Chişinău – eseu

Concursul de eseu cu genericul
„Oraşul meu – mândria mea”
Chişinău – piatra nestemată, care creează armonia şi frumuseţea tandrei urbe pe malul bătrânului Bâc. Oraş care duce după sine o istorie a 8 generaţii, 8 generaţii de chişinăuieni, păstrători fideli a splendorii acestei minunate citadele din inima Moldovei, oraşul visurilor, bucuriei, tristeţii, dezamăgirii, speranţei, muzei, creativităţii şi în final al vieţii noastre. Sărbătorim în acest an 650 de ani de la fondarea principatului Moldova ca stat independent şi suveran şi totuşi puţini din noi se încumetă să descopere adevăratele valori, valorile cultivate cu atâta grijă de generaţiile de strămoşi din localităţile unde ne-am născut. Indiscutabil Moldova ne uneşte într-o ţară, dar totuşi fiecare sat, comună, judeţ sau oraş este o „celulă” a unui „organism” întreg şi deseori tindem să cercetăm organismul în ansamblu, eu aleg să privesc frumoasa noastră „celulă”, falnicul nostru oraş cu ochi dedicaţi şi îndrăgostiţi în graţia-i provincială de altădată şi modernul ton de capitală al zilei de astăzi.
Chişinăul este un muzeu sub cerul liber, mii de oameni de-a lungul existenţii sale au creat aici istoria, au zidit cu tâlc şi smerenie chipul de oraş „cioplit în piatră albă”. Fiecare stradă păstrează paşii fermi ai celor ce au păşit pe ea, fie că erau oameni simpli sau nobili; fiece clădire din acest minunat oraş păstrează amintirea vie a stăpânilor săi. Lăcaşele sfinte din Chişinău sunt înzestrate cu duhul blajin a gândurilor pure şi sincere a credincioşilor veniţi să-şi hrănească sufletul cu harul lui Dumnezeu; fiecare colţ al Chişinăului este o filă, de altfel filă de filă dă naştere cărţii, iar chişinăuienii erau, sunt şi vor fi cerneala cea mai de preţ a ei. Noi locuitorii Chişinăului îi scriem istoria, continuăm zi de zi acest hrisov al amintirilor vii. „Oraşul meu, este mândria mea”, oriunde voi fi, voi rosti cu mândrie aceste nestemate lexeme, poleite cu aurul simţurilor mele şi împodobite cu căldura dragostei fiecărui din noi.
Să păstrăm cu demnitate şi onoare pentru generaţiile viitoare, inima sacră a Moldovei, care bate mai liber şi încrezut la fiece realizare a noastră
Vodă Daniel, clasa a XI-a „B”
Liceu: LT „Mihai Viteazul”
Profesorul de l. română: Bejan Galina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s