Spiridon Mocanu (1932-2007) – dansator, maestru de balet


2012, 27 august. Personalități ilustre.
Tipar ofset pe hârtie albă, gumată. Policromie. Dantelura 14:14 ½. Format 46,00×27,50 mm. În coală 10 (2×5) mărci. Tipărite la Nova PrimChișinău. Machete: Elena Kracenţev. Tiraj 100 000
Spiridon Mocanu (n. 18 aprilie 1932, Cahul – d. 20 iulie 2007, Chișinău), celebru dansator și ilustru creator de personaje scenice. Copilăria i-a fost marcată de evenimente sociale și politice: Al Doilea Război Mondial, schimbarea regimurilor politice, foamete, deportări ș.a.
Studii: șapte clase românești; doi ani la școala sovietică. La formarea lui Spiridon Mocanu ca artist au contribuit: Igor Moiseev (conducător artistic al Ansamblului Academic de Stat de Dansuri Populare al URSS), Roman Rohman (profesor de dans clasic, maestru al eleganței scenice), Nikolai Bolotov (maestru-coregraf, conducător al Ansamblului de Dansuri Populare din cadrul Filarmonicii de Stat din Moldova), Leonid Iakobson (maestru al miniaturii coregrafice, fondator al ansamblului Хореографические миниатюры) ș.a.
Funcții deținute: lucrător de scenă; dansator în Ansamblul Național Academic de Stat de Dansuri Populare „Joc” (1949-1995).
Roluri interpretate: „Baba mea”, „M-am pornit la Chișinău”, „Tăbăcareasca”, „Ciocârlia”, „Badea Macovei”, „Veselul Păcală” ș.a. S-a manifestat în mai multe domenii ale dansului scenic. Talentul lui Spiridon Mocanu s-a relevat în rolurile pe care le-a interpretat. Supranumit „Chaplin al Moldovei” Spiridon Mocanu a reușit prin mișcările și elementele  complicate ale dansului scenic să reproducă coloritul național al dansului autohton și să promoveze nuanțele lui comice. Stilul interpretativ netradițional l-a făcut celebru.
Distincții:Medalia de Aur la Festivalul mondial al tineretului și studenților (1953); Artist al Poporului (1955); laureat al Premiului de Stat (1970).
În martie 2011 Ministerul Culturii al Republicii Moldova a adoptat un ordin potrivit căruia în coregrafie se acordă premiul „Spiridon Mocanu”.
În 2012, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la nașterea coregrafului și interpretului de dansuri populare Spiridon Mocanu, Poșta Moldovei a emis o marcă cu chipul acestuia.
Bibliografie

  1. Mocanu, Spiridon // Țarălungă Antip. Spiridon Mocanu – o legendă vie. – Ch. : Grafema Libris, 2006. – 120 p.
  2. Budeanu, Gh. Mocănească : [dansatorul Spiridon Mocanu la 60 de ani] // Lit. și arta. – 1992. – 14 mart. – P. 1.  
  3. Mocanu, Spiridon // Calendar National 2002. – Ch., 2002. – P. 134-135.
  4. Mocanu, Spiridon // Calendar Național 2007. – Ch., 2007. – P. 149.
  5. Mocanu, Spiridon // Lempert I.M. Artiști ai poporului din RSSM. – Ch., 1976. – P. 187-193.
  6. Mocanu, Spiridon : [schiță biogr.] // Literatura și arta Moldovei: encicl. : [în 2 vol]. – Ch., 1986. – Vol 2. – P. 35. – Cu caract. chir.
  7. Spiridon Mocanu. Dansator în ansamblul „Joc” // Reabțov Constantin. Cahul : Istorie, personalități, cultură. – Ch., 1997. – P. 170-171.
  8. Spiridon Mocanu ar fi împlinit astăzi 80 de ani [Resursă electronică]. – 2012. – 18 apr. – Acces : http://www.mediapublic.md/index.php?go=news&n=3394&t . – Accesat: 10.01.2013.

One thought on “Spiridon Mocanu (1932-2007) – dansator, maestru de balet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s