Şcoala eparhială de fete din Chişinău

Pentru ca clerul din Basarabia secolului al XlX-lea să corespundă întru totul normelor religioase, s-a iniţiat instruirea specială a viitoarelor soţii de preoţi. Ele trebuiau să desăvîrşească mentalitatea copiilor şi a soţilor, iar aceştia, la rîndul lor, ca purtători aleşi ai cuvîntului lui Dumnezeu, – pe cea a enoriaşilor. În acest scop a fost deschisă şcoala eparhială de fete din Chişinău.
Ideea înfiinţării şcolii aparţine arhiepiscopului Antonie (Şokotov; 1858-1871), care din start s-a ciocnit de indiferenţa boierilor locali şi a populaţiei autohtone, de lipsa mijloacelor financiare şi a spaţiului locativ. Dar a soluţionat problema relativ uşor, în spiritul adevăraţilor propovăduitori, adresîndu-se după ajutor populaţiei. El solicită colaborarea persoanelor avute, care dispuneau de mari proprietăţi funciare. Supuşii arhiepiscopului, îndeosebi cei de origine străină, au fost foarte receptivi la apelul lui şi, în scurt timp, s-au prezentat o mulţime de persoane dornice să ajute.
La soluţionarea problemei spaţiului locativ a fost importantă contribuţia grecului Arghirie Dimo, o persoană influentă şi cu mare trecere în mediul elitei chişinăuiene. Originar de pe una dintre insulele ionice, se stabilise aici din 1821, după înăbuşirea răscoalei greceşti din Principatele Române. Fiind bogat, dar şi cu o fire evlavioasă, cu „dare de mînă”, se bucură de simpatie din partea locuitorilor urbei. El jertfeşte o parte din pămîntul său pentru construcţia şcolii şi a bisericii ei, exemplul fiind urmat şi de un alt latifundiar chişinăuian, Simion Simiţchi, rus de origine, care dăruieşte şcolii un lot de pămînt de 2106 stînjeni, învecinat cu cel al lui Dimo. Simiţchi mai dă pentru construirea şcolii vreo 25000 de cărămizi şi 10 cuburi de piatră.
Însuşi arhiepiscopul Antonie a investit pentru ridicarea şcolii o sumă importantă din economiile sale, cerînd să fie susţinut de cler, mănăstiri şi nobili.
Doar într-un an (1860-1861) au fost donate 15000 ruble. Dispunînd de un capital financiar impunător, arhiepiscopul Antonie porunceşte să fie începută înălţarea Şcolii Eparhiale de Fete şi a bisericii. Primele lucrări de construcţie sînt realizate în primăvara anului 1861.
Datorită eforturilor arhiepiscopului Antonie şi ajutorului din partea unor persoane avute, în aprilie 1864 construcţia şcolii a fost finalizată.
Localul instituţiei era destul de impunător, reprezentînd un bloc din piatră albă, cu două etaje, de 21 stînjeni în lungime şi şapte în lăţime. Şcoala dispunea de cantină, spălătorie, depozit şi săli de studii luminoase. La parter se aflau sălile pentru ore, cantina şi bufetul, apartamentul directoarei şi camerele educatoarelor. Dormitoarele şi spitalul se aflau la primul etaj. Instituţia era amplasată pe o pantă înaltă, înconjurată din toate părţile de grădini, vii şi livezi.
Cele vreo 80 de eleve au fost repartizate în trei clase: pregătitoare, primară şi medie, conform nivelului de pregătire intelectuală. Fiecărei eleve i se stabilea o bursă anuală de 50-60 de ruble. Hrana şi îmbrăcămintea erau gratuite. S-a prevăzut şi un ajutor financiar în cazul în care absolventele se căsătoreau. Mărimea lui se fixa în corespundere cu notele obţinute, dar nu trebuia să se depăşească suma de 30 de ruble.
Şcoala eparhială de fete din Chişinău a fost dată în exploatare pe 3 mai 1864. Deschiderea a fost însoţiţă de o ceremonie fastuoasă de sfinţire a bisericii din incinta ei. Astfel, a început să funcţioneze o nouă instituţie de învăţămînt teologic, care a dat Basarabiei nu numai soţii de preoţi şi profesoare pentru clasele primare de o deosebită probabilitate morală dar şi adevărate personalităţi, ca, de exemplu, Elena Alistar.

Autor : Diana EŢCO
Rev. Moldova, nr. 7-8, 2007, Pag. 26.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s