Sala cu Orgă din Chişinău

Situată într-unul din cele mai frumoase edificii din centrul oraşului, Sala cu Orgă din Chişinău este o instituţie cultural-artistică de prim rang. Activitatea sa are o importanţă de excepţie în viaţa spirituală a capitalei, iar graţie anumitor acţiuni (festivaluri, concursuri etc), impactul acestei activităţi depăşeşte cadrul naţional.

Misiunea de bază a instituţiei rezidă în organizarea stagiunilor concertistice prin care se urmăreşte promovarea valorilor muzicii clasice universale şi naţionale în interpretarea unor colective, instrumentişti, vocalişti de performanţă din ţară şi de peste hotare. Aici evoluează în permanenţă Orchestra Naţională de Cameră, Corul de Cameră condus de Ilona STEPAN, Ansamblul de Acordeonişti „CONCERTINO” condus de Eugen NEGRUŢA, organista Ana STREZEVA, violoncelistul Ion JOSAN, tânărul violonist Ilian GÂRNEŢ – colective şi solişti ai instituţiei, se produc recitaluri instrumentale, vocale, de ansambluri, au loc serate tematice literar-muzicale, vernisaje ale unor expoziţii de artă plastică, serate de creaţie dedicate unor personalităţi marcante din domeniul culturii (compozitori, interpreţi, poeţi, scriitori etc.)
Edificiul Sălii cu Orgă, monument de arhitectură luat sub ocrotirea statului, este de o frumuseţe aparte. Construit la sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XX sub conducerea inginerului Mihail Cecherul-Cuş, edificiul se impune prin forme monumentale, executate preponderent în stil clasic, îmbinate cu unele elemente de artă romantică. Cupola şi grupurile sculpturale imprimă clădirii o expresivitate artistică aparte. Până în anul 1974, clădirea a găzduit diverse instituţii financiar-bancare, inclusiv Banca de Stat.

