Palatul Republicii din Chişinău

Palatul Republicii (str. Măria Cebotari nr. 16, director Vasile Chirica). Iniţial (din 1980) – Sala Prieteniei, din 1988 – Centrul Republican de Cultură şi Artă, din 1994 – Palatul Oficialităţilor Statale, cu menirea de a presta servicii corpului diploma¬tic, Guvernului şi altor organizaţii de stat. Din 1995 – Palatul Republicii. Instituţia respectivă are valoare de unicat prin ţinuta sa arhitecturală, prin dotarea tehnică şi polivalenţa funcţională, intrând în registrele internaţionale care includ cele mai somptuoase clădiri din lume.
Considerată una dintre remarcabilele opere ale arhitecţilor, proiectanţilor şi meşterilor basarabeni, clădirea respectivă a fost creată în stil retro, îmbinat reuşit cu elemente clasice şi tradiţionale autohtone. Aspectul exterior deosebit de impunător este întregit de sobrietatea şi ritmicitatea ansamblului de coloane care, în contrast cu pereţii de sticlă aurită, conferă clădirii o alură de grandoare şi măreţie. Palatul se înscrie armonios în peisajul natural, iar granitul roşu cu care sunt feţuite coloanele şi soclul în perimetru evidenţiază nuanţele fine, armonioase, aproape graţioase ale edificiului în ansamblu. Impresionează mai ales parchetul mozaical – o nemaiîntâlnită în altă parte artă în lucrarea lemnului.
Holurile şi vestibulurile sunt împodobite cu marmură multicol
oră, ce simbolizează frunza de viţă-de-vie. În acest peisaj feeric se încadrează de minune ansamblul de lustre executate din metal subţire şi strălucitor, care imită culoarea aurului. Un aspect sobru, festiv imprimă sălii de conferinţe panoul de ceramică colorată (autoare – renumita ceramistă Louise Janzen, de origine germană, care, până a se repatria la baştină străbunilor, a făcut multe lucruri frumoase, în calitate de artist plastic de excepţie, pentru Moldova). Peisajul neordinar al acestui panou demonstrează elocvent că autoarea a cunoscut profund tradiţia autohtonă, basmele şi baladele poporului nostru.
Cele două holuri ale palatului au fost proiectate şi realizate în aşa fel încât să încapă cele mai ample şi prestigioase expoziţii de artă plastică, de prezentare a diverselor aspecte din economie, viaţa socială, din relaţiile dintre oameni de afaceri, firme comer¬ciale, concerne ş.a.m.d. Sala mare de spectacole, cu 1 000 de locuri, găzduieşte cele mai mari şi de suflet activităţi de ordin cultural-estetic, moral-spiritual şi educativ. În Palatul Republicii au loc concerte simfonice şi camerale, spectacole de teatru, expoziţii ale plasticienilor, evocări ale personalităţilor ilustre ale neamului, un intens schimb cultural cu exponenţii de frunte ai culturii din diverse judeţe şi oraşe de peste Prut, extinderea unor relaţii externe prin fructuoase colaborări cu factori de cultură din Italia, Spania, Bulgaria, Turcia, Austria, Franţa, Macedonia, Rusia, Ucraina, Belarus, Germania, Elveţia, Olanda ş.a.
Pe lângă Palatul Republicii funcţionează Corul cameral, colectiv emerit al republicii, Teatrul „Eugene Ionesco”, Biblioteca „Onisifor Ghibu”, Galeria de Arte Plastice, Or¬chestra de Muzică Populară „Basarabia”, Asociaţia Culturală „Ion Vatamanu”. Aici se desfăşoară Festivalul-Concurs de Romanţe „Crizantema de argint”, Festivalul Folcloric „Rapsozii Moldovei”, Expoziţia de ouă încondeiate şi icoane pe sticlă în a doua zi de Paşti, şedinţele Cenaclului familiilor artistice, ale Cenaclului copiilor dotaţi „Grai şi suflet românesc”, Expoziţia „Graiul vechilor izvoade” în cadrul Sărbătorii Naţionale a Limbii Române ş.a.

2 thoughts on “Palatul Republicii din Chişinău

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s