Şcoala de Desen din Chişinău

Şcoala de Desen din Chişinău, fondată în 1887, mai mulţi ani a fost condusă de un minunat director, Vladimir Ocuşko (1862-19191). Printre discipolii săi se numără Alexandru Plămădeală, sculptorul care a lăsat posterităţii statuia domnitorului Ştefan cel Mare, şi Niuma Patlajan, care a ajuns astăzi să aibă un muzeu personal în SUA. Fotograful a surprins momentul când în atelierul şcolii se lucra la o figură nudă. Era începutul sec. XX.

 Autor: Iurie Colesnic 
VipMagazin, iunie 2012 P. 140.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s