În deceniul şapte al secolului trecut un grup de intelectuali în frunte cu dirijorul Timofei Gurtovoi (1919-1981), artist al poporului, prim-dirijor al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii, promovează ideea construirii unei noi săli de concerte în care ar fi instalată o orgă. Această idee a fost susţinută de conducerea de atunci a republicii, care decide să reconstruiască interiorul băncii, adaptându-l pentru concerte de muzică de cameră şi de orgă. Între anii 1975-1978 clădirea a fost reconstruită sub conducerea lui I.Leoncenko, arhitectul principal al lucrărilor de reconstrucţie, cu participarea lui D.Levit, inginer şef, S.Lebedev, arhitect principal al oraşului, D.Goliţov, şeful departamentului de specialitate de la Ministerul Culturii, a pictorilor L. Grigoraşenco, C.Lodzeischi, A.Şubin, a sculptorului L.Dubi. Acestuia din urmă îi aparţin portretele sculpturale ale unor mari compozitori, printre care J.S.Bach, W.A.Mozart, G.F.Handel, P.I.Ceaikovski, G.Enescu, Şt.Neaga, instalate în sală şi în holuri. Toate lucrările s-au efectuat sub controlul personal şi cu susţinerea lui I.Bodiul, pe atunci prim-secretar al Comitetului Central al partidului. La aceste lucrări au fost antrenaţi şi specialişti invitaţi din alte regiuni: parchetul a fost executat de meşteri din Ucraina de Vest, ornamentele de pe tavan au fost efectuate de restauratori din Odesa, scaunele albe, capitonate cu stofă de catifea şi ornamentele au fost poleite de aurari din Sankt-Petersburg, restauratori ai palatelor regale din Petergof şi Ţarskoe Selo (s-au folosit circa 900 g de aur), candelabrele din cristal preţios au fost executate de meşteri din Cehia. Orga, montată în această sală superbă, e construită la firma „Rieger-Kloss” din oraşul ceh Krnov, firmă cu tradiţii vechi, cunoscută de mai bine de un secol datorită instrumentelor sale, instalate în numeroase oraşe ale lumii. Orga din Chişinău este electromecanică, de dimensiuni medii, cuprinzând circa 4000 tuburi cu dimensiunea de la 15 cm până la 5,5 m în 41 de registre.
Ea a răsunat pentru prima dată la 15 septembrie 1978 în concertul de inaugurare a Sălii cu Orgă din Chişinău, eveniment la care şi-au dat concursul organista Svetlana Bodiul, artistă emerită, soprana Maria Bieşu şi violoncelistul Ion Josan, artişti ai poporului, Capela Corală Academică „DOINA”, condusă de Veronica Garştea, artistă a poporului.
Anume în această zi începe istoria activităţii Sălii cu Orgă din Chişinău, care devine în timp un adevărat templu al Euterpei. În cele 3 decenii de existenţă a Sălii cu Orgă, pe scena ei au evoluat distinşi interpreţi şi colective de cameră din republicile ex-URSS, printre care orchestra de cameră „VIRTUOZII MOSCOVEI”, condusă de V.Spivakov, Corul de Cameră din Moscova, condus de V.Minin, Ansamblul “MADRIGAL” al Filarmonicii din Moscova, Orchestra de Cameră de Stat din Rusia, condusă de V.Tretiakov, Ansamblul de muzică veche „HORTUS MUSICUS” din Tallinn (Estonia), orchestrele de cameră din Ucraina, Belarus, Lituania, Letonia, Armenia, solişti printre care Z. Sotiklava, D. Hvorostovski, A. Dnişev, E. Obrazţova, I. Arhipova, Iu.Başmet, I.Oistrah, E.Virsaladze, V.Gornostaeva, V.Krainev, N.Petrov. Oaspeţi frecvenţi ai Sălii cu Orgă din Chişinău au fost organiştii E. Lisiţina, O. Iancenko, V. Stambolţian, cel mai ataşat de orga din Chişinău fiind H.Grodberg. Pe parcursul anilor la Sala cu Orgă din Chişinău au activat ca organişti permanenţi Svetlana Bodiul (stabilită actualmente la Malta), Olga Babagian (stabilită în România) şi Marina Zagorschi (stabilită în Germania). De la inaugurarea Sălii şi până în prezent aici evoluează organista Maria Bieşu, Ana Streze, Ion Josan
In ultimii ani Sala cu Orgă din Chişinău găzduieşte numeroşi interpreţi şi colective artistice din străinătate: Franţa, Germania, Italia, Spania, România, Cehia, SUA, China, Canada, Cuba, Brazilia, Israel, Turcia, Elveţia, Coreea de Sud, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Marea Britanic. Strălucite au fost ultimele evoluări pe scena Sălii cu Orgă ale celebrilor interpreţi – pianistului O.Maisenberg, violoniştilor A.Musahodjaeva, M.Iaşvili, O.Krysa, L.Isakadze,
G. Croitoru, A. Tomescu, violonceliştilor B.Andranov, A. niculescu, precum şi a numeroşilor chitarişti: S. Iliin, V. Doţenko, A. Dervoed, D. Ilarionov, R. Horna, A.VINIŢKI, A. Bardina, E. Finkelshtein, M. Radiukevici. Aici se desfăşoară în fiecare an diverse festivaluri, concursuri, expoziţii, printre cele mai importante manifestări culturale de acest gen fiind Festivalul Internaţional de Muzică „Mărţişor”, Festivalul Internaţional de Muzică Clasică „Crescendo”, Festivalul Internaţional „Nopţile pianistice”, Zilele Muzicii Noi, concursuri naţionale şi internaţionale ale instrumentiştilor şi vocaliştilor, etc.
În Sala cu Orgă se organizează, de asemenea, concerte guvernamentale pentru delegaţii şi oaspeţi din străinătate. Printre spectatorii sălii sunt şi foarte mulţi turişti şi oaspeţi ai capitalei, care vin să viziteze acest monument de arhitectură şi să audieze orga din Chişinău. Conform statutului Sălii cu Orgă, pe scena ei evoluează preponderent laureaţi ai concursurilor internaţionale şi interpreţi cu titluri onorifice. În acelaşi timp, o deosebită atenţie se acordă tinerilor interpreţi, pentru promovarea cărora se organizează o serie de concerte cu genericul „Tinere talente”. Sala cu Orgă din Chişinău se deosebeşte printr-o acustică perfectă, fapt ce permite să se realizeze diverse înregistrări, multe concerte desfăşurate în această sală fiind transmise în direct de către Compania Teleradio-Moldova şi de posturile de radio şi televiziune particulare. Sala cu Orgă este dotată şi cu instrumente muzicale valoroase, printre care 6 clavecine, pianele de concert „Yamaha”, „Bechstein”, „Steinway”.

