Învăţământul muzical la Chişinău: istorie şi contemporaneitate

 
Învăţământul muzical la Chişinău: istorie şi contemporaneitate : Simpoz. şt. consacrat aniversării a 85 de ani de la înfiinţarea primului conservator chişinăuian „Unirea” / Ministerul Culturii al Rep. Moldova ; Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice ; col. de red. : Vladimir Axionov, Victoria Melnic, Angela Rojnoveanu. – Ch. : Grafema-Libris, 2004. – 116 p.
Cartea reprezintă o culegere de comunicări de la Simpozionul ştiinţific internaţional „Învăţământul muzical la Chişinău: istorie şi contemporaneitate”, desfăşurat la Chişinău în 2004. Simpozionul a fost organizat de către Ministerul Culturii al RM şi Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice şi a fost consacrat aniversării a 85 de ani de la înfiinţarea primului conservator chişinăuian „Unirea”.
Comunicările sunt în limbile română şi rusă, şi se referă la: activitatea unor personalităţi notorii care au pus temeliile învăţământului muzical din Republica Moldova (Eugenia Revzo, Natalia Iaroşevici-Cotelev, Haia Talmaţchi, Ludmila Vaverco, Gleb Ciaicovschi Mereşanu, Mihail Berezovschi, Alexandr V. Abramovici, Orest Tarasenco, Loghin Ţurcanu ş.a.), rolul muzicii şi al muzicienilor în societate, Conservatorul „Unirea” din Chişinău, cântul coral în perioada antebelică, pedagogia violonistică, sistemul de educaţie muzicală primară, probleme instruirii muzical-teoretice, catedrele Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP), învăţământul muzical în contextul Procesului de la Bologna, certitudinile şi incertitudinile artei muzicale în contemporaneitate, lucrările muzi cale religioase ş.a.
Semnatari ai articolelor sunt: Victoria Melnic, Leonid Cemortan, Corneliu Gheorghe Solovăstru, Victor Ghilaş, Pavel Puşcaş, Victoria Tcacenco, Gaiană Teseoglu, Tatiana Daniţa, Olga Vlaicu, Valeria Şeican, Ghenadie Ciobanu, Neli Martînenco, Vladimir axionov, Vladimir Andrieş, Irina Ciobanu-Suhomlin, Ludmila Reaboşapca, Svetlana Badrajan, Elena Gupalova, Ina Hatipova, Raisa Bârliba, Angela Rojnoveanu, Aliona Feldman, Маргарита Белых, Феликс Бирюков, Галина Кочарова, Изольда Милютина, Татьяна Музыка, Елена Мироненко.
Cartea „Învăţământul muzical la Chişinău : istorie şi contemporaneitate” face parte din Colecţia „Chişinău” şi poate fi consultată în cadrul Departamentului „Memoria Chişinăului” al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.
Gabriela BULDUMA
şef serviciu Departamentul „Memoria Chişinăului”
Advertisements

One thought on “Învăţământul muzical la Chişinău: istorie şi contemporaneitate

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s