Elena Tamazlâcaru : Biobibliografie

 
Elena Tamazlâcaru : Biobibligr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Alba Iulia”; alcăt.: Elena Caldare, Elena Tamazlâcaru ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Chișinău : Grafema Libris, 2013. – 188 p.
 
Biobibliografia Elenei Tamazlâcaru prezintă materiale din activitatea sa în calitate de ziarist, eseist, poet, prozator, prezentator, autor și redactor de emisiuni TV. Lucrarea este structurată în trei capitole principale: Opera. Activitatea literară; Activitatea în televiziune: Realizator de emisiuni literar-artistice TV și Despre creația Elenei Tamzlâcaru. Cartea mai include câteva studii introductive, scrise de personalități cu renume, cum ar fi dr. Lidia Kulikovscki, ex-director general al Bibliotecii Municiale „B.P. Hasdeu”; Ion Ungureanu, ex-ministru al Culturii și Cultelor, actor, regizor; Mihai Cimpoi academician; Nicolae Dabija, academician; Vlad Pohilă, lingvist, scriitor. Tot aici este inclus un tabel cronologic și un eseu polemic „Urmașilor mei Văcărești…” scris de Elena Tamazlâcaru. La final sunt plasate indexurile auxiliare de nume, geografic și de publicații periodice. Încheie lucrarea un set de fotografii din arhiva personală. 
Advertisements

One thought on “Elena Tamazlâcaru : Biobibliografie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s