Ca instituţie concertistică, Sala cu Orgă din Chişinău dispune de o secţie artistică înzestrată cu utilaj modern. În această secţie se produc panouri, afişe de concert, se realizerază programe de sală care conţin informaţii despre interpreţi şi poze ale acestora, precum şi adnotări despre creaţiile intepretate în concert.
Pe parcursul anilor, conducătorii Sălii cu Orgă din diferite perioade – Mihail Murzac, Ludmila Tanmoşan, Igor Bolobceanu, Valeriu Şeicanu, Valentin Doni, Mihai Coreţchi, precum şi Larisa Zubcu, actualul director, au contribuit la prosperarea acestei instituţii culturale.
Majoritatea oaspeţilor din străinătate, care au avut ocazia să viziteze această insti-tuţie de cultură sau să evolueze pe scena ei, rămân încântaţi, susţinând că Sala cu Orgă din Chişinău este una dintre cele mai frumoase săli de concerte din Europa, poate chiar din întreaga lume. Incontestabil, Sala cu Orgă din Chişinău este o veritabilă bijuterie şi constituie mândria poporului şi a ţării noastre.

CORUL DE CAMERĂ condus de Ilona Stepan a fost fondat în martie 2002 pe lângă Compania „Union Fenosa”. În scurt timp acest colectiv artistic a devenit unul din cele mai valoroase şi promiţătoare coruri din ţara noastră. Laureat al concursurilor internaţionale din Spania (2002 şi 2004 – Premiul Mare), Cehia (2004 – Premiul Mare) şi Polonia (2005 – Premiul II), corul condus de talentatul dirijor Ilona Stepan, care este şi şefa Catedrei Dirijare a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău, din ianuarie 2006 activează la Sala cu Orgă. În această perioadă cu succes a participat la realizarea extraordinarelor proiecte – Requiem şi Flautul fermecat de Mozart, Messia de Handel cu dirijorul din Marea Britanie Crispin Ward, De ziua lui Mozart – Misa Încoronării şi O seară Vivaldi cu dirijorul francez Didier Talpain, Magnificat de Ciolac cu autorul Vladimir Ciolac la pupitru dirijoral, Carmina Burana de Orff în variantă cu 2 piane şi percuţie, a efectuat câteva turnee artistice în Elveţia împreună cu Orchestra Simfonică a Companiei „Teleradio-Moldova” dirijată de Gheorghe Mustea, a susţinut concerte de muzică sacră, de muzică contemporană (în cadrul mai multor ediţii ale Festivalului Muzicii Noi).
În cadrul Sălii cu Orgă îşi desfăşoară activitatea ORCHESTRA NAŢIONALĂ DE CAMERĂ A REPUBLICII MOLDOVA. Această orchestră este cunoscută în lume nu doar graţie numeroaselor turnee artistice pe care le-a întreprins în Spania, Franţa, Italia, Germania, Elveţia, Rusia, Ucraina, România, Turcia, Israel, SUA, Iordania, dar, mai ales, pentru înalta măiestrie interpretativă şi repertoriul ei vast, executat în corespundere cu cerinţele epocii, a stilului lucrărilor muzicale şi cântat cu un imens entuziasm.
Orchestra Naţională de Cameră a fost fondată în primăvara anului 1988 la iniţiativa dirijorului Alfred Gherşfeld (actualmente stabilit în SUA), care a fost primul director artistic al acestui colectiv muzical. La ora actuală cu orchestra permanent colaborează dirijorii Gh. Mustea, V. Doni, M. Secichin, O. Palymski. Pe parcursul anilor funcţia de prim-dirijor al orchestrei au deţinut-o Alexandru Samola (actualmente prim-dirijor la Opera din Antalya, Turcia), Dumitru Goia (stabilit la Bucureşti, România), Evgheni Samoilov (Sankt-Petersburg, Rusia), Liviu Buiuc (Bacău, România), un timp mai îndelungat (1995-2000) orchestra a fost condusă de violoncelistul şi dirijorul român Cristian Florea (stabilit în Spania), care în 2007 a revenit la pupitrul acestui colectiv artistic.
Actuala componenţă a orchestrei este una tânără, însă maeştrii de concert ai grupurilor orchestrei sunt muzicieni cu experienţă, care activează de la înfiinţarea colectivului: Dorina Boţu, maestru de concert al orchestrei şi prima vioară, Lola Croitoru, maestru de concert al viorilor secunde, Vladimir Aandrieş, maestru de concert al grupului de viole, şi Ala Bejenaru, maestru de concert al grupului de violoncele. Membrii orchestrei sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior muzical din Chişinău, Moscova, Nijnii Novgorod. Fiecare muzician este şi solist, cântând concerte pentru instrumente solo şi orchestră, formând totodată diferite ansambluri instrumentale: trio-uri, cvartete, cvintete de coarde etc, precum şi ansambluri cu pian, clavecin, instrumente aerofone, în componenţa cărora sunt invitaţi interpreţi din ţară şi din străinatate.
Printre perfomanţele Orchestrei Naţionale de Cameră se înscrie şi înregistrarea unui CD în colaborare cu trompetistul francez Bernard Soustrot, lansarea căruia a avut loc în 1998 la Teatrul Montansier de Versailles, dirijor – Cristian Florea. Fiind incluşi în componenţa Orchestrei Simfonice Europene, fondată de maestrul Cristian Florea, muzicienii din Orchestra Naţională de Cameră a Republicii Moldova au avut onoarea de a acompania pe diverse scene ale sălilor de concert din Europa somităţi din lumea muzicii, printre care tenorii P. Domingo şi J. Carreras,mezzo-soprana T. Berganza, pianistul A. Paley, violonistul G. Croitoru etc.

