Mihail Berezovschi : dirijor

Mihail Berezovschi s-a născut la 20 februarie 1868 în Caplani, judeţul Cetatea Albă. Tatăl său fiind preot, el a cîntat din copilărie în corul bisericesc, studiind în paralel pianul. La insistenţa părinţilor, a venit la Chişinău, la Seminarul Teologic (1878-1888). Cînd se deschide Şcoala de muzică a lui Vasile Gutor, în 1893, începe a studia aici muzica. După care, fiind hirotonit ca preot la biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, îndeplineşte aici funcţia de ajutor de dirijor de capelmaistru. Curînd, devine dirijor al prestigiosului cor al Catedralei „Naşterea Domnului”. Totodată, predă muzica la Gimnaziul „Mihai Eminescu”.

Înclinaţia spre muzică îi dă imboldul să-şi continue studiile în cunoscuta pe atunci Capelă a cîntăreţilor curţii din Petersburg (1898-1901), unde, în paralel cu dirijarea de cor, pătrunde în tainele compoziţiei sub îndrumarea compozitorului A. Leadov.
Revine la Chişinău cu ideea de a contribui cît mai fructuos la dezvoltarea culturii muzicale din ţinut. Îşi reia activitatea de dirijor al corului Catedralei, din care, de regulă, făceau parte pînă la 300 de cîntăreţi, iar la sărbătorile mari li se alăturau şi alte sute de iubitori de cîntare religioasă. Printre aceştia a fost şi Maria Cibotari, al cărei talent Mihail Berezovschi l-a remarcat chiar de la bun început, mai mult, a instruit-o în mod particular, după un program individual, făcînd acest lucru absolut gratis.

După unirea Basarabiei cu România, Berezovschi îşi continuă activitatea profesorală, predînd vocalul, arta corală şi teoria muzicii la Seminarul Teologic, la Şcoala de cîntăreţi, la Liceul „Mihai Eminescu şi la Conservatorul „Unirea” (anii ‘2O-‘3O ai secolului trecut). În calitate de compozitor, devine membru al Asociaţiei compozitorilor români. În această perioadă, este deosebit
de apreciat pentru muzica sa religioasă, care, printre altele, este cîntată în biserici pînă în zilele noastre. Vom menţiona, în primul rînd, “Imnuri pentru slujbele de dimineaţă şi de seară” (două caiete), apoi „Liturghia, în care, alături de miniaturile sale corale, a folosit şi lucrări în proprie stilizare ale unor compozitori ruşi (Dm. Bortneanski, A. Arhanghelski, S. Lvov, S. Vorotnikov ş.a.), interpretîndu-le frecvent pe parcursul serviciului divin. A adaptat pentru corul mixt un şir de cîntece populare. Spre sfîrşitul vieţii, a reuşit să-şi publice lucrările sale muzicale, în şase volume. Mihail Berezovschi mai avea o pasiune – pictura, în care de asemenea nu a fost pur şi simplu un amator, lucru demonstrat de medalia de aur care i-a fost conferită pentru lucrările prezentate în cadrul unei expoziţii vernisate la Bucureşti, în 1937. 
A plecat pe alte tărîmuri în plină ascensiune, la 4 noiembrie 1940, fiind înmormîntat la Cimitirul Central din Chişinău. În timpul vieţii, s-a bucurat de o mare popularitate şi autoritate, datorată numeroaselor sale calităţi atît omeneşti, cît şi profesionale. A fost o fire îngăduitoare şi înţeleaptă, a muncit cu o rară hărnicie şi creativitate în calitate de dirijor de cor bisericesc şi cor laic, cîntăreţ, compozitor, profesor, pictor, fiind un mare animator al vieţii culturale naţionale în Basarabia interbelică şi lăsînd urme de neşters în fiecare domeniu de activitate. În acest context, este regretabil faptul că, astăzi, numele lui aproape că e dat uitării, unica amintire constituind-o doar Liceul “M. Berezovschi” din sectorul Ciocana al capitalei, ai cărui elevi şi profesori au reuşit să fondeze şi un mic muzeu al marelui nostru înaintaş.

Sursa: Serghei POJAR, muzicolog. Rev. Moldova nr. 1, 2008, Pag. 15

Advertisements

2 thoughts on “Mihail Berezovschi : dirijor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s