Academicianul Antonie Ablov

Un savant care mai urmează a fi descoperit

Dacă ar fi să surprind
azi, de la înălţimea anilor ce s-au scurs, cîteva laturi de esenţă caracteristice numai acestei d
istinse peronalităţi care s-a chemat şi se va numi peste veacuri Antonie Ablov (1905-1978), apoi în primul rînd frapează Ablov-inepuizabilul, prin tot ceea ce a făcut acest savant care mai urmează a fi descoperit.
A fost un lider nepereche graţie cunoştinţelor, aptitudinilor, ingeniozităţii, iniţiativelor şi acţiunilor sale. Numele lui dintotdeauna s-a asociat cu calificativul primul: primul şef al Catedrei de Chimie anorganică,
primul decan al Facultăţii de Chimie, primul director al Institutului de Chimie, primul academician coordonator al secţiei respective… A fi primul în toate era stilul lui, era esenţa existenţei sale. Şi dacă avem azi o Facultate de Chimie şi Tehnologie Chimică prosperă, un Institut de Chimie cu renume şi o Şcoală de Chimie Coordonativă recunoscută în lume – toate acestea le datorăm mai ales lui, irepetabilului Antonie Ablov.
Profesorul Antonie Ablov a fost nu numai un mare chimist care a sintetizat cele mai diverse clase de compuşi şi Ie-a studiat folosind cele mai noi metode de cercetare: chimice, fizice, matematice, dar a
mai fost şi un spirit mereu preocupat de cele proprii sufletului – un cunoscător de muzică, de pictură, un fin şi informat amator de teatru, un pasionat bibliofil, un gînditor implantat adînc în problemele filosofiei şi istoriei universale, un ardent popularizator al ştiinţei.
Ideile sale şi azi continuă să trăiască şi să cunoască o amplă dezvoltare în cadrul Şcolii de Chimie Coordonativă, care este animată de cea de-a treia generaţie de cercetători de la Antonie Ablov pornire. Putem afirma cu certitudine că Şcoala Abloviană va dăinui peste veacuri prin principala sa componentă, care este manifestarea virtuţilor formative. Ea poate fi asemuită cu un foc de artificii, cînd din fiece bulgăre aprins explodează alte şi alte lumini scînteietoare, care, în cazul profesorului Antonie Ablov, sînt şcolile elevilor şi elevilor elevilor lui ieşiţi din perimetrul Republicii Moldova şi prinzînd rădăcini în alte centre de chimie coordonativă de pe mapamond.

Pe 13 septembrie 2004, la Institutul de Chimie al A.Ş.M. a fost inaugurată o placă comemorativă „Academicianul Antonie Ablov”. La dezvelirea acesteia am avut sentimentul că însuşi magistrul nostru, Antonie Ablov, a coborît printre noi şi nu m-am putut reţine să nu-i spun răspicat:„Bun venit acasă, la Institutul de Chimie, învăţătorule scump!”. Tot atunci, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a instituit o bursă de excelenţă „Academicianul Antonie Ablov” pentru cel mai bun doctorand în chimie.
Dragostea şi respectul faţă de om, grija plină de tact, delicateţea şi farmecul, seninătatea şi spiritul dreptăţii, comportamentul curajos, cinstea desăvîrşită şi marea pasiune pentru chimie, pe care ni Ie-a lăsat moştenire academicianul Antonie Ablov, sînt purtate de noi ca o făclie spre a lumina gîndurile urmaşilor.

Autor : Dumitru BATÎR.
Rev. Moldova nr.4, 2008, P. 25-26.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s