Pe scena Sălii cu Orgă din Chişinău Orchestra Naţională de Cameră a evoluat cu numeroşi dirijori şi solişti invitaţi, printre care dirijorii O. Bălan şi Gh. Costin, harpistul I. Ivan-Roncea, violoniştii A. Tomescu, G. Croitoru şi C. Anghelescu din România, dirijorul P. Strub (Germania), C. Ward (Marea Britanie), flautistul D. Melozzi (Italia), dirijorul şi violonistul M. Craioveanu (SUA), dirijorul H. Prammer, pianistul H. Sassmann, violonistul şi dirijorul W. Gollner (Austria), organistul A. Chorosinski, pianistul T. Domanowski, violonistul N. Dondalski (Polonia), dirijorul P. Migard şi pianiştii M. Dalberto, L. Favre-Kahn (Franţa), dirijorul J. Numminen (Finlanda), flautistul Iu. Şutko (Ucraina), violonista M. Iaşvili (Georgia-Rusia). În ultimii ani cu orchestra au evoluat L. Isakadze, violonistă (Georgia-Germania), O. Krysa, violonist (SUA). În aprilie 2007 orchestra a participat (pe scena Sălii cu Orgă din Chişinău) la un master-class al maestrului Vladimir Spivakov, care a apreciat înaltul profesionalism al formaţiei.
Repertoriul Orchestrei Naţionale de Cameră cuprinde toată muzica universală de cameră de la preclasici la contemporani. Un loc aparte îl ocupă concertele instrumen-tale de Vivaldi, Bach, Mozart, Telemann, Mendelssohn, Copland, Stamiz, Şostako-vici, mai cu seamă cele pentru orgă şi orchestră, printre care Concertul pentru orgă, timpane şi coarde de Poulenc, 6 concerte de Handel, Concertele de Salieri, Haydn, Sonatele bisericeşti de Mozart, piese de muzică sacră pentru orgă şi coarde. În Sala cu Orgă din Chişinpu au răsunat simfonii, serenade, concerte grosso, divertismente, suite, precum şi fragmente din opere, muzică de teatru şi de film în interpretarea acestui distins colectiv. Majoritatea programelor de concerte ale Orchestrei Naţionale de Cameră conţin creaţii interpretate în premieră, biblioteca acestui colectiv îmbogăţindu-se în fiecare an cu circa 50 de lucrări muzicale.

Odainic, Ioan Gh. Almanah enciclopedic: Vol. I. – Ch., 2009. – P. 49-55.

Advertisements

One thought on “Sala cu Orgă din Chişinău

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s