Ciprian Porumbescu (1853-1883) – compozitor


2008, 5 septembrie. Aniversări-Comemorări. Personalități ilustre.
Tipar ofset pe hârtie albă, gumată. Policromie. În coală 10 (2×5) mărci. Format 46,00×27,50 mm. Dantelura 14:14 ½. Tipărite la F.E.P. „Tipografia Centrală” Chişinău. Autor: Elena Karacențev.Tiraj 100 000
Ciprian Porumbescu (n. Ciprian Golembiovski la 14 octombrie 1853, Șipotele Sucevei, Bucovina – d. 6 iunie 1883, Stupca, județul Suceava) – violonist, pianist, dirijor de cor și compozitor român. A fost unul dintre cei mai faimoși compozitori ai vremii sale.
Studii: Gimnaziul greco-catolic din Suceava (1863-1873), Seminarul Teologic din Cernăuți (1873-1877) și „Konservatorium für Musik und darstellende Kunst” din Viena (1879-1881).
A publicat folclor „Elementele musicei vocale pentru școalele poporale și normale după metodă catihetică” (1878), culegerea „Colecțiune de cântece sociale pentru studenții români” (1880) ș.a.
A compus creații scenice, simfonice, instrumentale de cameră, corale, vocale, religioase. Numărul total al lucrărilor semnate de acesta depășește cifra de 300.
Lucrări reprezentative: „Rapsodia română pentru orchestră”, „Serenadă”, „La malurile Prutului”, „Altarul Mănăstirii Putna”, „Inimă de român”, „Gaudeamus Igitur”, „Odă ostașilor români”, „Balada pentru vioară și orchestră” (1882), „Crai nou” (1882), „Pe-al nostru steag e scris Unire”, „Trei culori” (fostul imn al României) ș.a.
Funcții deținute: dirijor al corului Societății „Arboroasa” din Cernăuți (1875-1877), secretar al Societății Academice „Junimea” (1877), dirijor al corului „România Jună” din Viena (1879-1881), dirijor al Reuniunii române de gimnastică și cânturi din Brașov (1881-1882), dirijor al corului Bisericii „Sf. Nicolae” din Șcheii Brașovului, profesor de muzică la câteva școli din Brașov (1881-1882), redactor la revistele umoristice „Leușteanul”, „Cocoveica Arboroasă” și „Pipărușa”, corist în capela „Gesangverein” condusă de Eusebie Mandicevschi, corist în Corul Metropolitan din Cernăuți ș.a.
Ciprian Porumbescu a fost arestat și întemnițat la Cernăuți, timp de 11 luni, pentru activitatea sa politică și cântecele patriotice.
O stradă din Chișinău și Liceul de muzică „Ciprian Porumbescu” îi poartă numele. Din 17 octombrie 1953 satul Stupca este redenumit în Ciprian Porumbescu.
La 5 septembrie 2008, cu ocazia împlinirii a 155 ani de la nașterea lui Ciprian Porumbescu, Poșta Moldovei a emis o marcă cu imaginea compozitorului.
Bibliografie

 1. Cionca, Nina. Ciprian Porumbescu : Album ilustrat comemorativ 1883-1983. – București : Ed. Muzicală, 1984. – 108 p.
 2. Cionca, Nina. Ciprian Porumbescu : O viață. O epocă. Un ideal. – București : Ed. Uniunii Compozitorilor, 1974. – 296 p.
 3. Cosma, Viorel. Ciprian Porumbescu : monogr. – București : Ed. de Stat pentru Imprimate și Publ., 1957. – 76 p. : il.
 4. Leu, Paul. Ciprian Porumbescu. – București : Ed. Muzicală, 1978. – 220 p.
 5. Poslușnicu, Mihail. Ciprian Porumbescu și opera sa muzicală. – București : Cartea Românească, 1926. – 95 p.
 6. Vitencu, Dragoș. Viața pasionată a lui Ciprian Porumbescu. – București : Ed. Muzicală, 1974. – 169 p.
 7. Porumbescu, Ciprian // Buzilă Serafim. Enciclopedia interpreților din Moldova. – Ch., 1999. – P. 349-352.
 8. Porumbescu, Ciprian // Calendar Național 2003. – Ch., 2003. – P. 213-215.
 9. Porumbescu, Ciprian // Chișinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 382.
 10. Porumbescu, Ciprian // Grecov Iuri. România în chipuri. – Ch., 2000. – P. 136.
 11. Porumbescu, Ciprian // Țarălungă Ecaterina. Enciclopedia identității românești : Personalități. – București, 2011. – P. 647.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s