Sergiu Rădăuţanu (1926-1998) – primul rector al Universităţii Tehnice din Moldova


2002, 24 august. Personalităţi ilustre.
Tipar ofset pe hârtie albă, gumată. O culoare. Dantelura 13 ¾: 14. Format 27,50×32,80 mm. În coală 10 (5×2) mărci. Tipărite la Bundesdruckerei, Germania. Machete: Alexei Colîbneac. Tiraj 10 000
Sergiu Rădăuțanu (n. 17 iunie 1926, Chișinău – d. 6 martie 1998, Chișinău) Fizician, doctor habilitat în științe tehnice (1966), profesor universitar (1967).
Studii: Liceul „B.P. Hasdeu” din Chișinău; Facultatea de Fizică și Matematică a Universității de Stat din Chișinău (1950-1955), doctoratul la Institutul Fizico-Tehnic „A.F.Ioffe” din Leningrad (1955-1958)
Funcții deținute: cercetător științific la Secția de Fizică și Matematică a Filialei Moldovenești a A.Ș. a URSS (1959-1961); șef al Laboratorului de Compuși Semiconductori din cadrul Institutului de Fizică Aplicată al AȘM, prim rector al Institutului Politehnic din Chișinău (1964-1973); deputat al Sovietului Suprem al RSSM și Președinte al Sovietului Suprem al RSSM (1967-1971); vicepreședinte al AȘM (1990-1995); director al Centrului de Materiale Semiconductoare al Institutului de Fizică aplicată al AȘM (din 1993) ș.a.
A participat la cca 200 de forumuri științifice publicând peste 900 de lucrări științifice.
Lucrări: „Арсенид и фосфид кадмия” (1976); „Полупроводники системы ZnS-In²S³ ” (1980); „Магнитные полупроводники на основе селенхромита меди” (1984); „Многокомпонентные холькогениды” (1990); „Evoluția fotoluminescenței la iradierea cristalelor n-InP cu particula a” (1992); „Magnetization anomalies in some ternary spinel single crystals” (1997); ș.a.
Este deținătorul a peste 100 de brevete de invenție, elaborate personal și în colaborare.
Distincții: Laureat al Premiului de Stat în domeniu Științei și Tehnicii (1983; 1998); Ordinul Republicii (1996); Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice din Chișinău, al ASEM, al Universității de Vest din Timișoara ș.a.; Membru de Onoare al Academiei Române, Membru de Onoare al Academiei de Științe Inginerești din Rusia, Membru de Onoare al Academiei Internaționale de Cosmonautică ș.a.
Pe bd Ștefan cel Mare și Sfânt 132 este instalată o placă comemorativă Academicianul Sergiu Rădăuțan (1926-1998), fizician, membru de onoare al Academiei Române.
La 24 august 2002, cu ocazia împlinirii a 76 de ani de la nașterea lui Sergiu Rădăuțanu, Poșta Moldovei a emis o marcă cu imaginea fizicianului.
Bibliografie

  1. Academicianul Sergiu Rădăuțan : biobibliogr. / alcăt. : Valentina Iacub, Valentina Lagutina, Ludmila Jarinova, Ana Clapon ; Univ. Teh. a Moldovei. – Ch. : UTM, 1994. – 122 p.
  2. Placă comemorativă dedicată lui Sergiu Rădăuțanu // Nemerenco Valeriu. Buiucani : File din istoria satului şi a sectorului. – Ch., 2002. – P. 164.
  3. Rădăuțanu, Sergiu // Calendar National 2001. – Ch., 2000. – P. 131-133.
  4. Rădăuțanu, Sergiu // Calendar Național 2011. – Ch., 2010. – P. 120.
  5. Rădăuțanu, Sergiu // Chișinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 395.
  6. Rădăuțanu, Sergiu // Doctori Honoris Causa ai ASEM. – Ch., 2007. – P. 19-23.
  7. Rădăuțanu, Sergiu // Membrii Academiei de Științe a Moldovei : Dicț. : 1961-2006. – Ch., 2006. – P. 124-126. 
  8. Rădăuțanu, Sergiu // Țarălungă Ecaterina. Enciclopedia identității românești : Personalități. – București, 2011. – P. 665.
  9. Un ctitor al politehnicii din Moldova // Colesnic Iurie. Chișinăul din amintire. – Ch., 2011. – P. 491-492.

One thought on “Sergiu Rădăuţanu (1926-1998) – primul rector al Universităţii Tehnice din Moldova

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s