Mezzosoprana Eugenia Lucezarscaia

Doi de la o şcoală
La începutul veacului la Chişinău se deschid primele instituţii muzicale de învăţămînt. În 1900 fostele clase ale Societăţii muzicale ruse (CMP) au fost transformate în Şcoală muzicală, la care se predau lecţii speciale de pian, vioară, canto, violoncel ş. a. În 1901 o parte din pedagogii acestei şcoli au înfiinţat o şcoală particulară de muzică sub conducerea chişinăuianului V. Gutor.
Această şcoală, ca şi şcoala muzicală a SMR, a educat muzicieni vestiţi, printre care cîntăreţii E. Lucezarscaia şi S. Zalevskii.
Eugenia Vladimirovna Lucezarscaia s-a născut la Chişinău în 1886. Numele ei îl întîlnim pentru prima dată în analele şcolii muzicale ale lui Gutor în 1903. În acest an Chişinăul este vizitat de pianistul A. Ziloti şi celistul A. Verjbilovici. Interesîndu-se de viaţa muzicală a oraşului, oaspeţii au primit cu mare satisfacţie invitaţia directorului şcolii V. Gutor să viziteze Chişinăul şi să facă cunoştinţă cu tinerele talente. Oaspeţilor li s-a propus să audieze cunoscutul cvartet vocal din opera „Rigoletto” a lui G. Verdi în interpretarea elevilor şcolii. Cîntarea a plăcut. Ziloti, aşezîndu-se la pian, rugă ca piesa să fie repetată şi a acompaniat ansamblul cu multă însufleţire. Oaspeţii au mulţămit pentru primire şi au urat participanţilor ansamblului Alecsandru Frunză, Olga Timofeeva, Ion Madan şi Eugenia Luce (Lucezarscaia) succese frumoase.
Pedagogul Eugeniei Lucezarscaia a fost V. Anenkov, un mare cunoscător al şcolii de canto ruse şi italiene. Elevii lui participau deseori la concerte publice. În aceste concerte E. Lucezarscaia se distinge prin vocea ei de mezosoprană puternică şi frumos timbrată.
După absolvirea şcolii E. Lucezarscaia pleacă la Peterburg, unde îşi continuă studiile la conservator, urmînd canto la profesoara N. A. Ireţcaia. Studiile la acest conservator i-au dat posibilitatea să se claseze printre cîntăreţii de mare anvergură. Ea capătă angajamente la Teatrul Mariinskii din Peterburg, la Teatrul Mare din Moscova. O activitate prodigioasă E. Lucezarscaia o desfăşoară în trupa de operă a “Casei populare” din Peterburg. Cîntăreţul S. Levik, amintindu-şi despre unul din primele spectacole în care trebuia să participe, povesteşte cum regizorul A. A. Sanin, pregătindu-l pentru spectacolul “Boris Godunov”, îl povăţuia: “Ştii cum trebuie să te comporţi cu partenerii? Atunci ascultă: Lucezarscaia este o Marină cu tact… Tu să umbli după dînsa mai mult cu privirea decît cu picioarele…” În aceeaşi carte, S. Levik ne spune că printre soliştii trupei de la “Casa populară”, Figner (pe atunci conducătorul tru­pei) invita eminenţi cîntăreţi, pe L. Savranskii, sopranele F. Derankova, V. Pavlovskaia, mezzosoprana E. Lucezarscaia, başii P. Kurzner, A. Derjavin. Din aceste scurte note aflăm nu numai despre partenerii Eugeniei Lucezarscaia, dar şi amănunte despre capacităţile ei interpretative. E. Lucezarscaia apare la Peterburg şi pe scena teatrului de operetă, repurtînd succese remarcabile. 
Cu toate acestea ea rămîne în amintirea contemporanilor o cîntăreaţă de operă. Mai tîrziu se distinge pe diferite scene, mai cu samă în rolurile: Carmen din opera lui G. Bizet, Amneris din opera “Aida” de G. Verdi, Dalila din opera “Samson şi Dalila” a lui Camille Saint-Saëns ş. a. În rolul lui Carmen Lucezar­scaia evoluează şi la teatrul San Carlo din Neapole, unde are angajamente pentru cîteva staţiuni.
E. Lucezarscaia nu uită nici de locurile natale. În anii 20 ai sec. XX ea participă în unele spectacole ale trupei de operă din Chişinău a Boghenei Belousova. Iar în 1921 o întîlnim în trupa lui E. Masini, care venise la Chişinău pentru a înfiinţa un teatru de operă.
Între anii 1923—1925 E. Lucezarscaia cîntă la teatrul de operă din Cluj, interpretînd multe roluri din vastul său repertoriu. Începînd cu anii 30 ai sec. XX, Eu­genia Lucezarscaia este solistă la teatrul de operă din Bucureşti.
Sursa: Doi de la școală : [Eugenia Vladimir Lucezarscaia] // Gleb Ceaicovschi. Cîntăreți celebri. – Ch., 1973. – P. 46-49.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s