Noi intrări în Colecţia filatelică a Departamentului „Memoria Chişinăului ” al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”

În 2011, Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău” (astăzi Departamentul „Memoria Chişinăului”) al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” a iniţiat o Colecţie filatelică proprie ce include: plicuri, timbre şi cărţi poştale cu tematică chişinăuiană, emise de către Poșta Moldovei începând cu anul 1992. Colecția este prezentată în cadrul diverselor expoziții organizate de BM „B.P. Hasdeu”. Cea mai mare parte a colecției a fost procurată la inițiere. Periodic colecția este îmbogățită cu plicuri, cărți poștale și mărci noi.
În 2013, în Colecția filatelică a Departamentului „Memoria Chişinăului” al BM „B.P. Hasdeu” au intrat: 48 Plicuri cu marcă fixă, 9 Plicuri obliterate cu ștampila „Prima zi a emisiunii”, 8 Cărți poștale cu marcă fixă, 11 Timbre și 6 colițe.  

 

Plicurile cu marcă fixă sunt dedicate aniversării a: 90 de ani de la fondarea Uniunii Scriitorilor din Moldova; 80 de ani de la fondarea Colegiului de Construcții din Chișinău; 45 de ani de la fondarea Societății pe acțiuni Termocom; 180 de ani de la fondarea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova; 70 de ani de la fondarea Filarmonicii „Serghei Lunchevici”; 170 de ani de la fondarea Colegiului Național de viticultură și vinificație din Chișinău; 20 de ani de relații diplomatice moldo-ungare; 20 de ani de relații diplomatice moldo-lituaniene; 100 de ani de la nașterea poetului și dramaturgului Andrei Lupan;
75 de ani de la nașterea maestrului de balet Petru Leonardi; 80 de ani de la nașterea artistului plastic Filimon Hămuraru; 90 de ani de la naștere a scriitorului, compozitorului și pedagogului găgăuz Dionisie Tanasoglu; 150 de ani de la nașterea pictorului Victor Ocușco; 70 de ani de la nașterea scriitorului și regizorului Iacob Burghiu, 75 de ani de la nașterea istoricului Nicolae Costin, primul primar al municipiului Chișinău ș.a.
Tot în rândul noilor intrări se înscrie și seria de plicuri Chișinău – 575 de ani”, emisă de către Poșta Moldovei cu ocazia aniversării a 575 de ani de la prima atestare documentară a Chișinăului, dedicată arhitectorilor orașului: Alexandru Bernardazzi, Valentin Mednec, Alexei Șciusev, Robert Kurț ș.a.
Cărțile poștale cu marcă fixă nou intrate în colecție o înfățișează pe soprana Maria Bieșu la 50 de ani de activitate artistică, Monumentul „Lupoaica romană” localizat în fața Muzeului Național de Istorie a Moldovei și seriile „Chișinăul vechi” și „Chișinău – 575 de ani”.
Seria de cărți poștale cu marcă fixă „Chișinăul vechi” ilustrată de artistul plastic autohton Vasile Movileanu prezintă Catedrala „Nașterea Domnului”, străzile: Alexandru cel Bun, Alexei Șciusev, Cojocarilor, Maria Cibotari, Mitropolit Dosoftei, Vasile Alecsandri, Serghei Lazo, Tricolorului, Mihail Kogălniceanu, Mitropolit Bănulescu-Bodoni și Veronica Micle.
Seria de cărți poștale cu marcă fixă „Chișinău – 575 de ani” include fotografii de epocă ce înfățișează: Sala cu Orgă, (Clădirea fostei Bănci orășenești – 1911), Porțile sfinte (1841), Primăria municipală (Clădirea fostei Dume orășenești – 1902), Clădirea Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei (inițial Gimnaziul nr. 1 de băieți), Catedrala „Sf. Mare mucenic Teodor Tiron” (Ciuflea, 1858), Clădirea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală (inițial Muzeul Zemstvei din Basarabia 1905). 
Pe Timbrelenou intrate în colecție sunt reprezentate personalitățile: Nicolae Sulac, Magda Isanos, Eugeniu Ureche, Spiridon Mocanu, Maria Bieșu ș.a. Colițele sunt dedicate unor oameni și evenimente deosebite: Ion și Doina Aldea-Teodorovici, Mihai Dolgan; 20 de ani de relații diplomatice moldo-române și promovează operele de artă din patrimoniul Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei – Icoana „Nașterea Domnului”, sec. XIX, Icoana „Nașterea Domnului”, 1903.
O achiziție deosebit de valoroasă pentru colecția filatelică o reprezintă Plicurile obliterate cu ștampila „Prima zi a emisiunii” – First day cover. Plicurile de acest fel au o popularitate înaltă în rândul colecționarilor. În 2013 Colecția Departamentului „Memoria chişinăuianăa fost îmbogățită cu 9 plicuri obliterate cu ștampila „Prima zi a emisiunii”, dintre care 3 emise în 2011, 6 în 2012. Tematica acestor plicuri variază de la artă (Portrete de copii), istorie (relațiile diplomatice moldo-române), sărbători de iarnă (Crăciunul) la personalități celebre (Mihai Dolgan, Maria Bieșu, Eugeniu Ureche, Ion și Doina Aldea-Teodorovici ș.a.).
 Produsele filatelice enumerate vin să completeze colecția Departamentului „Memoria Chişinăului” și să contribuie la conservarea și popularizarea cunoștințelor despre istoria și valorile orașului în care trăim.  
Gabriela BULDUMA,
șef serviciu, Departamentul „Memoria Chişinăului”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s