Tată şi fiu în Sfatul Ţării: Nicolae Nicolae Bosie Codreanu şi Nicolae Ion Bosie Codreanu


Din tată în fiu Dacă am şi reuşit să supravieţuim vitregiilor istoriei, acest miracol s-a produs numai datorită faptului că am respectat cu sfinţenie tradiţiile strămoşeşti. Iar una dintre ele, poate cea mai importantă, este transmiterea averii spirituale din tată în fiu. În Sfatul Ţării au existat cîteva cazuri cînd deputaţii erau membrii uneia şi … More Tată şi fiu în Sfatul Ţării: Nicolae Nicolae Bosie Codreanu şi Nicolae Ion Bosie Codreanu

Şcoala eparhială de fete din Chişinău


Pentru ca clerul din Basarabia secolului al XlX-lea să corespundă întru totul normelor religioase, s-a iniţiat instruirea specială a viitoarelor soţii de preoţi. Ele trebuiau să desăvîrşească mentalitatea copiilor şi a soţilor, iar aceştia, la rîndul lor, ca purtători aleşi ai cuvîntului lui Dumnezeu, – pe cea a enoriaşilor. În acest scop a fost deschisă … More Şcoala eparhială de fete din Chişinău

Istoria Chişinăului : 575 de ani


В Кишиневе похоронены князья из царского рода Романовых В 575-летней летописи молдавской столицы есть множество весьма любопытных историй, тайну которых вот уже более 30 лет пытается разгадать молдавский писатель и историк Юрий Колесник. [кишиневоведение]. Именно так по планам Щусева должен был выглядеть центр молдавской столицы. Фото из энциклопедии «Воспоминания о Кишиневе» Не каждый город может … More Istoria Chişinăului : 575 de ani

Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din Chişinău


„…CHIPUL SĂU ÎN MOŞTENIREA SA” Edificarea statuii dreptcredinciosului voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt din Chişinău oglindită în corespondenţa sculptorului Al. Plămădeală cu soţia sa Olga şi în mărturiile contemporanilor De-a lungul anului 1988, un vizitator oarecum ciudat a trecut în cîteva rînduri pragul azilului de bătrîni din Chişinău. Oarecum ciudat este un fel de … More Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din Chişinău

SOS!!! – CIMITIRUL EROILOR DIN CHIŞINĂU


Printre cimitirele militare româneşti din Republica Moldova un loc aparte, prin vechimea şi semnificaţia sa, ocupă Cimitirul Eroilor din Chişinău, atestat şi sub denumirea Cimitirul Militar Românesc (bulevardul Decebal, nr. 17), care este un cimitir militar internaţional amenajat în anii 1918-1942, o adevărată necropolă a 1 645 de militari originari din 6 state beligerante (România, … More SOS!!! – CIMITIRUL EROILOR DIN CHIŞINĂU

Personalităţi : Simion Murafa


O RELICVĂ CALATOARE: TRICOLORUL „UNIONIST” AL LUI SIMION MURAFA(Chişinău, 6 iunie 1917-Sibiu, 29 decembrie 1918-Alba Iulia, 28 iunie 1925)În primăvara acestui an s-au împlinit 120 de ani de la naşterea lui Simion Murafa, un valoros român basarabean, născut la 24 mai 1887, în comuna Cotiujenii Mari, judeţul Soroca.Din nefericire, soarta i-a hărăzit să trăiască puţin … More Personalităţi : Simion Murafa

ELENA ALISTAR, O CONŞTIINŢĂ POLITICĂ ŞI NAŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ


ELENA ALISTAR, O CONŞTIINŢĂ POLITICĂ ŞI NAŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ Marea Unire din 1918 a fost pregătită şi înfăptuită de o întreagă pleiadă de luptători pe tărâm naţional, care şi-a asumat riscurile şi responsabilităţile pentru împlinirea acestui deziderat fundamental în destinul României şi al provinciilor istorice româneşti.Istoria Basarabiei a cunoscut numeroase per-sonalităţi care au anticipat marele eveniment … More ELENA ALISTAR, O CONŞTIINŢĂ POLITICĂ ŞI NAŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ

