Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău (CFBC)

Colegiul Financiar-Bancar (fostul Tehnicum Financiar- Economic) din Chişinău poate fi considerat pe bună dreptate cea mai veche instituţie de învăţământ economico-financiar din Republica Moldova. Istoria lui îşi are începutul la 29 noiembrie 1945, când prin decizia forurilor de conducere de atunci la Chişinău a fost fondat Tehnicumul de economie şi finanţe subordonat Ministerului Finanţelor (Comisariatul Norodnic pentru finanţe). După patru ani de activitate tehnicumul a fost strămutat în or.Tighina, ca mai apoi, în 1957, să fie transferat în sistemul Ministerului Agriculturii. Până în 1968 la Chişinău a funcţionat o filială a Tehnicumului unional de finanţe şi economie cu sediul la Moscova.
Pagina de bază în istoria Colegiului (tehnucumului), de la care, de fapt, se şi face numărătoarea, a fost deschisă în 1968, când la 1 septembrie începe să funcţioneze Tehnicumul Financiar-Economic din Chişinău cu sediul pe actuala adresă: str. Miron Costin (fosta K. Marx), 26/2. A fost necesar efortul consolidat al corpului didactic şi studenţi, condus de primul director V. Chiţenco, pentru ca procesul educaţional să demareze în termenii preconizaţi. În scurt timp noua instituţie, deşi de subordonare unională, obţine un nume binemeritat printre instituţiile de învăţământ mediu de specialitate din republică şi nu numai. Erau pregătiţi specialişti pentru
veriga medie a economiei naţionale în următoarele domenii: Veniturile statului, Asigurări, Evidenţă bugetară, Mecanizarea lucrărilor de calcul, Programarea pentru maşinile electronice de calcul. Ulterior, mulţi absolvenţi ai instituţiei au confirmat nivelul înalt al calităţii instruirii în Colegiu (tehnicum) prin deţinerea unor importante funcţii în domeniul finanţelor, asigurărilor, băncilor etc. Numai în Banca Naţională a Moldovei Colegiul este reprezentat prin mai mult de douăzeci de specialişti, începând cu Guvernatorul Leonid Talmaci.
Pe parcurs, Colegiul (tehnicumul) pregăteşte specialişti în domeniu pentru mai mult de 20 de ţări din Asia, Africa, America Latină. În anii 1974-1994 au absolvit instituţia peste 500 de reprezentanţi ai acestor ţări.
În perioada regimului sovietic activitatea în Colegiu (tehnicum) purta din plin amprenta acestuia. Instruirea se făcea numai în limba rusă, cu excepţia câtorva discipline de cultură generală (matematică, fizica, chimie) pentru grupele naţionale. Repartizarea la muncă putea să cuprindă toată aria fostei Uniuni Sovietice. Lipsea libertatea academică şi de creaţie, toate fiind prescrise de sus, de la Moscova.
La finele anilor ’80 ai secolului trecut suflul renaşterii naţio
nale a pătruns şi în Colegiu (tehnicum). Pentru prima dată un grup de profesori protestează deschis contra caracterului antinaţional vădit al planului de înmatriculare pentru anul de studii 1989-1990.
Începând cu anul 1990, se purcede la transformarea Colegiului (tehnicumului) într-o instituţie naţională de învăţământ — începe predarea cursurilor de specialitate în limba română, apar primele titluri de carte în română (aduse din România). Lucrările de secretariat, documentaţia sunt trecute în limba română.
Se stabilesc primele legături cu instituţiile de învăţământ din Iaşi, Cluj, Bacău, Bucureşti etc. O parte din profesori au acceptat noua stare de lucruri, încadrându-se activ în procesul de transformare a instituţiei. Locul celor care nu au putut sau nu au dorit să activeze a fost ocupat de profesori noi, inclusiv de foşti absolvenţi ai Colegiului (telmicumului).
Anul 1991 este unul de cotitură. Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 532 din 25 septembrie 1991,Tehnicumul Financiar-Economic din Chişinău este transformat în Colegiul Financiar-Bancar şi afiliat nou formatei Academii de Studii Economic
e din Moldova. Au urmat eforturi cumulate ale întregului colectiv pentru ca Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău să se încadreze în rigorile reformei educaţionale şi să devină cu adevărat o instituţie de învăţământ de prestigiu.
În 1995 Colegiul Financiar-Bancar, în conformitate cu Legea învăţământului, devine instituţie de învăţământ superior de scurtă durată, iar în 2003, prin modificarea aceleiaşi legi, revine din nou la statutul învăţământului mediu de specialitate, pe care îl deţine şi în prezent.
CFBC este acreditat prin Hotărârea nr. 008 din 12 iulie 2001 a Consiliului National de Evaluare Academică şi Acreditare a Instituţiilor de învăţământ din Re
publica Moldova.
Misiunea de bază a Colegiului este pregătirea specialiştilor cu caracter aplicativ pentru economia naţională a Republicii Moldova. În acest context Colegiul desfăşoară activităţi educaţionale care vizează pregătirea temeinică a specialiştilor de profil economic, îmbinând această activitate cu educarea unor adevăraţi patrioţi ai Statului Republica Moldova. Concomitent Colegiul oferă posibilităţi şi cetăţenilor altor state de a fi instruiţi în conformitate cu standardele educaţionale în vigoare.
Actualmente, CFBC, fiind o instituţie de învăţământ de prestigiu, dispune de un bogat potenţial intelectual şi de o importantă infrastructură, destinată instrui
rii tinerii generaţii prin activităţi didactice şi metodico-ştiinţifice.
La dispoziţia elevilor şi profesorilor există un bloc de studii cu toate cele necesare pentru pregătirea bună a specialiştilor de profil economic: bibliotecă şi sală de lectură cu divers fond de carte, catedre de specialitate şi de profil general, laboratoare de informatică, conectate la Internet, sală de sport şi terenuri de sport în aer liber, cantină, cămine etc.
CFBC a constituit punctul de pornire pentru un şir de personalităţi marcante ale vieţii publice din Republica Moldova:

