Cartea neagră a patrimoniului cultural al municipiului Chişinău

 Cartea neagră a patrimoniului cultural al municipiului Chişinău / coord. vol. Ion Ştefăniţă ; Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor. Ch. : Continental Grup, 2010, 176 p. 
 

Propunem atenţiei Dvsediţia electronică Cartea neagră a patrimoniului cultural al municipiului Chişinău , elaborată de Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor (AIRM).

AIRM este instituţia publică subordonată Ministerului Culturii din RM, specializată în inspectarea şi protecţia monumentelor istorice înscrise în Registrul monumentelor RM ocrotite de stat, inclusiv în monitorizearea aplicării Legii cu privire la ocrotirea monumentelor, a convenţiilor şi recomandărilor UNESCO şi ale Consiliului Europei.     
Cartea include: cuvânt înainte semnat de Ion Ştefăniţă, director general al AIRM, studiul introductiv Patrimoniul arhitectural al Republicii Moldova, între lege şi fărădelege, semnat de Sergiu Musteaţă, preşedintele Asociaţie Istoricilor din RM; lista monumentelor demolate (75 la  nr); lista monumentelor ruinate (16 la nr); lista monumentelor degradate (49 la nr); ANEXE: a. Societatea civilă şi patrimoniul cultural (Rezoluţia participanţilor la conferinţa naţională „Convenţiile UNESCO în domeniul protejării şi valorificării patrimoniului cultural în corelaţie cu legislaţia naţională a RM” şi trainingul „Probleme ale protecţiei patrimoniului cultural imobil”; Poziţia Academiei de Ştiinţe a RM privind protejarea Centrului istoric al municipiului Chişinău; Rezoluţia conferinţei ştiinţifice „Biserica Măzărache şi ocrotirea patrimoniului cultural al municipiului Chişinău privind căile de salvare a Bisericii Măzărache simbol al istoriei Chişinăului”; Ghid practic privind intervenţiile la edificiile istorice;) b. Problemele patrimoniului cultural în mass-media  (o serie de articole bilingve (în română şi rusă), referitoare la starea monumentelor din Chişinău, publicate în presă în perioada 2006-2010 şi Extras din Stenograma şedinţei Parlamentului Republicii Moldova din 13 martie 2008, referitor la Moţiunea simplă privind atitudinea iresponsabilă a Guvernului faţă de monumentele ocrotite de stat).
Cele 29 de articole prezentate în anexa b. Problemele patrimoniului cultural în mass-media se referă la: Chişinăul istoric, Biserica Măzărache, Conacul lui Teodosiu (proiectat de arhitectorul Al. Bernardazzi), demolat în 2005, Palatul nobilului Râşcanu-Derojinschi, Casa lui Alexandru Plămădeală ş.a.       
Cartea poate fi consultată fizic şi în cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova  http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/628033?pn=opac%2FSearch&q=Cartea+neagr%C4%83+a+patrimoniului#level=all&location=0&ob=asc&q=Cartea+neagr%C4%83+a+patrimoniului&sb=relevance&start=0&view=CONTENT

2 thoughts on “Cartea neagră a patrimoniului cultural al municipiului Chişinău

  1. У меня такое ощущение, что чем больше на учете в регистре зданий – памятников архитектуры (некоторые из них, даже визуально, вызывают сомнение в архитектурной ценности ),тем значительнее сумма бюджетных денег,которые запрашиваются из гос.бюджета на содержание соответствующих чиновников и структур (зарплата и т.д.).

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s