gaidampas”, magazinele „Confort”, „Safir”, restaurantele „La izvor”, „Butoiaş” şi „Galant”, Hotelul „Nord-Vest”, Comisariatul de Poliţie Buiucani, Liceul „Natalia Dadiani”, Clubul sportiv „Buiucani”, Complexul creştin „Hristos pentru Moldova”, Parcul silvic „La izvor” şi Parcul pentru copii „Alunelul”.

Nemerenco, Valeriu. Buiucani: File din istoria satului şi a sectorului. – Ch. : Prut Internaţional, 2002. – 200 p.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s