Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – portret din profil cultural

Raţă, Valeriu. Biblioteca Municipală portret din profil cultural : (Cronici, consemnări şi recenzii). – Ch. : [S. n.], 2013. – 260 p.
Cartea „Biblioteca Municipală portret din profil cultural” este un omagiu adus Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chişinău, o culegere de texte semnate de Valeriu Raţă – redactor şi lector al revistei de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării BilioPolis.
În Argument autorul trece în revistă motivele apariţiei volumului, impresiile despre activităţile desfăşurate în cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” şi despre lucrul în echipa revistei BiblioPolis.
După cum menţionează Vlad Pohilă, Valeriu Raţă a abordat, în textele sale, diverse subiecte culturale, a prezentat şi recenzat cărţi, a elaborat portrete ale colegilor, scriitorilor, personalităţilor contemporane.
Volumul include trei compartimente: Cronici, Consemnări şi Recenzii. Textele au fost publicate în anii 2009-2013 în periodicele: BiblioPolis, Jurnal de Chişinău şi Univers Pedagogic Pro. Ordinea aranjării textelor în carte coincide cu cea a apariţiei. Majoritatea articolelor sunt însoţite de imagini ce înfăţişează vorbitorii şi participanţii diferitor activităţi.
Textele din compartimentul Cronici fac referinţă la lansarea cărţilor: „Viaţa unei nopţi sau Totentanz” de Claudia Partole, „Nebănuita forţă a scenei” de Ninela Caranfil, „Neamul prin fiii săi” de Gheorghe Marin, ediţia bilingvă „Poeme / Poèmes” de Ludmila Ciobotarencu, „33 la masa tăcerii” de Gheorghe Budeanu, „Moldova de la est de Prut în timpul primei ocupaţii sovietice (1940-1941)” de Mariana Ţăranu, „Lăsaţi-mi dragostea” de Ionel Căpiţă, „Departe-aproape. 100 de poezii româneşti din Kazahstan” de Simion Plămădeală, „Hagi Curda (Camâşovca). Un sat românesc din Basarabia istorică” de Tudor Iordăchescu, „Românii din Bugeac pe cale de dispariţie. O călătorie prin satele româneşti din sudul Ucrainei” de George Damian şi Cătălin Florinţiu Vărzaru, „Cununa fiinţării” de Adriana Istudor, „Amarele confesiuni” de Dumitru Matcovschi, „Moldova mă doare” de Damian Hîncu, „Periplu rotund” de Ion Stoica, „(Im)posibila educaţie” de Vlad Pâslaru, „Teroarea comunistă în RASSM (1924-1940) şi RSSM (1944-1947)” de Alexei Memei, „Ion Pelivan: părinte al mişcării naţionale din Basarabia” de Ion Constantin, Ion Negrei şi Gheorghe Negru, „EvAdam” de Radmila Popovici-Paraschiv, „Cotul Donului – 1942: eroism, jertfă, trădare” de Vasile Şoimaru, „Chişinăul şi chişinăuienii” de Iurie Colesnic; Simpozionul Bibliotecii de Arte „Tudor Arghezi – poet român ce vine imediat după Eminescu”; Conferinţa omagială dedicată lui Ştefan cel Mare şi Sfânt „Revenirea la rădăcini”, conferinţa ştiinţifică „Şcoala monografică românească în Basarabia interbelică”, conferinţa internaţională „Chişinău – între trecut şi viitor” dedicată aniversării a 575 de ani de la prima atestare documentară a oraşului, conferinţa de totalizare a programului anual „Chişinăul citeşte o carte”, forumul celor mai fideli cititori ai bibliotecii, donaţii de carte de la Biblioteca Judeţeană „Ioan N.Roman” din Constanţa, întâlnire cu actriţa Paulina Zavtoni, şedinţe ale clubului „Biblioteca Mov”, cenaclul literar-artistic „Sic cogito”, colocviile de vară la BM „B.P. Hasdeu”, aniversarea 135 de ani de la fondarea BM „B.P. Hasdeu”, expoziţii de fotografii ş.a.
Compartimentul Consemnări include texte ce vizează: apariţia şi specificul revistei de specialitate BiblioPolis, aniversarea a 60-a a lingvistului şi publicistului Vlad Pohilă, viaţa şi activitatea publicistului şi poetului Gheorghe Pârlea, necrologul scriitorului Constantin Bobeică.
Secţiunea Recenzii prezintă bibliografiile lui Vlad Pohilă, Vasile Şoimaru, Lidia Kulikovski, cărţile: „Sinteze (trăite, văzute, cugetate, durute)” de Constantin Bobeică, „Fericiri pe margini de prăpastie. In memoriam Dimitrie Iov” de Gabi Gomboş, „Europa cu capul în stele şi trupul însângerat” de Gheorghe Dragomir, „Memoriile lui Ion D. Sîrbu. O reconstituire” de Mihai Barbu, „Lumini şi umbre (Miscelaneu)” de Constantin Bobeică, volumul „Ştiaţi că? Caleidoscop enciclopedic” conceput de Eugenia Manea-Cernei şi Alexandru Horaţiu Frişcu, „Arta de a pasiona cititorii” (editoriale din revista BiblioPolis 2002-2012) de Vlad Pohilă ş.a.
La finele ediţiei este o scurtă notă biografică ce conturează profilul autorului: studii, activităţi, publicaţii.

Gabriela BULDUMA
şef serviciu Departamentul „Memoria Chişinăului”

Advertisements
Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s