Plus 50 de exponate noi în Colecţia Filatelică

La finele anului 2013, în Colecția Filatelică a Departamentului Memoria Chișinăului al BM „B.P. Hasdeu” au intrat 50 de exponate noi, dintre acestea: 7 Cărți poștale, 7 Plicuri cu marcă fixă, 15 Plicuri obliterate cu ștampila „Prima zi a emisiunii”, 18 Timbre și 3 colițe. 


Cărțile poștale înfăţişează personalităţi: Ciprian Porumbescu, Onisifor Ghibu, Maria Tănase, Porţile Sfinte şi un colaj de timbre apărute la Poşta Moldovei de-a lungul anilor.

Plicurile cu marcă fixă sunt dedicate unor personalităţi: Pavel Boţu, Glebus Sainciuc, Aureliu Busuioc, Ihil Şraibman, Albert Camus şi evenimente: Republica Moldova – membru asociat al celui de-al Şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Activităţi Demonstrative şi 20 de ani de la fondarea întreprinderii Poşta Moldovei.

Plicurile obliterate cu Ştampila Prima zi, First Day Cover, Premier Jour sunt dedicate unor: opere de artă (tablourile Dedicaţie, 1989, pictor Vasile Naşcu, din colecţia Muzeului de Artă al Moldovei şi Mihai Eminescu, 1982, pictor Emil Childescu din colecţia Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei); personalităţi ilustre: Adrian Păunescu, Anton Crihan, Alexei Mateevici, Angela Păduraru, Ion Bass; mijloacelor de transport urban, evoluţiei vehiculelor poştale, împlinirii a 100 de ani de la lansarea primului tramvai electric din Chişinău, mijloacelor naţionale de comunicaţii, Anului Spiridon Vangheli, Ritualurilor şi obiceiurilor tradiţionale (Colindatul de ceată bărbătească)  

Timbrele nou intrate în colecţie înfăţişează: personalităţi, specii de animale de la Grădina Zoologică din Chişinău, mijloace de transport urban, vehicule poştale, obiceiuri de iarnă, mijloace de comunicaţii şi imaginea lui Bogdan Vodă I.

Coliţele sunt dedicate: împlinirii a 100 de ani de la lansarea primului tramvai electric din Chişinău (1913-2013), împlinirii a 125 de ani de la naşterea poetului Alexei Mateevici (1888-1917) şi promovării unei specii de Păun comun Pavo cristatus de la Grădina Zoologică din Chişinău. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s