Personalităţi chişinăuiene : matematicianul Constantin Sibirschi

Constantin Sibirschi 1928-1990

Proemi
nent matematician şi distins organizator al ştiinţei, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (1981).
S-a născut la 8 ian. 1928, la Chişinău. Se stinge din viaţă la 14 febr. 1990, Chişinău.
După absolvirea USM (1950), a lucrat în calitate de profesor la aceeaşi Universitate, iar apoi ca şef al Sectorului de ecuaţii diferenţiale al Institutului de Matematică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1964-1990).
Profesor universitar (1971). Doctor în ştiinţe fizico-matematice (1955). Doctor habilitat (1970).
Activitatea ştiinţifică a fost dedicată în special studiului ecuaţiilor diferenţiale şi al sistemelor dinamice. A contribuit la dezvoltarea teoriei ecuaţiilor diferenţiale polinomiale în plan; a obţinut condiţiile necesare şi suficiente pentru existenţa unui centru al sistemului pătrat şi a investigat integralele particulare. A propus şi a dezvoltat o nouă şi eficientă abordare a studiului sistemelor diferenţiale polinomiale, şi anume, metoda invarianţilor algebrici şi a comitanţilor (în raport cu grupul de transformări lineare ale coeficienţilor, induse de transformările lineare ale planului). Utilizând această metodă, a rezolvat un şir de probleme referitoare la clasificarea afină şi topologică a câmpurilor vectoriale polinomiale. Aceste investigaţii au fost mult apreciate de către specialişti şi au fost continuate de mulţi dintre discipolii săi. A manifestat un interes deosebit pentru dinamica topologică şi a obţinut un şir de rezultate în teoria sistemelor (semi)dinamice fără unicitate. A publicat, în total, peste 140 de articole ştiinţifice şi cinci monografii, două dintre care au fost traduse peste hotare.
A fost membru al colectivului editorial al revistei Ecuaţii Diferenţiale şi redactor-sef adjunct al Buletinului Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.
A contribuit la dezvoltarea matematicii în Moldova, fondând cunoscuta şcoală de ecuaţii diferenţiale. În 1960 a organizat la Chişinău seminarul ştiinţific Teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale. Sub conducerea nemijlocită a academicianului C. Sibirschi au fost susţinute cu succes 15 teze de doctorat.
Distincţii: titlul de Om Emerit în Ştiinţă al RSSM (1986), Premiul de Stat al RSSM în domeniul ştiinţei şi tehnicii (1979) ş.a.
În anul 1999 a fost instituit Premiul Academicianul Constantin Sibirschi de către Organizaţia nonguvernamentală cu acelaşi nume, condusă de nepotul regretatului savant matematician, Val Sibirsky, fizician de specialitate, în prezent om de afaceri şi cetăţean al SUA.
A se vedea şi articolul din Calendar Naţional 2003. – Chişinău, 2003. – P. 10-11.

Calendar Naţional 2008, Ch. 2008, P. 30-31.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s