Personalităţi chişinăuiene : Vitalie Rusu şi Paulina Zavtoni


TĂMĂDUITORI DE SUFLETETIMPUL LOR, MEREU PRIELNIC. Doi mari actori, două simboluri ale teatrului naţional, au împlinit şapte decenii de viaţăSuntem din aceeaşi generaţie, chiar dacă eu am apărut pe lume un pic în urma lor. Până să plec „mai departe la şcoală”, la paisprezece ani încă neîmpliniţi, nu am văzut nici un spectacol de teatru. … More Personalităţi chişinăuiene : Vitalie Rusu şi Paulina Zavtoni

SERGHEI POJAR: Pe-arborele lumii cereşti, ai fost tu, o pagină cea mai bună… (50 de ani de la naştere)


                                                                            cobori în jos, luceafăr blând, alunecând pe-o rază, pătrunde-n casă şi în gând şi viaţa-mi luminează!” Nu … More SERGHEI POJAR: Pe-arborele lumii cereşti, ai fost tu, o pagină cea mai bună… (50 de ani de la naştere)

COMPLEXUL ISTORICO-ARHITECTORAL : CATEDRALA ŞI CLOPOTNIŢA


PORŢILE SFINTE[*] Istoria edificării Porţilor Sfinte din centrul Chişinăului este în strînsă legătură cu istoria construirii Catedralei şi a Clopotniţei din preajmă. În multe lucrări istorice şi literare se afirmă nejustificat că ideea construirii Catedralei din centrul Chişinăului îi aparţine lui Dimitrie (Sulima), episcop al Chişinăului şi Hotinului (1821-1844). Pe parcursul cercetării acestui subiect, am … More COMPLEXUL ISTORICO-ARHITECTORAL : CATEDRALA ŞI CLOPOTNIŢA

Eparhia Chişinăului şi Hotinului


ÎNFIINŢAREA EPARHIEI CHIŞINĂULUI ŞI HOTINULUI Deşi tema respectivă şi-a găsit reflectare în istoriografie graţie studiilor semnate de Axentie Stadniţchi1, Nicolae Popovschi2, Mircea Păcurariu3, ea totuşi necesită o reabordare în lumina documentelor de epocă, o bună parte dintre care au fost publicate de Constantin N. Tomescu4. În studiile autorilor enumeraţi, bazate, preponderent, pe aceleaşi surse documentare, … More Eparhia Chişinăului şi Hotinului

Monumentul Unirii Basarabiei


DESPRE MONUMENTUL UNIRII BASARABIEI Proiectul monumentului Unirii a fost executat în conformitate cu hotărîrile Comitetului pentru ridicarea monumentului Unirii la Chişinău. Aceste hotărîri au fost expuse în întregime în următoarele observaţiuni imprimate de Comitet. „Monumentul Unirii din Chişinău va fi aşezat în centrul oraşului, la colţul de încrucişare a bulevardului Carol al II-lea cu strada … More Monumentul Unirii Basarabiei

Învăţămîntul : Facultatea de teologie din Chişinău


DIN ISTORIA FACULTĂŢII DE TEOLOGIE DIN CHIŞINĂU Luni, 8 noiembrie 1926, într-o atmosferă de înaltă trăire creştinească şi naţională, la Chişinău, a avut loc ceremonia de inaugurare a Facultăţii de Teologie. În dimineaţa zilei, în capela Seminarului Teologic, I.P.S. Gurie, Arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului, PS. Episcop Justinian, PS. Dionisie, părintele decan, alţi numeroşi preoţi … More Învăţămîntul : Facultatea de teologie din Chişinău

Emil Loteanu : cineast


Emil Loteanu, ultimul romantic al cinematografiei moldoveneşti şi sovietice    La 6 noiembrie Emil Loteanu, cel mai mare regizor moldovean al tuturor timpurilor, unul din cei mai reprezentativi regizori ai cinematografiei sovietice, ar fi împlinit 72 de ani. Talentul lui vulcanic s-a manifestat nu numai în cinematografie: el e autorul unor plachete de versuri inspirate, … More Emil Loteanu : cineast

В ГЛУБЬ ВЕКОВ


«Бессарабская Бастилия» была одним из самых необычных сооружений Российской империи Тюремный замок в духе самого настоящего средневековья появился в Кишинёве ещё в 1850 году. Некий итальянский архитектор по фамилии Торичелли построил его на Сенной площади, которая находилась на месте нынешнего пенитенциара № 13 и бывшего Республиканского стадиона. Мрачный каземат представлял собой замкнутый ромб с большим … More В ГЛУБЬ ВЕКОВ