Nicolae Testemiţanu (1927-1986) – chirurg, ilustru savant, pedagog

 
2002, 24 august. Personalităţi ilustre.
Tipar ofset pe hârtie albă, gumată. O culoare. Dantelura 13 ¾: 14. Format 27,50×32,80 mm. În coală 10 (5×2) mărci. Tipărite la Bundesdruckerei, Germania. Machete: Alexei Colîbneac. Tiraj 80 000.
Nicolae Testemițeanu (semna: Testemiţanu; n. 1 august 1927 s. Ochiul Alb, jud. Bălți – d. 20 septembrie 1986, Chişinău) – medic chirurg, ilustru savant, pedagog, organizator al domeniului sănătății publice. Cea mai proeminentă figură din istoria culturii medicale basarabene. A militat pentru renașterea națională, a dezvoltat și organizat învățământul medical.
Studii: Gimnaziul de băieţi din Baraboi, Liceul „Ion Creangă” din Bălţi, Institutul de Stat de Medicină din Chişinău (din 1990 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”).
Funcții deținute: asistent la catedra Chirurgie Generală a ISMC (1951-1954), medic-şef al Spitalului Clinic Republican (1955-1958), rector al Institutului de Medicină din Chişinău (1959-1963), ministru al Sănătății (1963-1968), şef al Catedrei de chirurgie traumatologică de campanie (1965-1968), redactor-şef al revistei „Ocrotirea Sănătăţii” (ulterior „Curierul medical”).
Este autorul a peste 220 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 15 monografii.
Distincții: Laureat al Premiului de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii (1983)
Începând cu anul 1999 Guvernul Republicii Moldova a hotărât acordarea Bursei nominale „Nicolae Testemiţanu” studenţilor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi studenţilor colegiiilor de medicină.
În 2003 a fost instituită Medalia „Nicolae Testemiţanu” care se conferă pentru merite deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, farmaceuticii, balneologiei şi medicinii preventive ş.a.
În sectorul Centru al Chişinăului se află strada Nicolae Testemiţanu, iar pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt numărul 69 este instalată o placă comemorativă Nicolae Testemiţanu, laureat de stat, profesor universitar în medicină.
La 24 august 2002, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la naşterea reputatului chirurg, Poşta Moldovei a emis o marcă cu chipul acestuia.
Bibliografie
  1. Grossu, Iulian. De Nicolo Testemiţiano : Testimonium. – Ch. : [s.n.], 1997. – 351 p. 
  2. Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei şi tehnicii, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar Nicolae Testemiţanu : Biobibliografie : 75 / red. resp. : Dumitru Tintiuc. – Ch. : CEP Medicina al USMF, 2002. – 52 p.
  3. Nicolae Testemițanu (1927-1986) : Biobibliogr. / alcăt. : Taisia Șcerbac ; resp. ed. : Liubovi Karnaeva ; Univ. de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Bibl. Șt. Medicală. – Ch. : CEP Medicina, 2007. – 118 p.
  4. Stici, Ion. Nicolae Testemiţanu – viguros stejar al neamului. – Ch. : [s.n.], 2007. – 648 p. 
  5. Monumentul lui N. Testemițanu // Nemerenco Valeriu. Buiucani : File din istoria satului şi a sectorului. – Ch., 2002. – P. 162.
  6. Testemițanu, Nicolae // Calendar Național 2012. – Ch., 2011. – P. 199.
  7. Testemițanu, Nicolae // Chișinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 511.
  8. Testemițanu, Nicolae // Țarălungă Ecaterina. Enciclopedia identității românești : Personalități. – București, 2011. – P. 767-768.
  9. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” // Nemerenco Valeriu. Buiucani : File din istoria satului şi a sectorului. – Ch., 2002. – P. 142-143.
Advertisements

4 thoughts on “Nicolae Testemiţanu (1927-1986) – chirurg, ilustru savant, pedagog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s