Dimo Nicolae – agrolog, agronom

Nicolae A. DIMO
(1873-1959)

Agrolog. Unul din fondatorii agrologiei biologice.
Membru al Academiei Agricole a U. R. S. S.
N.A .Dimo s-a născut la 18 noiembrie 1873 în or. Orhei, Basarabia. Tatăl său, Alexandru Alexandrovici Dimo, se ocupa cu legumicultura. Mama sa – Ecaterina Stepanovna. În anii 1885-1894 Nicolae Dimo a învăţat la Şcoala reală din Chişinău, unde ştiinţele naturii erau predate de entomologul E.L. Recalo, iar fizica – de către directorul şcolii N.D. Codrean, care conducea şi staţia meteo deschisă pe lângă şcoală, una din cele mai bune din Sudul Rusiei. El efectua, cu ajutorul elevilor, măsurarea parametrilor stării solului, iar datele erau trimise la Observatorul Fizicprincipal al Academiei de Ştiinţe din Petersburg. După absolvirea şcolii reale Nicolae Dimo se înscrie la Institutul agricol şi de silvicultură din Novo-Alexandrovsk, gubernia Lublin, în apropiere la Varşovia, unde director era marele agrolog rus V.V. Docuceaev. La îndemnul lui N.M. Siberţev Nicolae Dimo se specializează în agrologie. În 1902 a absolvit Institutul din Novo-Alexandrovsk cu diplomă de gradul I.
În anii 1898-1909 este agronom-agrolog al zemstvei guberniale Saratov. Ţine un curs de lecţii la Universitateapopulară, organizează o staţie de control al seminţelor. La indicaţia Ministerului Agriculturii cercetează solurile Stepei Flămânde din preajma Taşkentului. În anii 1910-1917 este membru, apoi preşedinte al Comitetului Solului al Societăţii agricole din Moscova. În 1912-1914 a condus o expediţie în guberniile Penza şi Cernigov. În 1913-1918 predă la Universitateapopulară „Şaneavskii”, la Cursurile agricole superioare, la cursurile de mecanici agricoli. În 1917-1920 este profesor, şef de catedră agrologie la Institutul de ingineri-hotarnici din Moscova, Ca membru şi preşedinte al comitetului organizatoric contribuie la fondarea Universităţii Asiei Mijlocii din Taşkent. Din octombrie 1920 şi până în 1930 este decan al facultăţii agricole de la această universitate, director al Institutului de cercetări ştiinţifice în domeniul agrologiei şi geobotanicii, consultant al Comisariatului Norodnic pentru agricultură („Narcomzem”), al Comitetului pentru bumbac, al Direcţiei pentru gospodăria apelor, membru al Comitetului Executiv Central al R.S.S. Uzbece. Participant la expediţia din Caracum şi bazinul râului Amudaria. În anul 1930 este arestat, fiind învinuit de sabotaj, şi eliberat în 1932. În anii 1932-1945 este şef de secţie agrologie la Institutultranscaucazian al gospodăriei apelor din Tbilisi, în acelaşi timp citeşte lecţii de melioraţie la Institutul agricol din Gruzia. Fără a susţine special teza în 1939 lui N.A. Dimo i se conferă titlul ştiinţific de doctor în geologie şi mineralogie. În anii 1945-1946 este şef de catedră agrologie la Institutul agricol din Chişinău. În 1946-1948 este prorector al Universităţii de Stat din Chişinău, şef de catedră agrologie.
La 15 iulie 1948 este ales membru ai Academiei Agricole din U.R.S.S. (VASHNIL). Din 1949 este şef de secţie agrologie a Filialei Moldoveneşti a A.Ş. din U.R.S.S. În perioada 1951-1959 este redactor al revistei „Analele Filialei Moldoveneşti a A.Ş. din U.R.S.S.” („Izvestia Moldavscogo filiala A.N. S.S.S.R”). În 1952-1959 este director al institutului de Agrologie, Agrochimie, şi Ameliorare al Filialei nominalizate. Pentru merite deosebite i-au fost acordate premiul „N.M. Sibirţev” (1908), titlul de Om emerit în ştiinţă din R.S.S.M. (1946), Medalia de Aur „V.V. Docuceaev” (1950).
În îndelungata sa activitate ştiinţifică N.A. Dimo a alcătuit hărţi ale solurilor şi schiţe geobotanice pentru guberniile Saratov, Penza, Cernigov, a elaborat o metodă nouă de cartografiere la scară detaliată şi alcătuirea profilurilor cu ajutorul instrumentelor de nivelment; a determinat legităţile de răspândire a solurilor salinizate; a cercetat solurile Stepei Flămânde; a determinat posibilităţile lărgirii semănăturilor de bumbac în Asia Mijlocie. A cercetat solurile cenuşii, a determinat rolul organismelor vii (viermilor, termitelor, furnicilor, şoarecilor de câmp) la formarea solului; a elaborat programe de studiu şi materiale didactice pentru studierea agrologiei. A luat parte la fondarea Universităţii Asiei Mijlocii din Taşkent, a fondat Institutul de cercetări ştiinţifice în domeniul agrologiei şi geobotanicii. A cercetat solurile Asiei Mijlocii privind conţinutul de sodă, solurile depresiunii Cura- Aracsin Colhidei, a propus metode de îmbunătăţire a solurilor pietroase, aplicarea aratului adânc al solurilor salinizate (alcalinizarea); a cercetat solurile Moldovei, a scris un şir de lucrări privind istoria agrologiei în Basarabia şi Rusia.
S-a stins din viaţă la 15 martie 1959. Numele lui N.A. Dimo a fost acordat unei străzi din Chişinău, Institutului de cercetări ştiinţifice şi proiectări tehnologice în domeniul agrologiei, agrochimiei şi ameliorării soiurilor al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova.
Este autorul a circa 150 de lucrări ştiinţifice.
Din opera ştiinţifică:
В области полупустыни Почвенные и ботанические исследо­вания на юге Царицынского уезда Саратовской губернии. Саратов, (совместно с Б А Келелером)
Голодная степы. Спб, 1908.
Главнейшие типы засоления почв и грунтов на территории России // Ежегодник Отдела земельных улучшений за 1913 г. Пг, 1914,ч. 1.
Сода в почвах Средней Азии // Изв. Ин-та почвоведения и геоботаники Среднеазиатского гос ун-та. Ташкент, 1925. Почвоведение в Молдавии и его основные задачи // Научные записки Молдавской Научно-исследовательской базы АН СССР. 1948, Т 1, Вып 1.
Наблюдения и исследования по фауне почв. Кишинев, 1955.
Типы засоления почв. Свойства и особенности почв Алазанской долины // С б научн работ, Киев.
Nicolae A. Dimo : [agrolog] // Academicieni din Basarabia şi Transnistria : (a doua jumătate a sec. al XIX-lea – prima jumătate a sec. al XX-lea) : portrete biobiliogr. – Ch., 1996. – P. 54-56.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s