Alexandru Plămădeală (1888-1940) – sculptor


1995, 16 iunie. Oameni iluştri.
Tipar ofset pe hârtie cretată. Policromie. Dantelura 13 ¾:14. Format 27,50×32,80 mm. În coală 10 (2×5) mărci. Tipărite la Bundesdruckerei, Germania. Machete: Elena Karacenţev. Tiraj 200 000

2011, 1 aprilie. Pictori. Autoportrete
Tipar ofset pe hârtie cretată. Policromie. Dantelura 13. Format 34,00×34,00 mm. În coală 8 (4×2) mărci. Tipărite la Tipografia Centrală, Chișinău. Machete: Oleg Cojocaru. Tiraj 52 000

Alexandru Plămădeală (n. 9 octombrie 1888, sectorul Buiucani, Chișinău – d. 15 aprilie 1940, Chișinău) – cel mai important sculptor basarabean din prima jumătate a sec. XX.
Studii: Școala Duhovnicească (1898-1904), Seminarul Teologic (1904-1911) și Școala de desen (1907-1911) din Chișinău, Școala Superioară de Pictură, Sculptură și Arhitectură din Moscova (1912-1916).
Funcții deținute: gravor la Monetăria din Petrograd (1916-1918); profesor de desen la Școala Spirituală din Chișinău (1918-1919) și director al Școlii de desen, reorganizată ulterior în Școală de Arte Plastice, actualmente Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” (1919-1938).
În 1921 crează Societatea de Arte Frumoase din Basarabia, iar în 1939 creează pinacoteca orașului Chișinău constituită din cca 160 lucrări ale artiştilor plastici basarabeni şi români (majoritatea participanţi la Salonul X al Societăţii de Arte Frumoase din Basarabia). În 1940 Pinacoteca a fost reorganizată în Muzeul Republican de Arte Plastice al RSSM, aceasta a constituit nucleul actualului Muzeu Național de Arte Plastice al Republicii Moldova.
Lucrări: „Acvila de Munte” (debut, 1908), „Frunză de arțar” (bronz, 1912), „Muncitorul” (1921), „Femeia cu scoică” (1921), „Portretul Olgăi Plămădeală” (lemn, 1924), „Monumentul lui Ștefan cel Mare” (1928), „Ciobanul” (lemn patinat, 1928), „Stânca” (ghips patinat, 1928), „Portretul lui Ion Minulescu” (miniatură, fildeș, 1929), „Schiță” (lemn, 1930), „Portretul Valentinei Tufescu” (lemn, 1932), „Alexei Mateevici” (bronz patinat, 1933), „Sapho” (lemn, 1934), „Portretul lui Vasile Cijevschi” (bronz, basorelief, 1934), „Alexandru Donici” (bronz,1936), „Bogdan Petriceicu Hasdeu” (ghips tonat, 1936), „Monumentul lui Ferdinand I” (1937) ș.a.
Disțincții:Steaua României, în grad de ofițer (1923), Coroana României, în grad de ofițer (1927).
Numele sculptorului îl poartă Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” și o stradă din Chișinău (fosta Livezilor). Pe casa în care a locuit sculptorul (str. București 52) este instalată o placă comemorativă „Alexandru Plămădeală, sculptor”. 
Casa în care a locuit sculptorul este monument introdus în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova la 22.06.1999.
La 16 iunie 1995, la 107 ani de la nașterea sculptorului, Poșta Moldovei a emis o marcă cu chipul acestuia. La 1 aprilie 2011, cu ocazia împlinirii a 123 de ani de la naștere, Poșta Moldovei a emis o marcă cu autoportretul lui Alexandru Plămădeală din 1918.
Bibliografie
 1. Braga, Tudor. Alexandru Plămădeală. – Ch. : Arc, 2006. – 96 p. (Col. Maeștri Basarabeni ai sec. XX)
 2. Cândea, A. Alexandru Plămădeală : schiță biogr. – Ch. : Cartea Mold., 1959. – 52 p.
 3. Plămădeală, Alexandru // Bobână Gheorghe. Prezențe basarabene în spiritualitatea românească: Dicț. encicl. – Ch., 2007. – P. 255.
 4. Plămădeală, Alexandru // Calendar Național 2008. – Ch., 2008. – P. 340-341.
 5. Plămădeală, Alexandru // Chișinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 375-376.
 6. Plămădeală, Alexandru // Colesnic, Iurie. Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” : Ghid encicl. – Ch., 2008. – P. 183-184.
 7. Plămădeală, Alexandru // Colesnic Iurie. Timp și istorie : autori de la „Viața Basarabiei”. – Ch., 2011. – P. 276-282.
 8. Plămădeală, Alexandru // Grecov Iuri. România în chipuri. – Ch., 2000. – P. 133.
 9. Plămădeală, Alexandru // Marian Ana. Sculptura din Republica Moldova: Sec. XX. – Ch., 2007. – P. 122.
 10. Plămădeală, Alexandru // Țarălungă Ecaterina. Enciclopedia identității românești : Personalități. – București, 2011. – P. 619.
 11. Revenirea marelui artist // Colesnic Iurie. Chișinăul din amintire. – Ch., 2011. – P. 227-229.
 12. Societatea de Arte Frumoase din Basarabia 1921-1940 // Calendar Național 2001. – Ch., 2000. – P. 325-326.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s