Strada Columna

Este o stradă longitudinală de 3,6 km. De la ea în sus s-a început parcelarea oraşului nou, delimitînd două sisteme urbane diferite–oraşul vechi, format spontan şi oraşul sistematizat–azi fiind delimitatoare a două sectoare urbane–Centru şi Rîşcani. A fost strada cu cele mai multe instituţii comerciale: magazine,hoteluri,birturi. La începutul sec. XX a fost deschisă o linie de tramvai şi s-a format un depou de tramvaie. Numirea provine de la Columna lui Traian.

Strada Columna (fosta str. M. Frunze), evocă monumentul Columna lui Traian, construit la Roma în 113 după proiectul arhitectului Apolodor din Damasc. Lucrată în marmură de Păros, Columna este aşezată pe un postament cubic, în interiorul căruia erau păstrate urnele funerare din aur ale împăratului Traian şi ale soţiei sale Plotina. Fusul coloanei este compus din 18 blocuri cilindrice de marmură, străbătuţi în centru de o scară cu 185 de trepte, luminată de ferestruici ce perforează pereţii. în vârful columnei s-a aflat la început un vultur de bronz, căruia în timpul domniei lui Hadrian i-a luat locul statuia lui Traian. Aceasta din urmă a fost înlocuită în 1558 cu statuia apostolului Petru.
Pe fusul coloanei se desfăşoară în spirală friza, lungă de 200 m şi înaltă de 0,9 m la bază şi de 1,25 m în apropierea vârfului. Basorelieful cuprinde peste 2 500 de figuri dispuse în peste 150 de scene, care narează episoade din cele două războaie dacoromâne. Friza columnei se caracterizează printr-o incredibilă bogăţie a detaliului, redând cu precizie peisajul, clădirile, oamenii, animalele, armele, uneltele. Compoziţiile pot fi grupate în: alocuţiuni, sacrificii, lucrări de fortificare, soli şi prizonieri, marşuri şi călătorii, bătălii. Traian este prezentat în scene peste 30 de ori, iar Decebal de 7-8 ori.
Pe strada Columna se află S.A. „Bucuria” şi S.A. „Tracom”.

Nemerenco, Valeriu. Buiucani: File din istoria satului şi a sectorului. – Ch. : Prut Internaţional, 2002. – 200 p.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s