Chişinău – eseu

Oraşul meu – mîndria mea
Născut în inima acestui colţişor de rai, oraşul meu străluceşte sub soarele Moldovei ca un diamant în adîncul mării, încăpînd în gîndul meu mereu, oriunde m-aş afla şi orice aş face, asemeni unui vis al unei nopţi de vară.
Oraşul meu – a luminilor cupolă, păstrează în amintirea parcurilor vechi durerea sufletelor pierdute pentru libertatea, pe care în zilele tîrzii ale toamnei copacii le plîng cu lacrimi de sînge. Clădirile obosite de timp stau pe străzile gălăgioase străjuind liniştea absentă a oraşului de furtuni neobosite, care zboară pe deasupra frunţii batrîne a acestuia ca niste fantome.
Cîte oraşe sînt pe lume, nici unul ca al meu nu este, căci aerul lui e dulce ca mirosul sfînt de pîine coaptă, fiind mîngîiat de murmurul izvoarelor, care păstrează în memoria lor primele licăriri de viaţă pe aceste meleaguri. Şi mă mai gîndesc, privind izvoarele, la cuvintele marelui Lamartine care mi-au intrat în minte ca imaginea mamei şi care uimind din prima spun: “Cenuşa morţilor a creat patria”, dîndu-mi seama că cimitirele oraşului meu sînt ca nişte săli de muzeu, care păstrează pe mormintele verzi şi-n monumente clipe şi chipuri ce reprezintă mîndria oraşului meu.
Oraşul meu e lacrima păstrată în sufletul meu, străjuită de dulceaţa dragostei de neam. Chipul său e stăpînit de dealuri măreţe şi monumente de o frumuseţe uluitoare, care-i îmbracă faţa în veşminte edenice, făcîndu-l să strălucească între celelalte oraşe ca un luceafăr pe bolta cerească.
Prima dată cînd am deschis ochii, mi-a apărut privirea mamei care îmi va ramîne pîne în ultima clipă a vieţii în memorie. Prima rază de soare printre norii cerului am văzut-o aici, şi ori de cîte ori sînt departe, în gînduri îmi răsare EL, ORAŞUL MEU, pe care nu pot să-l scot din amintire, căci el este icoana sufletului meu, alături de chipul mamei.
Aleile umbrite de coroanele enorme ale teilor batrîni se prefac într-un ocean parfumat care poartă spre univers, pe valurile sale, visele noastre.
În zori de zi, oraşul meu e perla pe acest pamînt. Scăldat în razele de aur ale policandrului ceresc, se oglindesc în ape purpurii şi nicăieri în lume nu există un loc mai frumos ca oraşul în care m-am născut şi pe străzile căruia am crescut, hoinărind zile şi nopţi sub supravegherea lunii. Deşi mie, făra “zgîrîie – nori”, oraşul meu stă dintotdeauna deasupra tuturor, căci păstrează pe chipul său o licărire sfîntă care îmi aminteşte în fiecare clipă despre faptul că patria mea împreună cu oraşul meu este o frîntură din lumea lui Dumnezeu.
Sînt ceea ce sînt şi îmi doresc un viitor la care visez din copilărie, datorită oraşului meu. Din clipa cînd am văzut strălucirea lui am înţeles că trebuie să ating stelele ca să-mpletesc coroană de luceferi pentru el.
Poate rătăcitor şi mic, dar eşti biserica sufletului meu şi nicăieri nu mă simt mai bine ca aici, unde cerul plumburiu tomnatic huruie din glasurile speriate ale stolurilor de păsări care te părăsesc lăsîndu-te pustiu ca un cavou acoperit de greutatea ucigătoare a tărînei înecate în apă. De cîte ori am încercat a schimba imaginea Chişinăului meu pe o altă privelişte, de atîtea ori am cunoscut eşecul, căci liniştea de care am parte aici e de neînlocuit. Glasul ploii, aici, este o filă de aur a unei poveşti al cărui început se pierde în ceaţa timpului, iar viitorul pluteşte în întunericul nepătruns al universului.
Chişinău – oraş mîndru, Chişinău – oraş cu suflet, eşti mai mîndru ca oricînd, căci soarele pe cerul tău e mai aprins şi lumea e mai blîndă. Dacă ar fi să se aleagă Raiul pe pămînt, cu siguranţă numele tău va străluci printre aştri cereşti, căci stea ai fost şi stea o să rămîi de-a pururea!

Rozlovan Ana, clasa a XI-a,
Liceul Teoretic Agricol

Advertisements

One thought on “Chişinău – eseu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s