Oraşul natal în creaţia liceenilor

Vă prezentăm al patrulea eseu vis-a-vis de oraşul Chişinău.


CHIŞINĂU – FLOARE DE PIATRĂ
Sunt mândră că m-am născut la Chişinău. 
Chişinău, Chişinău! 
Eşti un oraş ca în poveşti, eşti un oraş alb ca o floare de piatră, cu clădirile frumoase, ce se înalţă la cer. Eşti unul din cele mai verzi oraşe ale lumii. Ce plăcut este să te plimbi primăvara pe aleile umbrite de castani, să nu te mai saturi, respirând mirosul îmbătător al florilor de tei. Chişinăul meu iubit, eşti un oraş cu cei mai buni şi mai frumoşi oameni, cu cele mai bune şcoli şi instituţii, cu cei mai buni specialişti şi cu cei mai buni meşteri populari, cu cea mai lungă stradă din Europa – strada Munceşti, cu cele mai bune vinuri şi cu cei mai buni artişti, care ne-au dus faima şi ne-au proslăvit în lumea întreagă.
Chişinău! Tu eşti un colţ de rai, spălat de ploaia razelor călduroase ale soarelui. Trăieşti ca un cântec în inimile tuturora. Te-au proslăvit şi te-au cântat în cântece mulţi artişti vestiţi ai Moldovei. Mă înfioară, ascultând versuri atât de frumoase la adresa oraşului meu iubit. Chişinău, eşti un oraş al tinereţii, drept exemplu aduc următorul argument – este condus de dl Dorin Chirtoacă – cel mai tânăr primar din Europa. Câte mii şi mii de tineri te inundă ca valurile din ocean după terminarea şcolilor… şi tu, Chişinău, îi primeşti pe toţi, îi adăposteşti, îi protejezi şi îi susţii în momente grele. De aici mulţi îşi iau începutul, de aici îşi pun baza vieţii de viitor ca apoi să-ţi ducă faima în lumea întreagă. Iar tu, oraşul meu scump, ca o mamă grijulie îi încălzeşti sub aripa ta, îi primeşti şi îi creşti mai departe ca să devină oameni.
Noi îţi cunoaştem mai mult prezentul tău, oraşul meu, dar trebuie să ştim şi trecutul tău istoric, începând de la apariţia ta. Prima atestare documentară a numelui Chişinău a fost făcută în 1436. Era o mică aşezare sătească cu câteva familii ţărăneşti, care s-au stabilit pe malul Bâcului cu o moară şi terenuri agricole. Aşezarea era situată lângă o fântână – pe nume Albişoara. Primul conducător al Chişinăului a fost unchiul lui Ştefan cel Mare – Vlaicu Pârcălab. În amintirea lui a fost numită şi una din străzile centrale ale oraşului. Chişinăul este un oraş cu un trecut istoric bogat. Principalele monumente din viaţa materială şi spirituală a oamenilor şi-au găsit reflectare în denumirile de străzi, bulevarde, pieţe. Aceste nume evocă evenimente şi întâmplări petrecute în viaţa oraşului şi a orăşenilor de altădată.
Chişinăul de astăzi este divizat teritorial în cinci sectoare: Centru, Botanica, Ciocana, Râşcani, Buiucani. Oraşul se mândreşte cu multe aşezăminte de cultură cum sunt: Opera Naţională, Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”, Palatul Naţional, Palatul Republicii, Biblioteca Naţională, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi alte monumente istorice. Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt” este o capodoperă de artă, cu monumentul marelui Domnitor şi cu Aleea Clasicilor. Chişinăul are multe locuri minunate, care atrag turiştii străini. Dar chiar şi noi, oriunde am pleca, oraşul nostru natal ne atrage ca magnetul înapoi.
Zburând cu avionul înapoi în ţară din călătorie, când avionul face câteva cercuri înainte de aterizare şi priveşti în jos, vezi simbolicele „Porţi ale oraşului”. Inima începe să se zbată cu mai multă putere şi parcă atâta aer intră în pieptul tău că ai striga cu o putere extraordinară să te audă toată lumea: „Salut, Chişinău! M-am reîntors acasă! Sunt mândră de tine şi te iubesc nespus de mult!”
În încheiere, aş vrea să citez din Odă Chişinăului, un cântec celebru, imnul oraşului, pe versuri de Gheorghe Vodă, muzică de Eugen Doga:
„Lăudă ţie, străbun Chişinău,
Luminată zidire a neamului meu,
Tu eşti cel mai frumos
şi mai drag pe pământ.
Despre tine mereu,
Chişinău, am să cânt…
Îţi dorim – să-nfloreşti!
Îţi urăm – să trăieşti!
Chişinău, să-nfloreşti!
Chişinău, să trăieşti!
Mulţi ani!…”

Lucia GHILAN, cl. VIII, Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”, (membru al Cenaclului literar-artistic „Cuvântul” de la Biblioteca Publică „Ştefan cel Mare”). 

Sursa: Revista Bibliopolis, Nr. 39, (2011), Nr. 2 (Serie nouă).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s