Moisey Gamburd [pictor]


Toma, Ludmila. Moisey Gamburd / L. Toma ; Muzeul Național de Arte Plastice. – Ch. : s. l., s. a. – 160 p. : il.          Autoarea lucrării prezintă viaţa şi activitatea pictorului Moisey Gamburd, analizând în detaliu opera artistului. Ludmila Toma acordă o deosebită atenţie procesului de creaţie. În ediţie sunt incluse cele mai importante … More Moisey Gamburd [pictor]

Ион Жуматий [художник]


Чезза, Л. Ион Жуматий / Л. Чезза. – К. : Картя молд., 1970. – 18, [44] с. : ил.          Este un album foto, unde autorul prezintă viaţa şi activitatea pictorului Ion Jumati. Este analizat creaţia artistului, tehnica elaborării lucrărilor. O mare parte din carte include Reproducerile lucrărilor lui Ion Jumati, elaborate de pictor pe … More Ион Жуматий [художник]

Leonid Grigoraşenco [pictor]


Golţov, D. Leonid Grigoraşenco. – Ch. : Literatura artistică, 1981. – 88 p. : il.          Leonid Grigoraşenco e recunoscut drept un minunat acuarelist şi autor a numeroase serii de gravuri în acvaforte, de pânze şi picturi abordând în lucrările sale diverse tematici. În această lucrare autorul cercetează activitatea artistului şi creaţia acestuia cu anumite … More Leonid Grigoraşenco [pictor]

Леонид Павлович Григорашенко [художник]


Лившиц, М. Леонид Павлович Григорашенко . – К. : Картя Молдовеняскэ, 1960. – 20 с., ил.; 8 л. ил.          Această carte este consacrată artistului Leonid Grigoraşenco. Autorul analizează viaţa şi activitatea graficianului, prezentând şi cele mai remarcabile lucrări în grafică dar şi pictură: „Ţiganca Larisa”, „Bătrînul”, „Prima tipografie din Moldova” etc. ~~~~~          Книга посвящена … More Леонид Павлович Григорашенко [художник]

Aurel Guţu : Am pornit dintre voi şi merg către voi


Aurel Guţu : Am pornit dintre voi şi merg către voi. – S.l. : s. n., 2005. – 62 p. : il.          Această carte este dedicată artistului plastic Aurel Guţu. În ea sunt adunate cele mai reprezentative aprecieri adresate artistului de diferite persoane: oameni simpli, poeţi, scriitori, academicieni, compozitori, artişti plastici etc. însoţite de … More Aurel Guţu : Am pornit dintre voi şi merg către voi

Gheorghe Jancov [pictor]


  Ponomariova, Natalia. Gheorghii Jancov. – Ch. : Literatura artistică, 1987. – 72 p. : il.            Este un album-foto. Autoarea face o referință la biografia și activitatea pictorului Gheorghii Jancov. În lucrare au fost adunate cele mai reuşite lucrări şi anume : „Veronica”, „Familie”, „Rămaşi singuri”, „În pragul primăverii” etc. Textul este paralel … More Gheorghe Jancov [pictor]

Filimon Hămuraru. Teatru, cinema. Pictură. Vitralii, mozaicuri. Grafică


  Hămuraru, Filimon. Teatru, cinema. Pictură. Vitralii, mozaicuri. Grafică = Театр, кино. Живопись. Витраж, мозаика. Графика  [album] / text şi prez. grafică E. Baraşcov. – Ch. : Literatura artistică, 1986. – 28 p., [52] p. : il.          Filimon Hămuraru s-a manifestat în domeniul artei monumentale, a picturii, graficii de şevalet şi de carte, a … More Filimon Hămuraru. Teatru, cinema. Pictură. Vitralii, mozaicuri. Grafică

Victor Ivanov [pictor]


Golţov, Dimitrii. Victor Ivanov . – Ch. : Literatura artistică, 1984. – 88 p. : il.          Victor Ivanov s-a născut la 18 aprilie 1910 la Chişinău. Studiile de specialitate şi le-a făcut la şcoala de pictură din Chişinău. Acest pictor de formaţie realistă, maestru iscusit al gravurii în acvaforte de manieră clasică şi desenator … More Victor Ivanov [pictor]

Константин Иванович Лодзейский [художник]


Константин Иванович Лодзейский  : Заслуженный деятель искусств Молдавской ССР / авт. текста и сост. : К. Роднин. – К. : Картя молд., 1964. – 24 с. : ил.          Советский театральный художник, заслуженный деятель искусств Молдавской ССР, Константин Лодзейский родился 6 июня 1913 году в г. Умани. Окончил Херсонское театральное училище. Работу в т-ре начал … More Константин Иванович Лодзейский [художник]

Vasile Naşcu. Pictură


Spânu, Constantin. Vasile Naşcu. Pictură. – Ch. : Cartea Moldovei. – 1999. – 48 p. : il. – (Maeştri ai artei plastice contemporane din Republica Moldova).          Autor al multiplelor portrete, tablouri de gen și la teme istorice, peisaje, naturi statice și opere de artă monumentală, plasticianul Vasile Nașcu, demonstrează în permanență atașamentul său față de tema … More Vasile Naşcu. Pictură

Mihail Petric [pictor]


Zbîrciog, Vlad. Mihail Petric : [album]. – Ch. : Lit. artistică, 1986. – 88 p. : il.          Pentru mai multe generaţii de artă din R. Moldova, Mihail Petric va rămâne cel mai reprezentativ maestru al peisajului lirico-panoramic basarabean. Această carte este un studiu făcut la opera pe care a creat-o. Această ediţie a fost dedicată … More Mihail Petric [pictor]

Glebus Sainciuc. Măşti, şarje = Маски, шаржи


Sainciuc, Glebus. Măşti, şarje = Маски, шаржи / pref. de M. Clima. – Ch. : Lit. artistică, 1983. – 130 p. : il.          Este un album-foto, unde sunt incluse măştile şi şarjele artistului, acestea reprezentând chipurile a numeroşi actori, artişti plastici, scriitori, muzicieni, interpreţi. Glebus Sainciuc este promotorul unui gen nou, inedit şi extrem de … More Glebus Sainciuc. Măşti, şarje = Маски, шаржи

Gleb Sainciuc : [album]


Cuciuc, S. Gleb Sainciuc : [album]/ S. Cuciuc, M. Livşiţ. – Ch. : Cartea mold. – 1975. – 41 p., 31 il.          Este o monografie, unde se vorbește despre creaţia talentatului artist plastic Glebus Sainciuc, maestru de şarje şi măşti teatrale. Creația lui G. Sainciuc se evidenţiază prin originalitate şi creativitate specifică.          În … More Gleb Sainciuc : [album]

Дмитрий Кузьмич Севастьянов


Чезза, Л. Дмитрий Кузьмич Севастьянов. – К. : Картя Молдовеняскэ, 1959. – 22 с., [20] c. : ил.          Această lucrare este consacrată artistului plastic Dimitrie Sevastianov. Autorul analizează viaţa şi activitatea acestuia redând aspectele principale din perioada în care a activat. În creaţia sa artistul s-a inspirat din viaţa cotidiană a locuitorilor acestui meleag, … More Дмитрий Кузьмич Севастьянов