O FEMEE ÎNTRE POLITICĂ ŞI LITERATURĂ

Lida Istrati (22.06.1941, s. Sofia, r. Drochia – 25.04.1997, Chişinău) a fost exponentul ve­ritabil al mişcării feministe din Moldova. Ea a fost măsura unor lucruri pe care le poate face o fe­meie de caracter. O femeie în care se conjugă perfect talentul de scriitor cu talentul de a fi om.
      Venită în literatură relativ târziu ea şi-a ocupat imediat locul pe care-l merita de lider incontestabil şi recunoscut de toţi.
      Avea logica unui savant. Şi în discuţie cu ea parcă interveneau mereu două persoane diferite. Una venea cu logica rafinată a savantului care a adunat înţelepciune prin cărţi şi laboratoare, iar alta ca şi cum venea de la ţară cu logica simplă, dar indubitabilă a săteanului, cu argumentele elementare care nu mai ai cum să le pui la îndoială.
Se complăcea în această ipostază. Era arma ei de apărate într-o lume populată de ipocrizie, mizerie mora­lă, trădare omenească. Era arma ei de atac, căci acesta era dotul pe care nu-l putea nimici nici un duşman şi de unde ea putea duce orice ofensivă, fie că împotriva unor subalterni de la Muzeul Literaturiicare insistau în ide- ea că lucrurile la muzeu şi la Uniunea Scriitorilortrebuie să se desfăşoare în făgaşul pe care-l acceptă doar ei, fie împotriva mafiei colhoznice care se aranjase bine în par­lamentul de atunci.     
        Ea cunoştea bine capacitatea sistemului bolşevic de a se adapta la orice situaţie. Era una dintre victimele acestui sistem. Pentru o bucată de proză, îngăduie, omule, publicată  în revistaNistruîn 1968 n-a mai avut dreptul să publice timp de zece ani.
     Volumul ei de debut Nica a apărut abia în 1978. Dar ceea ce a urmat n-a mai putut fi ignorat nici de puterea de atunci, nici de puterea care a urmat la guvernare, nici de critica lite­rară: Scara (Ch., 1990), Goana dupa vânt (Ch.,1992), Nevinovata inima (Ch.,1995).
      Şi ca o avertizare romanul rămas în manuscris Faşă albă de mătase.
     Ea a fost primul politician care în mai multe rânduri de la tribuna parlamentului ne-a prevenit de pericolul instalării la putere a unor grupări oligarhice. Toţi făceau glume pe seama ei. Presa o arăta într-o lumină, politicienii speculau vorbele ei reducându-le din gravitate şi im­portanţă. Dar au trecut anii şi avertizarea ei s-a adeverit. Am ajuns să fim conduşi de grupuri oligarhice, conduşi deschis şi fără şanse de a schimba situaţia…
      Parcă în răsare şi acum în minte momentul când m-a telefonat de la sediul fostului Comitet Central al PC din RSSM:
    – Iura, ştii ce arhivă am în faţă? Tot ce au scris scri­itorii noştri la CC. Toate denunţurile. Trebuie să le ei la Muzeul Literaturii. Lasă să se păstreze acolo…
N-am reuşit să ducem la bun final operaţia. A intrevenit ceva, poate cineva şi ne-a împiedicat. Dar acea arhivă era o bună lecţie pentru alte generaţii de scriitori, mai ales la tema: cum trebuie sa te comporţi faţa de orice putere, daca eşti creator adevărat şi nu un profitor de pe urma scrisului.
     Ea aducea în politică nu doar propria experienţă de viaţă, de savant biolog cu doctoratul luat. Ea aducea experienţa de viaţă a personajelor ei literare. A unui Ştefan cel Mare, cel mai important om de stat pe care l-a putut produce neamul nostru. Deşi romanul ca şi cum ne previne că eroul nostru se află Tot mai departe (Ch., 1987).
     Dar aşa e soarta unui scriitor adevărat – nu poţi fi proroc în propria ţară.
    A plecat pe neaşteptate dintre noi. Întocmai aşa cum a răsărit pe neaşteptate. Oponenţii ei politici s-au bucurat în taină de plecarea ei. Marea majoritate a susţinătorilor ei au regretat amarnic. Odată cu Lida Istrati pleca dintre noi o voce care ştia cum, când şi unde să rostească Marele Adevăr.
      După ea, o vocea asemănătoare aşa şi n-a mai apărut…
Colesnic, Iurie. O femee între politică şi literatură // Moldoveanca. – 2013. – Nr 6. – P. 21.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s