Leonid Talmaci – Guvernatorul BNM
Zinaida Grecianâi – Vice prim-ministru
Ion Prodan – Vice guvernatorul BNM
Petru Veveriţă – Preşedintele Asociaţilor Băncilor
Feodosia Furculiţă – Şeful Serviciului Vamal

Colegiul întreţine legături de colaborare cu instituţii de învăţământ din România (Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Liceele de Informatică din Iaşi, Piatra-Neamţ, Suceava), Ucraina (Academia de Finanţe din Cernăuţi şi Academia de Finanţe din Lvov), Lituania (Colegiile de învăţământ superior din Vilnius şi Kaunas), Belarus (Colegiul Financiar-Economic din Minsk) şi Italia (Institutul Tehnico-Comercial din Palestrina).
Pentru stimularea activităţii de cercetare a elevilor şi cadre
lor didactice, promovarea selectivă a viitoarelor valori în domeniu, în CFBC se desfăşoară tradiţional Sesiunea ştiinţifico-practică internaţională de informatică şi economie – INFECO। Problemele tratate de participanţi contribuie la studierea proceselor economice, formarea abilităţilor de cercetare ştiinţifică pentru elevi şi profesori, extinderea colaborărilor internaţionale ale Colegiului. La finalizarea activităţilor Sesiunii se editează Buletinul Sesiunii Internaţionale – INFECO, unde sunt însumate lucrările prezentate.

Instruirea în Colegiu se desfăşoară conform următoarelor specialităţi: 1810 Contabilitate – se pregătesc specialişti pentru gestionarea contabilităţii la diferite sectoare de evidentă în bănci şi alte unităţi economice.
1805 Finanţe – specialistul se pregăteşte pentru activitatea de gestiune financiară şi control; activitatea în cadrul direcţiilor financiare, organizaţiilor şi instituţiilor de stat, companiilor de asigurări; activitatea în funcţie de economist în domeniul financiar, economist-inspector, economist-asigurător.
1802 Management – specialistul se pregăteşte pentru activităţi de conducere şi consultanţă, elaborarea planurilor de producţie şi strategiilor de business.
1852 Cibernetică şi informatica economică — specialistul se pregăteşte pentru analiza şi specificarea cerinţelor sistemelor informatice; proiectarea şi implementare
a aplicaţiilor informatice; instalarea produselor program.
În Colegiu este susţinută şi promovată activitatea cultural-artistică prin formaţiunile de elevi în domeniu. Astfel, ansamblul de cântece şi dansuri populare „Cireşarii” a fost înfiinţat la iniţiativa administraţiei în anul 1991 de către, coregraful Antip Ţarălungă, Maestru în Arte.
Ansamblul „Cireşarii” are în componenţa sa elevi de la Colegiul Financiar-Bancar:

– dansatori – 16-24 persoane
– instrumentişti – 5-7 persoane;
– un coregraf;
– un director.

Programul ansamblului constă din 6 dansuri populare, 10 melodii de orchestră, 3-4 cântece populare. Programul durează 60-90 minute.
Ansamblul „Cireşarii”este participant la numeroase concursuri naţionale şi internaţionale:
1994 – Laureat al Festivalului Internaţional „Vaslui”, România – locul 2;
1997 – Laureat şi deţinător a diplomei de gradul 3 a Festivalului republican „La vatra horelor”, desfăşurat la Chişinău;
1999 – Laureat al Festivalului Internaţional „Kievis Spring-99″, Ukraina;
2000 – Laureat al Festivalului Internaţional de folclor desfăşurat la Straznice, Cehia. Ansamblul a cucerit trofeul „Prietenia popoarelor”;
2002 – Ansamblul a fost premiat la festivalul republican din Chişinău „La vatra horelor” cu diplomă de gradul 3.

Odainic, Ioan Gh. Almanah enciclopedic: Vol. I.- Ch., 2009. – P. 170-173.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s