Старый Кишинев в фотографиях


Александровская – это где? Национальный музей археологии и истории порадовал кишиневцев очередной выставкой. С 31 марта по 14 апреля в его стенах проходило мероприятие под названием «Старый Кишинев в фотографиях». 575-ая годовщина основания столицы – повод открытия экспозиции, передающей обстановку нашего города за последние 100 лет. Зайдя в галерею, каждый посетитель погружался в атмосферу Кишинева … More Старый Кишинев в фотографиях

Cum Chişinău a devenit capitala


Белый город Когда Кишинев стал столицей, белым он не был, да и на город не очень походил. В прошлое воскресенье исполнилось 575 лет со дня первого документального упоминания о Кишиневе. Это название населенного пункта – Кишинев в то время был далеко не городом – фигурирует в датированной 1436 годом грамоте логофета Стефана Оанча главе господарской … More Cum Chişinău a devenit capitala

Бессарабия – в судьбах


Невероятные истории наших соотечественников Богатейшая женщина Кишинева, княгиня Ефросиния Вяземская питалась молоком и хлебом – из скупости. А после кончины оставила после себя огромное наследство, распорядившись пустить все на благотворительность. Церковь св. Теодоры на улице Пушкина – лишь небольшая часть оставленного старушкой городу. Вот такая интересная страничка истории Кишинева. А вот еще. Создатель инфекционной больницы, … More Бессарабия – в судьбах

Дети Шмидта


Пронзительную историю о судьбе детей самого почтенного за всю историю Кишинева городского головы, или, как сказал бы сегодня, примара Карла Шмидта, рассказала исследователям дочь крестницы Татьяны и Владимира Шмидтов Татьяна Янушевская (ее мать, Мария Дзельницкая назвала девочку в знак уважения к этой замечательной женщине). Жизнь беспощадно проехалась по памяти о человеке, который, управляя Кишиневом 26 … More Дети Шмидта

Alexandru Bernardazzi, arhitect


Bernardazzi, arhitectul care a schimbat faţa Chişinăului Clădirea Dumei Orăşeneşti, astăzi Primăria Chişinăului Astăzi se împlinesc 180 de ani de la naşterea lui Alexandru Bernardazzi, nume de care se leagă „renaşterea” Capitalei. Clădirile-monument, proiectate de celebrul arhitect în secolul XIX, înfrumuseţează şi astăzi centrul istoric al oraşului. Alexandru Bernardazzi este autorul a peste 30 de … More Alexandru Bernardazzi, arhitect

Sala cu Orgă din Chişinău


Situată într-unul din cele mai frumoase edificii din centrul oraşului, Sala cu Orgă din Chişinău este o instituţie cultural-artistică de prim rang. Activitatea sa are o importanţă de excepţie în viaţa spirituală a capitalei, iar graţie anumitor acţiuni (festivaluri, concursuri etc), impactul acestei activităţi depăşeşte cadrul naţional. Misiunea de bază a instituţiei rezidă în organizarea … More Sala cu Orgă din Chişinău

Ansamblul „Mugurel"


În anul 1966 în circuitul vieţii muzicale din Moldova apare un nou colectiv — Ansamblul „Mugurel” dirijat de Valeriu Negruţi, cu soliştii vocali Maria Drăgan, Valentina Cojocaru, Vasile Marin, Anastasia Istrati, Lidia Bejenaru în cei 8 ani de activitate au mai fost la pupitrul dirijoral Alexandru Vacarciuc, Mircea Oţel, Vasile Eşanu. Au mai activat instrumentiştii … More Ansamblul „Mugurel"

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova (BNRM)


Biografia actualei Biblioteci Naţionale a Republicii Moldova începe la 22 august 1832, dată la care a avut loc inaugurarea Bibliotecii Publice Guberniale. În iulie 1830, din iniţiativa Ministerului Afacerilor Interne din Imperiul Rus, în oraşele guberniale se înfiinţează biblioteci publice. Gubernatorul civil al Basarabiei, obligat prin circulară ministerială, reuşeşte să inaugureze instituţia. Printre ctitori figurau … More Biblioteca Naţională a Republicii Moldova (BNRM)

