Ce dragoste veche – actorii


Pelin, Pavel. Ce dragoste veche – actorii  : (scurte însemnări despre teatru) / Pavel Pelin. – Ch. : Lit. artistică, 1983. – 128 p.
Volumul conţine profiluri ale unor actori, regizori, dramaturgi, scenografi din Republica Moldova şi alte ţări. Cartea cuprinde momente semnificative şi observaţii privind desfăşurarea vieţii teatrale din Republica Moldova. „Autorul își concentrează atenția asupra colectivelor teatrale moldovenești din republică. Succesele evidente, etapele cruciale, marcate de spectacole-evenimente – Neisprăvitul, Revizorul, Jucării de oțel, Femea de după ușa verdeș.a. – constituie o certă manifestare a forțelor artistice impunătoare, ce proiectează o imagine optimistă a perspectivelor scenei naționale afirmă Raisa Suveică în Cuvînt înainte.
Autorul face referință la diferiți actori, cum ar fi: Dumitru Fusu, Dumitru Caraciobanu, Victor Ciutac, Vitalie Rusu, Constantin Constantinov, dar și la regizorii Boris Harcenco şi Anatol Pînzaru, Titus și Vitalie Jucov.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s