Vasile LAŞCU, poet


Figură emblematică în cultura basarabeană 150 ani de la naştere (01.01.1861-01.08.1932) Poet, dramaturg, publicist, critic de teatru, Vasile Laşcu (numele la naştere Vasili Laşcov) s-a născut la 1 ianuarie 1861, la Chişinău, într-o familie de preoţi. Şi-a făcut studiile la Şcoală Duhovnicească şi la Seminarul Teologic din Chişinău), apoi la Şcoala de iuncheri din Odessa. … More Vasile LAŞCU, poet

Vladimir Hertza, primar de Chișinău


Vom scrie despre Vladimir Hertza numai atât cît cere buna cuviinţă. Iurie Colesnic Pacea, liniştea şi fericirea sălăşluiesc numai a colo, unde nu există nici Unde, nici Când. Arthur Schopenhauer Unul dintre frumoasele dealuri, deschizându-se ca o panoramă pentru satul meu de baştină, se mai numeşte şi astăzi “la Herţa”. Un nume de familie a … More Vladimir Hertza, primar de Chișinău

Vasile Cijevschi


… Colonelul Vasile Cijevschi, om cult, care vorbea limba franceză şi făcuse şcoala de diplomaţi în Rusia – om cu bune sentimente şi româneşti şi omeneşti – un omu la locul lui.Onisifor Ghibu A fost odată o cetate mică şi oamenii din ea erau puţini şi împotriva ei s-a pornit un împărat puternic şi a … More Vasile Cijevschi

Sergiu Victor Cujbă


Fiind o fire meditativă şi impresionantă, Cujbă s-a străduit ca din tot ceculegea ca o albină în sufletul lui,din viaţa învolburată, să fixeze icoane şi imagini.Gheorghe Cardaş Există numai un singur fel de a înţelege bineoamenii, anume de a nu ne grăbi să-i judecăm,ci de a trăi în preajma lor, a-i lăsa să se explice,să … More Sergiu Victor Cujbă

Onisifor Ghibu


Un fapt e sigur: că în istoria uniriiBasarabiei nu se poate trece cuvedrea rolul covârşitor al ardelenilor,în frunte cu prietenul meu Onisifor Ghibu.Ion Mateiu Dacă am putea să renunţăm cu totul la indivi-dualitatea noastră şi să contemplăm istoria vre-murilor ce vor veni cu aceeaşi linişte şi neliniştecu care contemplăm spectacolul naturii, al uneifurtuni, de pildă, … More Onisifor Ghibu

Pavel Lebedev (1827-1892) arhiepiscop


… Slugă credincioasă a ţarismului Nicolae Popovschi …La noi ortodoxismul în loc să fie un steag al popoarelor, atotcuprinzător şi universal, devine un simplu atribut sau anexă a statului rus… Vladimir Soloviov Istoria, pe parcursul ei, are suficiente exemple de colonizare: paşnică, armată, prin extinderi de influenţe economice etc. Aceste colonizări sunt vizibile, frontierele lor … More Pavel Lebedev (1827-1892) arhiepiscop

Olga Vrabie, poetă


A fost o prea scurtă apariţie în ogorul literaturii române; de la 1920 încoace nu a scris un rînd nici un critic literar şi doar avem atîţia, nu au amintit un cuvânt despre Olga Vrabie. E o nedreptate, care trebuie – fireşte – reparată. R. Marent Clipa e preţioasă Ca viaţa unui om. Schiller În toamna anului 1989 mi-a nimerit în … More Olga Vrabie, poetă

Pictorița Nina Iaşcinschi


Nina Iaşcinshi…  A fost sculptoriţă de curte a Marelui Duce de Luxemburg. Onoare ce, după tradiţia din Luxemburg, o are doar un singur sculptor în viaţa Ducelui respectiv. Nicolae Iaşcinschi (Iaschinscki) Timpul scoate la lumină tot ce-i ascuns. Philippus Dacă ar curge vremea înapoi şi polenul de litere risipit prin arhivele lumii am putea să-1 punem grămadă pe o singură masă, am … More Pictorița Nina Iaşcinschi