Palatul Naţional din Chişinău


Primele informaţii despre acest edificiu datează cu anul 1972, numindu-se până în anul 1974, când s-a finisat total construcţia lui, SALA DE SESIUNI. Aici s-au desfăşurat congresele Partidului Comunist din Moldova, conferinţe, adunări festive, simpozioane naţionale şi internaţionale, întîlniri cu oficialităţi de stat.În anul 1974 a avut loc inaugurarea festivă cu denumirea PALATUL „OCTOMBRIE”. Fiind … More Palatul Naţional din Chişinău

Orchestra „Lăutarii" din Chişinău


Orchestra Naţională de muzică populară „Lăutarii” a fost fondată în anul 1970 în cadrul Filarmonicii de Stat din Moldova de binecunoscutul interpret Nicolae Sulac, dirijori fiind compozitorul şi violonistul Mircea Oţel, apoi trompetistul Gheorghe Usaci. Chiar de la început formaţia a fost în căutarea identităţii sale, a stilului interpretativ, a unui repertoriu adecvat, fără a … More Orchestra „Lăutarii" din Chişinău

Teatrul „Eugene Ionesco"


Teatrul „Eugene Ionesco” a fost fondat oficial la Chişinău în data de 11 septembrie 1991.Teatrul a fost creat de o echipă de actori, absolvenţi ai Şcolii de Teatru „Şciuikin” din Moscova. Reîntorşi după studii la Chişinău, tinerii artişti debutează pe scena teatrului Luceafărul, rămânând, însă, uniţi în aspiraţia comună de a crea o formulă nouă … More Teatrul „Eugene Ionesco"

Teatrul „Ginta Latină"


Instituţia teatral-concertistică CCA „Ginta Latină” a fost fondată în anul 1989 prin Ordinul nr.261 al Ministerului Culturii ca Teatru Muzical pentru copii şi tineret। Trupa a fost creată de către marele Om de teatru Ion Sandu Şcurea în baza grupului de tineri actori, absolvenţi ai Conservatorului de Stat şi a actorilor cu experienţă di n … More Teatrul „Ginta Latină"

Tamara Ceban


Artistă emerită din RSSM, Artistă a Poporului din URSS, Premiul de Stat al URSS. Tamara Ceban este una din primele exponente ale cântecului românesc din Republica Moldova din a doua jumătate a secolului XX, care prin talentul său, vocaţia sa, prin cântecele sale folcloristice a reuşit să renască sentimentele naţionale. A fost solistă la Radioul … More Tamara Ceban

Vladimir Bodescu


Poporul basarabean, cu limba şi credinţa, tindea spre români, şi această unire a fost atunci firească.Vladimir BodeseuFerice de omul care… nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori.Psalm 1:1Pentru prima oară numele lui Vladimir Bodescu l-am reţinut citind cartea Figuri contemporane din Basarabia(Chişinău, 1939). Ma impresionat faptul că satul Durleşti, periferie a Chişinăului, a dat o … More Vladimir Bodescu

Vasile Chiparis


În fond, toate ideile sunt absurde şi false; nu rămân decât oamenii, aşa cum sunt ei, indiferent de origine şi credinţe. În această privinţă, m-am schimbat mult. Cred că niciodată nu voi mai îmbrăţişa nici o ideologie. Emil CioranO naţie care îşi are conştiinţa drepturilor sale trebuie să aibă şi curajul de ase apăra, numai … More Vasile Chiparis

Trofim Suruceanu


Poetul Trofim Suruceanu poate fi considerat poetul pătimirii naţionale, un Goga al meleagurilor basarabene. Dr. Valeriu S. Neaga Cine are cel mai mult ? Cel ce doreşte mai puţin. Syrus Fiecare zi este interesantă din cauză că ascunde o surpriză. O veste bună sau rea îţi schimbă dispoziţia, dar fiinţa omenească rămâne în aşteptarea zilei … More Trofim Suruceanu