Alexandru Cristea (1890-1942)


Vieru-Ișaev, Maria. Alexandru Cristea (1890-1942): Viața și activitatea reflectate în timp. – Chișinău : Civitas, 2001. – 336 p.
„Abordând fenomenul Al. Cristea ca pe un element definitoriu al evoluției culturii muzical-bisericești din Basarabia interbelică, autoarea cărții a stabilit și a scos în evidență coordonatele unei întregi epoci istorice”, afirmă Vasile Malanețchi în cuvântul introductiv al acestei cărți.
Cartea include zece capitole, două din ele fiind mai complexe, și anume capitolul II care abordează următoarele aspecte: Contribuții la istoria Școlii Eparhiale de fete din Chișinău, Născute pentru a rămâne în istorie, Puțin despre buna educație, Repere profesionale și capitolul X – Amintiri de zile mari; Elena Ghinculov – Pentru restabilirea adevărului, Elena Ciornea – Amintiri despre „Tinerimea Română” etc.
Cartea mai include un cuvânt-înainte de conf. dr. Lidia Kulikovski și Dosarul „Alexandru Cristea” sau o anchetatoare printre cercetători (în loc de prefață de Vasile Malanețchi), argumente pentru o reconstituire documentară, tabel cronologic și referințe bibliografice. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s