Concursul de caligrafie Chişinău – oraş al cărţilor

           E vorba de un concurs mai mult ori mai puţin obişnuit, organizat de Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, dar care a avut, totuşi priză la public.
 
Caligrafia este arta de a scrie frumos şi nu oricine o poate urma. Este una dintre puţinele arte care a rămas încă vie, pentru că oamenii au căutat întotdeauna modalităţi de a se exprima prin scris în mod estetic.
Această obişnuinţă o vedem mereu în jurul nostru: în carţi, ziare, mica publicitate şi corespondenţa ce ne tentează să trecem cu vederea stabilirea acestor forme. Fiecare stil de scriere a generat, la rândul său, mai multe variante. Scrisul uncial, spre exemplu, a fost folosit în sec. V-VIII şi era caracterizat prin litere largi, rotunjite, scrise, de obicei, cu pana ţinută în unghi drept. Caracterele de litere unciale variau de cele artificiale, având trăsături ale penei manipulate într-un mod complicat, literele erau scrise mai direct, mai simplu şi mai rapid.
Prin sec. XVIII scrierea caligrafică – provenită din literele create de tipografi pentru a satisface cerinţele vremii – devenise formă standard. La scrierea caligrafică se folosea o abordare diferită faţă de stilurile de scriere anterioare.
Una dintre utilizările reuşite ale caligrafiei este cea de transmitere a mesajului coranic (fiind considerată de unii un corespondent al icoanelor). În afară de rolul său religios, caligrafia îndeplineşte şi un rol pur estetic, ea fiind întrebuinţată ca ornament pentru obiecte de uz cotidian: pe pereţi, mobila din moschee, interiorul şi exteriorul acesteia.
Evoluţia unui anumit stil caligrafic este unică, precum personalitatea artistului. Fiecare caligraf îi dă scrisului său atât vigoarea experienţelor personale, cât şi aspecte luate din realitatea înconjurătoare. Elementele componente ale scrierii lor sunt întotdeauna echilibrate şi transmit o anumită energie.
Această energie am simţit-o şi noi, cei de la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, la a IV-a ediţie a Concursului de caligrafie Crinii latini, organizat împreună cu Societatea Bibliofililor din Republica Moldova, la 30 martie 2011, în incinta BM.
În acest an concursul a fost consacrat aniversării a 575-a a oraşului Chişinău, iar lucrările realizate au avut ca subiect genericul Chişinău – oraş al cărţii.
Concursul a fos organizat cu scopul de a arăta frumuseţea caligrafiei tradiţionale, de a promova şi cultiva acest gen de artă în rândurile utilizatorilor BM, de a populariza imaginea capitalei noastre.
Regulamentul concursului a fost distribuit în toate filialele BM, la instituţiile de profil, plasat pe pagina Web a bibliotecii precum şi în mass-media.
La concurs a putut participa orice doritor începând cu vârsta de 14 ani şi mai mult, iar pentru realizarea lucrărilor s-au acordat participanţilor două ore şi treizeci de minute. Hârtia şi instrumentele de lucru (pensule, peniţe, creioane, tuş) fiind acordate de organizatori, nu s-a interzis însă nici folosirea instrumentelor proprii. Fiecare participant a avut dreptul de a rezerva trei coli de hârtie, însă spre jurizare s-a prezentat una, două lucrări.
Lucrările premiate, devenind proprietate a Bibliotecii Municipale, vor completa colecţiile speciale ale Centrului de Informare şi Documentare ,,Chişinău” şi vor fi folosite ulterior la organizarea şi completarea expoziţiilor de profil. De asemenea, lucrările vor fi expuse în cadrul manifestărilor consacrate Hramului oraşului Chişinău în incinta Sediului Central al Bibliotecii Municipale.
Anul acesta la concurs s-au implicat tineri din diferite domenii, de la diverse instituţii de învăţământ. Spre deosebire de celelalte ediţii, la ediţia curentă au participat 30 de elevi, studenţi şi absolvenţi ai facultăţilor de profil (Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Academia de Studii Economice din Republica Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea Slavonă din Moldova, Institutul Internaţional de Management, Colegiul Naţional de Comerţ, Şcoala Profesională nr. 4, Liceul Teoretic ,,Liviu Deleanu”, Liceul Teoretic ,,A.S. Puşkin”), precum şi alte persoane iniţiate în domeniu şi sensibile la frumos prin aplicarea artelor figurative.
Prin prisma tinerilor talentaţi concursul a căpătat multă culoare, formă, creaţie şi eleganţă, dând oraşului nostru suflet graţie recursului la arta scrisului. Lucrările au luat diverse forme: de la simplele scrieri cu tuş negru pe o coală alba de hârtie până la imagini frânte din frumoasa arhitectură a Chişinăului.
