Театр и время

 
Королева, Эльфрида. Театр и время  / Эльфрида Королева. – К. : Инесса, 2006. – 272 с.
În prezenta lucrare autorul explorează plasticitatea producţiilor teatrale de la apariția teatrului până în prezent. Diversitatea abordării acestei probleme, bazată pe diferite curente estetice, a permis realizarea unei scheme a plasticii spectacolului teatral, în care sunt indicate componentele de bază şi relaţiile dintre acestea.
Monografia este structurată în două părţi, fiecare, la rândul său se divizează în capitole. În partea întâia autoarea urmăreşte apariţia şi evoluţia formelor plastice ale spectacolului, iar partea a doua a monografiei urmăreşte procesul de formare a doi mari actori și regizori: Victor Gherlac şi Petru Vutcărău.
~~~~~
SumarАвтор исследует пластику театральных спектаклей с момента возникновения театра до современности. Во Введении дается анализ наиболее значительных работ, посвященных проблемам рождения режиссуры и выявлющих различные аспекты пластики театральных спектаклей.
Многоаспектность пластики театрального спектакля включены в первом разделе Пластика театрального действа в движении времени. Вторая часть монографии состоит из двух разделов в которых автор анализирует пластику спектаклей Виктора Герлака и Петру Вуткэрэу, их вклад в развитии театрального искусства Молдовы.
В Заключении дается обобщенная характеристика пластики театрального спектакля в процессе исторического развития. 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s