UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA : 1946

Universitatea de Stat din Moldova a fost fondată la 1 oct. 1946. Iniţial Universitatea avea 320 de studenţi înscrişi la 5 facultăţi: Fizica şi Matematica; Geologie şi Pedologie; Biologie; Chimie; Istorie şi Filologie. În cadrul a 12 catedre activau 35 cadre didactice. Printre iniţiatorii fondării Universităţii au fost Macarie Radu şi Mihail Pavlov. În primul an de învăţământ a funcţionat fără Senat. 
În 1947 Ministerul Învăţământului Superior al fostei URSS a permis şi a acceptat componenţa primului Senat al Universităţii. Pe parcursul anilor au fost înfiinţate şi alte facultăţi şi structuri: Biblioteca Centrală Universitară, Facultatea de Economie (1953, 2002); Facultatea de Drept şi Facultatea de Inginerie şi Tehnică (1959); Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (1964); Facultatea pentru instruirea studenţilor străini (1967); Centrul de Calcul (1973); Facultatea de Jurnalism (1980); Facultatea de Filozofie şi Psihologie (1994); Facultatea de Ştiinţe Politice (1995). 
Este prima instituţie de învăţământ superior din Moldova acreditată de Guvernul Republicii Moldova. Acest fapt certifică prestanţa academică a universităţii şi deschide noi orizonturi pentru integrarea ei în comunitatea universitară internaţională, pentru recunoaşterea şi echivalarea calificărilor şi a actelor de studii. Actualmente, la cele 12 facultăţi cu 72 de specialităţi şi specializări studiază circa 16,5 mii de studenţi şi 650 de masteranzi şi doctoranzi. Corpul profesoral e compus din 1380 de cadre didactice şi ştiinţifice, inclusiv 13 academicieni şi membri corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe, circa 100 de profesori universitari, care activează la 51 de catedre. 
În cadrul Universităţii funcţionează Centrul de cercetări ştiinţifice şi 21 de laboratoare de cercetare; Centrul de tehnologii informaţionale şi Centrul de documentare şi informare al ONU, trei baze ştiinţifice de producţie pentru pregătirea practică a studenţilor. Rezultatele ştiinţifice recente obţinute în cadrul universităţii şiau găsit reflectarea în peste 7 mii de publicaţii: monografii, manuale, articole, şi în 165 de brevete de invenţie. Performanţele cercetătorilor universitari au fost apreciate cu 65 de medalii de aur, 30 de argint şi 14 de bronz, obţinute la diferite expoziţii şi concursuri internaţionale. 21 de universitari au fost distinşi cu Premiul de Stat al Republicii Moldova şi cu Premiul republican pentru tineret în domeniul ştiinţei şi tehnicii. Studenţii USM au participat la circa 100 de reuniuni ştiinţifice din ţară şi de peste hotare. Mai bine de 150 de tineri au beneficiat de burse de merit ale diferitelor fundaţii internaţionale. În 1969, Universitatea de Stat din Moldova a aderat la Asociaţia Internaţională a Universităţilor ca membru plenipotenţiar. Prestigiul USM pe arena internaţională este consolidat şi de cei 14 oameni iluştri de ştiinţă şi cultură din 9 ţări ale lumii, cărora li sa conferit titlul de Doctor Honoris Causa al USM. Are încheiate peste 60 de acorduri de cooperare în domeniul învăţământului şi ştiinţei cu centre universitare din 25 de ţări. La USM şiau făcut studiile tineri din circa 80 de ţări ale lumii. Printre absolvenţii Universităţii se enumeră personalităţi remarcabile ale ştiinţei contemporane, fondatori de şcoli ştiinţifice: A. Andrieş, S. Rădăuţanu, V. Moscalenco, I. Gohberg, I. Bersuker, S. Moscalenco; la fel — numeroşi scriitori, critici literari, publicişti, oameni de cultură, care constituie mândria republicii. Circa 50 de absolvenţi ai USM au devenit academicieni şi membri corespondenţi ai diferitelor academii de ştiinţe. La această instituţie funcţionează un Centru editorial, Palatul sporturilor, trei muzee: Muzeul de istorie a USM, Muzeul de Arheologie şi Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, trei baze de odihnă şi un centru medical. 
Calendar Naţional 2011, P. 162.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s