Istoria instituţiilor : Şcoala de Arte "V. Poleacov"

Iniţial, s-a numit Şcoala de Muzică nr. 1, activitatea ei începînd abia la doi ani după război, într-o casă de pe strada Miciurin a capitalei, în doar cîteva clase, în care se auzeau vocile vecinilor, ba chiar pătrundeau şi mirosurile din bucătăria lor. Primul ei director a fost cunoscutul pe atunci dirijor Fiodor Lujanschi. Pe parcursul anilor, şcoala s-a extins din contul apartamentelor învecinate, locatarii lor mutîndu-se în altele, mai spaţioase. În 1984, i se pune la dispoziţie un bloc din apropierea Circului, modern şi întru totul acomodat cerinţelor unei asemenea instituţii. Între timp, la specialitatea muzică se mai adaugă cîteva, şi anume teatru, dans şi arte plastice, datorită cărui fapt, din 1986, se va numi Şcoala de Arte, iar un pic mai tîrziu va începe să poarte numele lui Vladimir Poleacov, renumit compozitor şi dirijor din Moldova. Nu a fost însă ultima ei metamorfoză, spre sfîrşitul anului 2000 urmînd să i se asocieze Şcoala de Muzică nr. 6, şi aceasta cu experienţă în domeniu, care mai bine de patru decenii a excelat în pregătirea vocaliştilor şi dirijorilor. (Printre absolvenţii ei se numără, de exemplu, Vitalie Cireş, Nicolae Covaliov, Ivan Cvasniuc, solişti ai Operei Naţionale, Vladimir Mitraşevschi, solist al Corului “Credo”). Astfel, Şcoala de Arte “V Poleacov” a întrunit 11 specialităţi.
În diferite perioade, instituţia a fost condusă de clarinetisul Vladimir Marchin, compozitorul Petru Şcerban, pianista Ala Golomozova, iar în ultimii ani, timp de aproape două decenii, – de Gheorghe Rusu, un om energic, un bun cunoscător al domeniului şi un pedagog de vocaţie, care, la moment, are sub diriguirea sa un colectiv pedagogic de 117 specialişti şi un contingent de 830 de elevi.
Recent, Şcoala de Arte “V. Poleacov” şi-a marcat împlinirea a 60 de ani de activitate. Cel mai important şi mai valoros rod al îndelungatei ei activităţi îl constituie cei 4500 de absolvenţi, printre ei muzicieni de vază ca baianiştii Vladimir Dolgopolov şi Vitalie Muntean, violonceliştii Nadejda Cozlov şi Marc Loznic, violonista Natalia Ceaicovschi şi chitarista Elina Chitainic, cîntăreaţa Georgeta Voinovan, precum şi doi cunoscuţi muzicologi – Leonid Răileanu şi Tatiana Lupan. Şi chiar dacă nu toţi discipolii şcolii au devenit profesionişti, dragostea faţă de artele frumoase, pe care le-a cultivato, la fel şi cunoştinţele acumulate aici le-au înnobilat personalitatea, le-au îmbunătăţit însăşi calitatea vieţii, imprimîndu-i aspiraţia spre valoarea supremă a activităţii umane – cea spirituală.

Serghei POJAR
Moldova, nr. 5-6, 2007, P. 57.


One thought on “Istoria instituţiilor : Şcoala de Arte "V. Poleacov"

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s