Atunci când caligraful se gândeşte ce peniţă, cerneală şi hârtie să folosească, scopul lui este să găsească o combinaţie potrivită cu subiectul lucrării ţinând seama şi de farmecul scrisului, al spaţiului dintre litere şi cuvinte, de tonul şi proporţiile literelor care necesită o respiraţie compoziţională aparte.
Totodată, aceşti tinerii concurenţi, cu seriozitate, dăruire şi pasiune, au adus, astfel, un frumos elogiu oraşului, folosind o diversitate largă a modalităţilor de exprimare plastică, ţinând cont de ritm, mişcare, artistism, cu toate că uneori peniţa zgâria hârtia. Au fost concurenţi cu diverse imaginaţii şi unii, chiar dacă s-au abătut de la prevederile regulamentului, au dat frâul liber mişcărilor mâinii creând diverse frânturi din imaginile Chişinăului vechi, modern şi literar. Ei au conjugat destul de reuşit şi original subiectul cu ornamentele decorative utilizate, manifestând un înalt potenţial de creativitate şi ingeniozitate, care a suplimentat scrierea caligrafică şi a pus în valoare mesajul.
Unul dintre concurenţi – Eugen Chihai, student la USM, Facultatea de jurnalism şi ştiinţe ale comunicării – a creat chiar şi o poezie intitulată Iubite Chişinău!:
„Oraşul meu natal cu aer dulce,
Oraş cu flori şi zâmbete mereu…
De tine-mi este dor unde m-aş duce
Şi-n gând te am, iubite Chişinău!
Oraş al artei, al culturii şi al cărţii…
Tu primul cartea-ai pus la căpătâiul meu,
Pe tine primul te-am găsit în centrul hărţii,
Pe tine te-am şi căutat, iubite Chişinău!
Oraşul meu şi-al tuturor, iubit pe veci,
Înţelepciunea este darul tău!
În şcoli, licee şi biblioteci
Tu carte împarţi, iubite Chişinău!”
Juriul, format din cunoscuţi specialişti ai domeniului: Valeriu Herţa, membru al UAP, preşedintele secţiei „Ex-libris” a Societăţii Bibliofililor din R. Moldova; Simion Zamşa, membru al UAP; Al. Ermurache, profesor la Facultatea de Arte Plastice a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, precum şi reprezentanţi ai BM: Tatiana Coşeriu, director adjunct, şi Genoveva Scobioală, manager, Departamentul marketing, a apreciat atât tehnica caligrafiei, cât şi exprimarea artistică a mesajului. Fiecare concurent s-a evidenţiat prin ceva foarte specific, încît a fost destul de greu pentru membrii juriului să aprecieze lucrările cele mai reuşite. Învingătorii au fost, precum era de aşteptat, studenţi de la Universitatea Pedagogicăde Stat „Ion Creangă”, Facultatea Arte Plastice şi Design:
– Mihail Ursu – Premiul I (800 lei);
– Marina Delijan – Premiul II (600 lei);
– Carolina Rabei şi Ludmila Guzeva
– Premiul III (câte 400 lei fiecare).
La patru persoane li s-au acordat premii speciale, iar tuturor participanţilor li s-au oferit cadouri cu însemnele Bibliotecii Municipale: pliante, pixuri, mouse pad-uri de care s-au bucurat nespus de mult.
Pentru multă lume, crearea unor caractere de litere impecabile, cu aspect atrăgător este suficientă în sine. Dar pentru aceşti tineri talentaţi arta scrisului este o suflare, o dăruire compoziţională, o poezie a literei care poate spori şi duce la proiecte mai ample şi mai complexe. De aceea pentru mulţi dintre participanţi acest concurs a fost un nou început, o tentativă de a crea o compoziţie artistică de a simţi vibraţia peniţei atunci când dai frâu liber imaginaţiei, iar cunoscătorii de subtila artă a scrisului, au savurat fiece literă, dând valoare frumosului oraş al cărţilor.
La final administaraţia BM a adus tuturor participanţilor la concurs cuvinte de laudă încurajându-i să nu se lase de această îndeletnicire. Valeriu Herţa, Simion Zamşa şi Al. Ermurache, reputaţii specialişti în domeniu, au vorbit tinerilor despre însemnătatea şi secretele artei caligrafice. Despre acea simţire lăuntrică, care este ca o suflare compoziţională şi din interior dând frâu liber mişcării mâinilor, cum trebuie să modelezi litera propriu-zisă, care necesită respiraţie, eleganţă, ritm, mişcare. Cum se scrie pe o anumită linie, pe o anumită notă în raport cu lăţimea literei, dimensiunile şi proporţiile acesteia. Iar ca să se simtă toate aceste momente este necesar de a înţelege frumuseţea artei caligrafice, simplitatea acesteia, dar şi greutatea de a o practica.
Acest exerciţiu de creaţie a fost o experienţă frumoasă pentru concurenţi şi o treaptă spre ascensiune, iar pentru ceilalţi a confirmat încă o dată caracterul de culturalizare al bibliotecii şi contribuţia acesteia la promovarea valorilor perene şi a imaginii oraşului Chişinău.


Autor: Tatiana ROŞCA, şef oficiu, Departamentul marketing  
Sursa: http://wwwbibliocity.blogspot.com/2011/02/un-club-de-elita-la-biblioteca.html


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s