Chişinău literar


MARCA ONTOLOGICĂ A CHIŞINĂULUI Se pare că marca ontologică a Chişinăului, dedusă din descrierile documentar literare, este închiderea. George Meniuc vorbea în acest sens de „orizontul închis” basarabean, pe care îl scurta din mahalaua Munceştilor, zisă şi mahalaua Balan. Tot el îşi amintea de bălăriile şi stufărişurile Bâcului ca de un tărâm al visării şi … More Chişinău literar